Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap bedrivs forskning och utbildning inom ämnena anestesi och intensivvård, kirurgi, klinisk fysiologi, hand- och plastikkirurgi, ortopedi samt urologi och andrologi. Vi söker nu en doktorand i medicinsk vetenskap med inriktning mot kirurgi för studier inom projektet Allvarliga skadehändelser i vägtunnlar. Anställningen syftar till en doktorsexamen och är tidsbegränsad till motsvarande fyra år på heltid. Doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser etc.

Projektbeskrivning

Forskargruppen studerar allvarliga skadehändelser i extrema miljöer, till exempel underjordsmiljöer som tunnlar och gruvor. Målsättningen är förbättra det prehospitala omhändertagandet och om möjligt minska tiden till sjukhusvård. Projektet genomförs i samarbete med blå-ljusorganisationer och Trafikverket och består av delstudier som innefattar såväl kvalitativa som kvantitativa studier. Doktoranden kommer att vara delaktig i samarbetet, genomföra intervjuer, analyser och manusförfattande, samt i samråd med parterna utveckla och utvärdera en utbildningsmodell.

Antagningskrav

För att antas till utbildning på forskarnivå ska den sökande ha dels grundläggande behörighet, dels särskild behörighet samt bedömas ha sådan förmåga som i övrigt behövs för att klara utbildningen.

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller som i någon annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF 7 kap 39§).

Särskild behörighet

För att kunna antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har nödvändiga kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning och/eller yrkeserfarenhet som bedöms i relation till forskarutbildningsområdet samt nödvändiga språkkunskaper i engelska. Både skriftliga och muntliga kunskaper avses. Bedömning av dessa kunskaper görs genom att en tilltänkt doktorand presenterar sin forskningsplan på engelska inför en av prefekten utsedd bedömningsgrupp.

Övriga kvalifikationer

Särskilt meriterande är goda teoretiska kunskaper inom det katastrofmedicinska området och goda kunskaper och praktisk erfarenhet inom den prehospitala akutsjukvården. För att kunna göra ett bra arbete är du initiativtagande och har lätt för att samarbeta. 

Upplysningar

För ytterligare information, kontakta professor Britt-Inger Saveman: britt-inger.saveman@umu.se

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

1. Ett personligt följebrev med motivering till varför du söker och varför du är lämpad till forskarutbildningsplatsen.

2. En meritförteckning.

3. Styrkta kopior av examensbevis, betyg och intyg.

4. Kopior på examensarbete och eventuella publikationer.

5. Kontaktinformation till minst två referenspersoner.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt doktorandavtalet
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1286-20
Kontakt
  • Britt-Inger Saveman, britt-inger.saveman@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2020-10-05
Sista ansökningsdag 2020-10-26

Tillbaka till lediga jobb