Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik har för närvarande cirka 90 anställda och bedriver forskning inom områdena energiteknik, elektronik och systemteknik. En stor del av energiforskningen bedrivs inom forskningsmiljön Thermochemical Energy Conversion Laboratory (TEC-Lab) som är värd för det här aktuella projektet. Den starka och expanderande forskningen är främst inriktad på termokemiska energiomvandlingsprocesser. Det övergripande målet är att bidra med ny kunskap som är användbar för samhället och industrin för att öka användningen av nya bränslen och material, utveckla och förbättra industriprocesser, undvika dyra driftproblem, återanvända ändliga resurser och minimera skadliga biprodukter och utsläpp.

TEC-lab söker en doktorand i energiteknik med specialisering i termisk processkemi för ett projekt med forskning om spisteknologi, emissioner och aerosolpartiklar i samband med användning av biomassa för matlagning i utvecklingsländer. Forskningen syftar till att stödja utvecklingen av hållbara bioenergilösningar för ren och effektiv matlagning i länder söder om Sahara och andra liknande regioner. Sista datum för ansökan är 28 maj 2020. Anställningen tillsätts den 1 Juli 2020 eller enligt överenskommelse.

Projektbeskrivning
3 miljarder människor är beroende av förbränning av biobränslen i enkla spisar och eldstäder som deras främsta energikälla för matlagning och uppvärmning. Luftföroreningar i dessa miljöer är förknippade med allvarliga hälsoeffekter och negativa klimatpåverkan. I Afrika söder om Sahara är den traditionella användningen av ved och kol också relaterad till problem med markanvändning, avskogning och socio-ekonomisk ojämlikhet. För att stödja utvecklingen mot ett fossilfritt och hållbart biobaserat samhälle behövs mer kunskap i gränssnittet mellan råmaterial-teknik-miljö för att främja rena och effektiva bioenergilösningar globalt.

Den övergripande målsättningen med vår forskning, vilken den aktuella anställningen avser, är att bidra med kunskap och stödja utvecklingen och implementeringen av rena och effektiva system för matlagning med hållbar biomassa i Afrika söder om Sahara och likande regioner. Forskningen i detta doktorandprojekt kommer att generera ny kunskap för att bättre bedömma potentialen för moderna kaminer och biobränslen, genom att studera påverkan av bränsle- och processvariabler på utsläpp samt bildning av aerosolpartiklar och deras egenskaper. Forskningen kommer bedrivas som en kombination av experimentellt arbete i våra förbränningslaboratorier, fältstudier (i Kenya och Rwanda), analytiskt arbete och bedömningar av hälso- och klimatpåverkan. Omfattande förbränningstester, utvärdering av spissteknologi och provtagning av fina (mindre än 1 um) aerosolpartiklar utgör grunden för forskningen, både i laboratorie- och fältmiljö. Arbetet kommer dessutom inkludera kemisk och fysikalisk karaktärisering av olika partikelklasser, dvs organiska-, sot- och oorganiska (salter och metaller) partiklar. Doktorandprojektet kommer att koppla till annan pågående forskningsaktiviteter relaterade till bioenergi, avfallshantering och luftföroreningar i utvecklingsländer, genomförda i större nationella och internationella forskningssamarbeten.

Kompetenskrav
Sökanden måste ha minst en magisterexamen i energiteknik, kemiteknik, miljöteknik eller motsvarande kvalifikationer. Förkunskapskrav för doktorandutbildningen omfattar 240 högskolepoäng, varav 60 högskolepoäng ska vara på avancerad nivå. Förutom dessa allmänna krav krävs att sökanden har fullgjort minst 120 högskolepoäng inom energiteknik, kemiteknik, miljöteknik eller andra ämnen som är direkt relevanta för forskningen. Sökande som i något annat system, antingen inom Sverige eller utomlands, har förvärvat i stort sett motsvarande kunskaper är också behöriga. Kraven måste vara uppfyllda vid tidpunkten för antagning till forskarutbildning och behöver inte uppfyllas vid ansökan.

