Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för Kost-  och måltidsvetenskap söker en universitetslektor med inriktning vetenskaplig metod, kost och hälsa samt näringslära. Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid (100 %) under perioden 200815-210214 eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag 200601.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av undervisning, handledning, examination och därtill hörande administration på grund- och avancerad nivå. Anställningen avser i huvudsak undervisning och examination i vetenskaplig metod, kost och hälsa samt näringslära. 

Huvudsakligt arbetsinnehåll är föreläsningar, handledning av uppsatser, seminarier och examination. Andra administrativa uppdrag kan ingå.

Även utbildning inom andra program där institutionen är involverad, fristående kurser och annan utbildning som institutionen bedriver kan beröras. 

Tjänstgöringsort är Umeå och undervisningen sker både på campusområdet och i lärplattform.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är, enligt 4 kap. 4 § högskoleförordningen, den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.

Behörigheten avser den som avlagt doktorsexamen i kostvetenskap, men även doktorsexamen i annat ämne med relevans kan komma ifråga.

I Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet (dnr FS 1.1-1672-18) ) regleras behörighetskrav och bedömningsgrunder vid rekrytering och befordran samt sakkunnigförfarande, som du hittar här

Bedömningsgrunder och avvägning mellan bedömningsgrunderna
Bedömningsgrunder vid urvalet är främst graden av vetenskaplig skicklighet och pedagogisk skicklighet där graden av pedagogisk skicklighet ska ges störst vikt i urvalet. 

Vid bedömningen av den pedagogiska skickligheten är visad pedagogisk skicklighet och god undervisningsförmåga inom högskolan särskilt meriterande. Den sökande förväntas kunna undervisa på både svenska och engelska. Meriterande är också högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande. 

Stor vikt kommer att läggas vid erfarenhet av undervisning inom ovan nämnda ämnesområden samt förmågan att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär. 

Även erfarenhet av handledning och examination av kandidat- och magisteruppsatser är av stor vikt för anställningen. 

Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten kommer stor vikt kommer läggas vid kompetens inom kvalitativ och kvantitativ metod, kost och folkhälsa samt näringslära. 

Erfarenhet av program- och kursutvecklingsarbete samt pedagogiska utvecklingsarbeten är meriterande. 

En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. 

Om anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid (100 %) under perioden 200815-210214 eller enligt överenskommelse. Placeringsort är Umeå.

Din ansökan
Du ansöker via vårt rekryteringssystem Varbi senast 200601. Logga in och sök via knappen längst ner på sidan. Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar för ansökan och anvisningar för sakkunnigbedömning hittar du här

Mer om oss
Institutionen för Kost- och måltidsvetenskap utbildar studenter på både grundläggande och avancerad nivå för flera olika professioner med kost- & måltidsvetenskap som bas. Vår forskning är huvudsakligen inriktad mot tvärvetenskapliga aspekter av mat och måltider. Institutionen har ett 30-tal medarbetare. Besök gärna vår hemsida för ytterligare information, här

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningen avslutas 2021-02-14
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 200815 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-665-20
Kontakt
  • Maria Waling, maria.waling@umu.se, 090-786 64 83
  • Annica Nylander, annica.nylander@umu.se, 090-786 95 89
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2020-05-07
Sista ansökningsdag 2020-06-01

Tillbaka till lediga jobb