Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för molekylärbiologi vid Umeå universitet söker en motiverad postdoktor med intresse för evolutionsbiologi och mikrobiologi. Forskningens fokus ligger på prediktion av evolutionära processer. Anställningen är heltid under två år med tillträde 1 juli 2020 eller enligt överenskommelse.

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta i en forskargrupp med att driva projekt med fokus på möjligheten att förutsäga evolutionära processer i bakteriella modellsystem. Detta kräver prediktioner på flera olika biologiska nivåer med olika tekniker:

 • Modellering av genotyp-till-fenotyp-kartor
 • Bioinformatisk prediktion av effekter av mutationer
 • Variationer i mutationshastighet
 • Prediktion av fenotyper och deras överlevnadsförmåga

Den experimentella delen av arbetet inkluderar parallell experimentell evolution med Pseudomonas- och Acinetobacter- bakterier följt av karakterisering av mutanter med ökad förmåga att bilda biofilmer eller ökad antibiotikaresistens med hjälp av genomsekvensering, bakteriell genetik och fenotyp- och tillväxtmätningar.

Arbetet är planerat att till stor del vara experimentellt laboratoriearbete, men projekten innehåller även betydande delar med teori och bioinformatik och tyngdpunkten på arbetet kan bestämmas beroende på kandidatens intressen och kvalifikationer. Det finns även stora möjligheter att påverka inriktningen på arbetet och postdoktorn kommer att ha möjlighet att påbörja en självständig forskningslinje att följa efter postdoktorsperioden.

Kvalifikationer

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, i mikrobiologi, molekylärbiologi, evolutionsbiologi eller liknande forskningsområden. I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma ifråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Dokumenterad erfarenhet inom en eller flera av för projektet relevanta tekniker så som experimentell evolution, bakteriell genetik, bioinformatik eller molekylärbiologiska metoder är nödvändig. Sökande ska även ha ett starkt intresse för att förstå och förutsäga evolutionära processer på olika biologiska nivåer.

Postdoktorn måste kunna genomföra självständig forskning och författa vetenskapliga manuskript för publikation. All kommunikation inom forskargruppen sker på engelska och det finns därför även ett krav på goda kunskaper i engelska, både i tal och i skrift. Vetenskaplig skicklighet utgör den primära bedömningsgrunden och bedöms i första hand genom kvalitet och omfattning av vetenskaplig produktion efter doktorsexamen. Allmänna bedömningsgrunder i övrigt är god samarbetsförmåga samt den kompetens och lämplighet utöver detta som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl samt ett stort intresse för forskningsområdet rörande evolutionära prediktioner

Ansökan

Din ansökan ska innehålla följande:

 • Ett följebrev med kort beskrivning av dig själv, dina kvalifikationer och forskningsintressen samt en motivering till varför du söker anställningen
 • CV med information om utbildning och förteckning över tidigare och nuvarande anställningar
 • Publikationslista med en kort beskrivning av ditt bidrag till de viktigaste publikationerna
 • Vidimerade kopior på doktorsexamensbevis och andra relevanta examensbevis
 • Kontaktuppgifter till minst två akademiska referenspersoner.

Ansökan ska vara skriven på engelska eller svenska. Ansökan görs genom vårt elektroniska rekryteringssystem. Sista ansökningsdag är 1 juni 2020.

Närmare upplysningar lämnas av forskarassistent Peter Lind, peter.lind@umu.se.

Institutionen för molekylärbiologi

Institutionen tillhör de medicinska och teknisk-naturvetenskapliga fakulteterna och erbjuder en vital forskningsmiljö med en bred uppställning av toppmoderna imaging-, metabolomik-, genomik- och screeningsanläggningar. Institutionen är även värd för Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS), med goda internationella kontakter via ett partnerskap med European Molecular Biology Laboratory (EMBL) inom molekylär medicin.

Läs mer om institutionen på: www.umu.se/molbiol

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-07-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-601-20
Kontakt
 • Peter Lind, peter.lind@umu.se
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2020-04-22
Sista ansökningsdag 2020-06-01

Tillbaka till lediga jobb