Sökanden förväntas ha ett starkt personligt intresse av globala frågor kopplat till hållbar utveckling med fokus på energi- och miljömässiga utmaningar. Sökanden ska vara mycket motiverad, målinriktad och ha förmåga att arbeta med huvudsakligen experimentella uppgifter både självständigt och i samarbete med en forskargrupp. Projektet omfattar hantering av kemikalier och experiment vid höga temperaturer, vilket innebär att hög säkerhetsmedvetenhet är viktigt. Mycket god kunskap om det engelska språket, både i tal och skrift, krävs.

Övriga önskvärda kvalifikationer
Det är meriterande om den sökande genom examen eller kompletterande utbildning har en specialisering inom biomassa baserad termokemiska energiomvandlingsprocesser, förbränning och luftföroreningar. Erfarenhet från experimentellt arbete med småskaliga system för biobränsleeldning och emissionsmätningar är meriterande, liksom erfarenheter från forskning och utveckling, inkluderat fältarbetet, i utvecklingsländer inom områden kopplat till biomassa, bioenergi och luftföroreningar. God kommunikationsförmåga på svenska är meriterande.

Anställningsvillkor
Anställningen förväntas leda till doktorsexamen och doktorandens huvudsakliga uppgift är således att vara aktiv i forskning, doktorandkurser och eventuellt delta i undervisning på kurser på grundnivå. Finansieringstiden är begränsad till fyra års heltid (48 m

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik har för närvarande cirka 90 anställda och bedriver forskning inom områdena energiteknik, elektronik och systemteknik. En stor del av energiforskningen bedrivs inom forskningsmiljön Thermochemical Energy Conversion Laboratory (TEC-Lab) som är värd för det här aktuella projektet. Den starka och expanderande forskningen är främst inriktad på termokemiska energiomvandlingsprocesser. Det övergripande målet är att bidra med ny kunskap som är användbar för samhället och industrin för att öka användningen av nya bränslen och material, utveckla och förbättra industriprocesser, undvika dyra driftproblem, återanvända ändliga resurser och minimera skadliga biprodukter och utsläpp.

TEC-lab söker en doktorand i energiteknik med specialisering i termisk processkemi för ett projekt med forskning om spisteknologi, emissioner och aerosolpartiklar i samband med användning av biomassa för matlagning i utvecklingsländer. Forskningen syftar till att stödja utvecklingen av hållbara bioenergilösningar för ren och effektiv matlagning i länder söder om Sahara och andra liknande regioner. Sista datum för ansökan är 28 maj 2020. Anställningen tillsätts den 1 Juli 2020 eller enligt överenskommelse.

Projektbeskrivning
3 miljarder människor är beroende av förbränning av biobränslen i enkla spisar och eldstäder som deras främsta energikälla för matlagning och uppvärmning. Luftföroreningar i dessa miljöer är förknippade med allvarliga hälsoeffekter och negativa klimatpåverkan. I Afrika söder om Sahara är den traditionella användningen av ved och kol också relaterad till problem med markanvändning, avskogning och socio-ekonomisk ojämlikhet. För att stödja utvecklingen mot ett fossilfritt och hållbart biobaserat samhälle behövs mer kunskap i gränssnittet mellan råmaterial-teknik-miljö för att främja rena och effektiva bioenergilösningar globalt.

