Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik har i dag ca 100 medarbetare. Institutionens huvuduppgifter är grundutbildning, forskning och forskarutbildning och samverkan med det omgivande samhället. Forskningen bedrivs i huvudsak inom två miljöer, energiteknik och elektro- systemteknik. Totalt ansvarar institutionen för ca 630 helårsstudenter inom grundutbildning i byggteknik, elektronik, energiteknik, maskinteknik, interaktion och design samt robotik. Vi söker nu en universitetslektor inom området maskinteknik som har forsknings- och undervisningserfarenhet inom ämnesområdet. Sista ansökningsdag är 2020-06-01.

Arbetsuppgifter inom anställningen

Den sökande förväntas delta i vår utbildning inom området maskinteknik, vilket innefattar undervisning och utvecklingsarbete på både grundnivå och avancerad nivå samt handledning och examinering av examensarbeten. Även handledning av doktorander och postdoktorer ingår i arbetsuppgifterna.

Den sökande förväntas bedriva forskning som anknyter till institutionens forskningsverksamhet inom maskinteknik, särskilt någon av inriktningarna tillämpad mekanik, mekatronik, robotik, automation och styr- och reglerteknik. Samverkan med industrin är viktig både för grundutbildningen och för forskningen i detta område. Inom anställningen finns möjlighet till institutionsfinansierad forskningstid.

Behörighetskrav

Enligt högskoleförordningen 4 kap 4 §,
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen. Styrkta erfarenheter av forskning inom maskinteknik med inriktning tillämpad mekanik, mekatronik, robotik och/ eller automation, och styr och reglerteknik, är meriterande.

Dokumenterad erfarenhet av undervisning i maskinteknik på grundnivå är ett krav.

Goda kunskaper i engelska krävs, i såväl tal som skrift.

Bedömningsgrunder

I en sammanvägd bedömning ska pedagogisk och vetenskaplig skicklighet tillsammans utgöra de främsta bedömningsgrunderna. Därutöver ska beaktas administrativ skicklighet, skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan samt förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Vetenskaplig skicklighet

Kriterier vid bedömningen är:

 • bredd och djup i forskningen - kvalitet och omfattning
 • originalitet i forskningen
 • produktivitet
 • bidrag till det internationella vetenskapssamhället
 • uppdrag inom vetenskapssamhället
 • förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
 • samverkan med omgivande samhälle

Vetenskaplig skicklighet ska avse forskningsområden med inriktning mot maskinteknik eller för ämnet relevanta områden och främst bedömas utifrån publikationer i internationellt väl ansedda vetenskapliga tidskrifter och konferenser som tillämpar kollegial granskning (peer review).

Pedagogisk skicklighet

Kriterier vid bedömning är:

 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
 • förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
 • erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning
 • medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
 • ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Pedagogisk skicklighet ska avse ämnesområdet maskinteknik eller motsvarande.

 • Dokumenterad erfarenhet av handledning av examensarbeten och pedagogiskt utvecklingsarbete är meriterande liksom dokumenterad erfarenhet av undervisning på ingenjörskurser.
 • Dokumenterad erfarenhet av undervisning inom maskinteknik och/eller närliggande områden är meriterande.
 • Dokumenterad erfarenhet av handledning av doktorander och postdoktorer och av pedagogiskt utvecklingsarbete är meriterande.
 • Dokumenterad högskolepedagogisk utbildning är meriterande.

För anställningen krävs förmåga att undervisa på svenska; den som inte har den förmågan förväntas skaffa denna inom två år från anställningsdatum.

Övriga bedömningsgrunder

Administrativ skicklighet ska avse förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan samt förmåga att skapa samarbete mellan forskning och utbildning på alla nivåer. Väldokumenterad förmåga att leda, organisera och utveckla undervisnings- eller forskningsverksamhet är meriterande. Den sökande bör ha dokumenterad förmåga att på ett flexibelt sätt kunna verka, kommunicera och samarbeta inom akademin och samverka med industrin. Det är av stor vikt att den sökande har en god samarbetsförmåga, initiativförmåga och uppvisar en hög grad av självständighet Erfarenhet av att designa, bygga, och validera laborativa uppställningar är meriterande.

Viktning av bedömningsgrunderna

Vid tillsättningen kommer viktningen av meriter att ske enligt följande: Pedagogisk skicklighet (2). Vetenskaplig skicklighet (2). Därutöver skall beaktas graden av administrativ och annan skicklighet, samt övriga kvalifikationer, av betydelse för de i anställningen ingående arbetsuppgifterna (1).

Ansökan Till ansökan ska bifogas:

 • personligt brev inklusive kontaktuppgifter
 • ett CV som innehåller akademiska och professionella meriter
 • publikationslista
 • redogörelse för vetenskaplig verksamhet (se instruktioner i länk nedan)
 • redogörelse för pedagogisk verksamhet (se instruktioner i länk nedan)
 • redogörelse för utveckling och ledning av verksamhet och personal
 • redogörelse för samverkan med det omgivande samhället samt populärvetenskaplig verksamhet
 • en forskningsplan (maximalt 4 sidor), som beskriver den forskning som du önskar att bedriva inom anställningen
 • vidimerade kopior av relevanta examensbevis
 • kopior av max fem forskningspublikationer av relevans för anställningen, numrerade i enlighet med publikationslistan.
 • två referenser inklusive kontaktuppgifter

Anvisningar till utformning av redogörelsen av vetenskaplig och pedagogisk verksamhet hittar du här (länk).

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2020-06-01.

Information

Närmare upplysningar lämnas av prefekt Per Hallberg, per.hallberg@umu.se Tel: 090-786 80 62.

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-555-20
Kontakt
 • Per Hallberg, prefekt, per.hallberg@umu.se, 090-786 80 62
 • Christer Rönnqvist, HR-administratör, 090-785 04 68
Publicerat 2020-05-05
Sista ansökningsdag 2020-06-01

Tillbaka till lediga jobb