Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Första forskningsingenjör på institutionen för fysiologisk botanik

Umeå Plant Science Centre (UPSC) är ett internationellt erkänt centrum inom experimentell växtbiologi. Inom UPSC är forskning om växters cell- och molekylärbiologi, speciellt på skogsträd, ett profilområde. Institutionen för fysiologisk botanik, som är en del av UPSC, söker nu en förste forskningsingenjör med inriktning mot växtutveckling och genetik.

Anställningen är på 2 är och heltid (100%).

Anställningen är tidsbegränsad fr.o.m. - t.o.m.: 02/10/2020 – 01/10/2022.

Beskrivning

Vi har nyligen identifierat en mutant i Arabidopsis thaliana som visar starka temperaturspecifika utvecklingsfenotyper (Capovilla et al., 2017). Den muterade genen, PORCUPINE (PCP), koderar för en Sm pre-mRNA-splitsningsfaktor. Våra resultat tyder på att splitsning av pre-mRNA modulerar utveckling som svar på förändringar i omgivande temperatur och kan bidra till fenotypisk plasticitet i växter. Projektet omfattar tre delar: Först kommer vi att utvidga det pågående arbetet till att inkludera Arabidopsis thaliana Like-Sm (LSm) gener i vår analys. I likhet med Sm-proteiner har LSm-proteiner varit inblandade i skarvning före mRNA. Men deras bidrag till att reglera växthusutveckling som svar på miljösignaler är inte känt. För det andra planerar vi att använda naturlig variation som finns mellan Arabidopsis thaliana varianter för att ta upp frågan i vilken utsträckning pre-mRNA-splitsning är involverad i att upprätta fenotypisk plasticitet, acklimatisering till miljöstörningar och, i slutändan, anpassning. Slutligen kommer vi att börja undersöka bidraget från pre-mRNA-splitsning till utveckling och acklimatisering av en flerårig växt, hybrid asp.

Arbetsuppgifter

Arbetet inkluderar identifiering av mutationer i LSm-gener i Arabidopsis thaliana T-DNA-infogningspopulationer. För gener för vilka inga T-DNA-insertionsmutanter är tillgängliga kommer CRIPSR / Cas9 att användas för att inducera mutationer. Effekten av dessa mutationer på växttillväxt och utveckling under olika miljöförhållanden kommer att bestämmas. Genetiska och transgena analyser kommer att utföras för att testa i vilken utsträckning SM- och LSm-proteiner är utbytbara. Molekylära och biokemiska analyser av LSm-proteiner (och deras potential att ersätta Sm-proteiner) kommer att utföras med användning av protein-protein-interaktionsanalyser (dvs. jäst-2-hybrid, CoIP, masspektroskopi), RNA-immunutfällning kopplad till sekvensering med hög genomströmning (RIP-seq), etc. Arbetet inkluderar också analys av naturlig variation av temperaturberoende pre-mRNA-skarvning i Arabidopsis thaliana naturliga varianter. Slutligen kommer CRIPSR / Cas9-teknik att användas för att generera mutationer i hybridaspens Sm- och LSm-gener för att studera deras effekt på tillväxt och utveckling.

Kvalifikationer

Du har doktorsexamen eller motsvarande inom relevanta ämnesområden som biologi eller (populations-) genetik. Du bör ha mycket stor erfarenhet av växtutvecklingsbiologi, i synnerhet reglering av blomningstiden, och analys av RNA-splitsning och dess effekt på växtutvecklingen. Gedigen kunskap inom CRISPR / Cas-teknik, standard molekylärbiologiska och biokemiska metoder och växt (population-) genetik är ett måste. Du har erfarenhet av genetisk manipulation av Arabidopsis thaliana och hybrid asp, inklusive generering och analys av mutanter (t.ex. genom CRISPR / Cas) och transgena tillvägagångssätt. Tidigare erfarenheter av genomiska metoder (som RNA-seq och analys av genom från naturliga varianter av växter) och dataanalyser av dessa är meriterande.

Du har goda sociala färdigheter och förmåga att kunna arbeta såväl självständigt som inom ett team. Goda färdigheter i engelska (muntligt och skriftligt) är ett krav.

Ansökan

Ansökan skall innehålla (1) ett personligt brev (2) CV med full publikationslista och kopior på relevanta examen (3) en beskrivning av forskningserfarenhet (4) Redogörelse för forskningsintresse (5) Kontaktinformation till två referenspersoner.

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen till Umeå universitet senast 5 juni 2020.

För mer information var vänliga kontakta Professor Markus Schmid via e-post markus.schmid@umu.se.

 

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2020-10-02
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-644-20
Kontakt
  • Markus Schmid, 090-786 58 54
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2020-05-15
Sista ansökningsdag 2020-06-05

Tillbaka till lediga jobb