Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Kemiska institutionen söker en doktorand i biokemi med fokus på strukturbiologi hos cancerkopplade proteinkinaser. Anställningen omfattar 4 års forskningstid där en kursdel ingår. Sista ansökningsdag 2020-05-20.

Beskrivning
En doktorandanställning i biokemi finns tillgänglig i Professor Magnus Wolf-Watz laboaratorium vid kemiska institutionen, Umeå universitet. Målsättningen med projektet är att kartlägga mekanismer som styr funktionen hos humana protein kinaser. Fokus kommer att ligga på två kinaser som är intimt kopplade till ett antal allvarliga mänskliga sjukdomar inklusive olika typer av cancer. Projektet utförs i en multidiciplinär miljö som bygger på etablerade samarbeten med professor Kwangho Nam vid University of Texas Arlington och med professor Marené Landström (professor i patologi vid Umeå University). Doktoranden kommer att utbildas i strukturbiologi, proteinproduktion från olika typer av organismer, samt biokemi och biofysik. Arbetet sker genom de etablerade samarbetena i tätt samarbete med cellbiologiska och kvantmekaniska analyser. Utbildningen inom strukturbiologi kan gå i riktning mot ”single particle cryo EM”, röntgenkristallografi eller NMR-spektroskopi beroende på utvecklingen av projektet men även beroende på doktorandens intressen. Projektet finansieras delvis av den amerikanska foraskningsfinansiären National Institute of Health (NIH).

Forskningsuppgifter
Målet med projektet är att beskriva mekanimser hos mänskliga protein kinaser på en atomärnivå med strukturbiologiska tekniker. Nedan sammanfattas de förväntade arbetsuppgifterna:

 • Etablering av produktionssystem för de två kinaserna. Detta innefattar arbete med E. Coli, insektsceller och möjligen jästceller.
 • Utveckling av metoder för proteinrening.
 • Strukturbiologisk analys av nativa och posttranslationellt modifierade kinaser. Detta innefattar en eller flera av följade tekniker: single particle cryo EM”, röntgenkristallografi eller NMR-spektroskopi.
 • Biokemisk och biofysikalisk analys med t,ex ljusspektroskopi och kalorimetriska metoder.
 • Författande av vetenskapliga artiklar.

Kvalifikationer
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att du har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i kemi krävs att du har grundläggande högskoleutbildning om minst 90 högskolepoäng i kemi eller andra ämnen som bedöms vara direkt relevanta för den aktuella inriktningen. Av de 90 högskolepoängen skall minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå inom inriktningen, eller motsvarande, ingå.

Goda kunskaper i engelska i både tal och skrift krävs. Du har ett stort personligt driv samt god förmåga att samarbeta i en projektgrupp som består av individer med olika bakgrund och kompetenser.

Villkor för anställningen
Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan undervisning och annat institutionsarbete (upp till max 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning deltid. Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning.

Ansökan
En fullständig ansökan ska innehålla följande;

 • Ett personligt brev där du beskriver dina forskningsintressen samt dina skäl att söka utbildningsplatsen
 • CV
 • Styrkta kopior av examensbevis eller motsvarande, inklusive dokumentation av genomförda akademiska kurser, erhållna betyg, och andra relevanta intyg
 • Namn och kontaktinformation till minst två referenspersoner

Ansökan ska göras via vårt e-rekryteringssystem Varbi och vara inkommen senast den 20:e maj 2020.

Närmare upplysningar lämnas av professor Magnus Wolf-Watz, tfn: 090-786 7690, e-post: magnus.wolf-watz@umu.se

Information om oss
Umeå universitet har en dynamisk miljö för strukturbiologisk forskning som kallas ”Integrated Structural Biology” eller kort ISB. ISB består av 19 forskargrupper och runt 90 personer. Miljön har toppmodern utrustning för cryo EM, röntgenkristallografi, NMR och ”super computing”. För mer information besök gärna ” biostruct.umu.se”. Kemiska institutionen är en av de största institutionerna inom Teknisk-naturvetenskaplig fakultet och har närmare 200 anställda, varav ca 40 forskarstuderande och en stark och expanderande forskning. Tre större forskningsområden, Biologisk kemi, Miljö- och Biogeokemi och Teknisk kemi samlar institutionens forskning och utbildning inom kemi. Vi är också en stark partner inom KBC, Kemisk-Biologiskt CentrumInformation om institutionens forskarutbildning finns på vår hemsida: www.umu.se/teknisk-naturvetenskaplig-fakultet/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/kemi/.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-537-20
Kontakt
 • Magnus Wolf-Watz, 090-7867690
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2020-04-08
Sista ansökningsdag 2020-05-20

Tillbaka till lediga jobb