Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Biträdande universitetslektor i kulturgeografi med inriktning mot ekonomisk geografi

Institutionen för geografi utlyser en anställning som universitetslektor i kulturgeografi med inriktning mot ekonomisk geografi med tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter
Anställningen innebär vetenskaplig och pedagogisk meritering och är tidsbegränsad till fyra år. Den vetenskapliga meriteringen omfattar 70 % och ska bedrivas inom fältet ekonomisk geografi med inriktning mot arbetsmarknad och regional utveckling. Den pedagogiska meriteringen omfattar 30 %. Undervisning avser grundnivå och avancerad nivå. Innehavaren av anställningen förväntas ansvara för kurser inom ekonomisk geografi, men undervisning utanför dessa områden kan komma att ingå, företrädesvis kvantitativa metoder. I arbetsuppgifterna ingår kursansvar inklusive kursutveckling och administrativa göromål.

Placeringsort för anställningen är Umeå.

Behörighet
Enligt anställningsordningen för lärare vid Umeå universitet (dnr FS 1.1-57-18) är den behörig att anställas som biträdande universitetslektor som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande universitetslektor har gått ut. Behörigheten avser avlagd doktorsexamen i kulturgeografi med en inriktning mot ekonomisk geografi eller motsvarande vetenskaplig kompetens.

Bedömningsgrunder och avvägning mellan bedömningsgrunderna
En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Lika stor omsorg ska vid bedömningen ägnas den ägnas vetenskapliga som den pedagogiska skickligheten.

Vid avvägningen mellan de olika bedömningsgrunderna vid anställning av biträdande universitetslektor ska den vetenskapliga skickligheten tillskrivas störst vikt. Stor vikt ska även fästas vid pedagogisk skicklighet.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten läggs särskild vikt vid originalitet, självständighet och potential att utveckla en egen framgångsrik forskningslinje inom fältet ekonomisk geografi med inriktning mot arbetsmarknad och regional utveckling. Erfarenhet av arbete med projektansökningar för forskning samt erhållna bidrag i nationell och internationell konkurrens är meriterande. Stor vikt kommer även att läggas vid förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning, samt av handledning och examination. Särskild vikt läggs vid erfarenheter av undervisning inom ekonomisk geografi.

Den pedagogiska skickligheten vid anställning som biträdande universitetslektor baseras dels på visat intresse för pedagogisk utveckling inom aktuellt ämnesområde, dels på eventuell erfarenhet av undervisning på vetenskaplig eller konstnärlig grund inom högskolan. Kompetensen kan kompletteras genom högskolepedagogisk utbildning.

Ansökan
Behörighets- och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet som du hittar här.
Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar för ansökan och anvisningar för sakkunnigbedömning hittar du här.

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, provföreläsning och referenstagning.

Välkommen med din ansökan.

Mer om institutionen för geografi
Institutionen för geografi vid Umeå universitet har omkring 40 anställda och här bedrivs en omfattande forskningsverksamhet inom ämnet kulturgeografi. Vad gäller undervisning är institutionen värd för utbildningsprogram på grundläggande och avancerad nivå inom samhällsplanering och turism samt ämneslärarutbildning i geografi. För mer information om vår verksamhet, se: https://www.umu.se/institutionen-for-geografi/

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-608-20
Kontakt
  • Prefekt Emma Lundholm, emma.lundholm@umu.se, +46 90 786 71 72
Facklig företrädare
  • SACO, +46 90 786 53 65, +46 70 268 87 67
  • ST, +46 90 786 54 31
  • SEKO, +46 90 786 52 96
Publicerat 2020-05-13
Sista ansökningsdag 2020-06-03

Tillbaka till lediga jobb