Den övergripande målsättningen med vår forskning, vilken den aktuella anställningen avser, är att bidra med kunskap och stödja utvecklingen och implementeringen av rena och effektiva system för matlagning med hållbar biomassa i Afrika söder om Sahara och likande regioner. Forskningen i detta doktorandprojekt kommer att generera ny kunskap för att bättre bedömma potentialen för moderna kaminer och biobränslen, genom att studera påverkan av bränsle- och processvariabler på utsläpp samt bildning av aerosolpartiklar och deras egenskaper. Forskningen kommer bedrivas som en kombination av experimentellt arbete i våra förbränningslaboratorier, fältstudier (i Kenya och Rwanda), analytiskt arbete och bedömningar av hälso- och klimatpåverkan. Omfattande förbränningstester, utvärdering av spissteknologi och provtagning av fina (<1 um) aerosolpartiklar utgör grunden för forskningen, både i laboratorie- och fältmiljö. Arbetet kommer dessutom inkludera kemisk och fysikalisk karaktärisering av olika partikelklasser, dvs organiska-, sot- och oorganiska (salter och metaller) partiklar. Doktorandprojektet kommer att koppla till annan pågående forskningsaktiviteter relaterade till bioenergi, avfallshantering och luftföroreningar i utvecklingsländer, genomförda i större nationella och internationella forskningssamarbeten.</p><p><strong>Kompetenskrav<br /></strong>Sökanden måste ha minst en magisterexamen i energiteknik, kemiteknik, miljöteknik eller motsvarande kvalifikationer. Förkunskapskrav för doktorandutbildningen omfattar 240 högskolepoäng, varav 60 högskolepoäng ska vara på avancerad nivå. Förutom dessa allmänna krav krävs att sökanden har fullgjort minst 120 högskolepoäng inom energiteknik, kemiteknik, miljöteknik eller andra ämnen som är direkt relevanta för forskningen. Sökande som i något annat system, antingen inom Sverige eller utomlands, har förvärvat i stort sett motsvarande kunskaper är också behöriga. Kraven måste vara uppfyllda vid tidpunkten för antagning till forskarutbildning och behöver inte uppfyllas vid ansökan.</p><p>Sökanden förväntas ha ett starkt personligt intresse av globala frågor kopplat till hållbar utveckling med fokus på energi- och miljömässiga utmaningar. Sökanden ska vara mycket motiverad, målinriktad och ha förmåga att arbeta med huvudsakligen experimentella uppgifter både självständigt och i samarbete med en forskargrupp. Projektet omfattar hantering av kemikalier och experiment vid höga temperaturer, vilket innebär att hög säkerhetsmedvetenhet är viktigt. Mycket god kunskap om det engelska språket, både i tal och skrift, krävs.</p><p><strong>Övriga önskvärda kvalifikationer<br /></strong>Det är meriterande om den sökande genom examen eller kompletterande utbildning har en specialisering inom biomassa baserad termokemiska energiomvandlingsprocesser, förbränning och luftföroreningar. Erfarenhet från experimentellt arbete med småskaliga system för biobränsleeldning och emissionsmätningar är meriterande, liksom erfarenheter från forskning och utveckling, inkluderat fältarbetet, i utvecklingsländer inom områden kopplat till biomassa, bioenergi och luftföroreningar. God kommunikationsförmåga på svenska är meriterande.</p><p><strong>Anställningsvillkor<br /></strong>Anställningen förväntas leda till doktorsexamen och doktorandens huvudsakliga uppgift är således att vara aktiv i forskning, doktorandkurser och eventuellt delta i undervisning på kurser på grundnivå. Anställningen är begränsad till fyra år på heltid eller upp till fem år om undervisning och annat avdelningsarbete utförs. Lönen fastställs enligt fastställd lönetrappa för doktorander vid Umeå universitet.</p><p><strong>Ansökan<br /></strong>Din ansökan skall innehålla följande:</p><ol><li>Ett brev med en kort beskrivning av dina kvalifikationer, forskningsintressen och motivation för ansökan samt dina kontaktuppgifter (max 2 sidor)</li><li>Curriculum vitae.</li><li>Kopior av relevant(a) examensbevis och certifikat.</li><li>En lista över universitetskurser med betyg. Observera att för internationella sökande ska betygssystemet förklaras i korthet.</li><li>En kopia av magisteruppsats och eventuella publikationer.</li><li>Kontaktuppgifter till två referenspersoner.</li></ol><p>Ansökan, inklusive bilagda handlingar, ska vara skriven på engelska eller svenska. Ansökan ska skickas via vårt e-rekryteringssystem Varbi. Sista ansökningsdag är 28 maj 2020.</p><p><strong>Information<br /></strong>För mer information kontakta Christoffer Boman; tel: +46 72 2010054, epost: christoffer.boman@umu.se, eller Per Hallberg (prefekt); tel: +46 90 7868062, epost: per.hallberg@umu.se. </p><p><b>Välkommen med din ansökan!</b></p>

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-07-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Måndslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-663-20
Kontakt
  • Christoffer Boman, 090-786 67 56
  • Per Hallberg, 090-786 80 62
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2020-05-07
Sista ansökningsdag 2020-05-28

Tillbaka till lediga jobb