Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 34 000 studenter och 4 000 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik (NMD) söker en universitetsadjunkt i matematik- och naturvetenskapens didaktik med inriktning mot grundskolans tidigare år. Anställningen är tillsvidare med start 11 augusti 2020. Sista ansökningsdag är 2020-04-20.

Arbetsuppgifter  

Arbetsuppgifterna omfattar huvudsakligen undervisning på grundnivå i förskole- och grundlärarkurser. Även viss undervisning på avancerad nivå kan ingå, t ex VFU-besök.

Kompetenskrav  

Behörig att anställas som adjunkt är den som har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt lärarexamen och undervisat i ämnena matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik i årskurs 1-6. Den sökande ska vara legitimerad lärare.

Bedömningsgrunder  

Den sökande ska kunna uppvisa pedagogisk skicklighet, i första hand inom ämnesområdet matematik-/nv-didaktik. Följande dokumenterade erfarenheter krävs:

 • undervisning i grundskolans tidigare årskkurser 1-6
 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera
 • förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer
 • ett reflekterande förhållningssätt till elevers lärande och den egna lärarrollen
 • praktisk erfarenhet av undervisning i grundskolans matematik- och/eller naturvetenskapskurser samt av utvecklingsarbete inom området.

Mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska är ett krav liksom god samarbetsförmåga och förmåga att planera och genomföra undervisning. Goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska är meriterande.

Ansökan 

Till ansökan ska bifogas:

 • personligt brev inklusive kontaktuppgifter,
 • ett CV som innehåller akademiska och professionella meriter, inklusive erfarenheter när det gäller undervisning,
 • redogörelse för pedagogisk verksamhet och utvecklingsarbete,
 • vidimerade kopior av relevanta examensbevis,
 • tre referenser inklusive kontaktuppgifter,
 • övriga handlingar som vill åberopas.

Umeå universitet vill erbjuda en miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vid varje rekrytering strävar vi efter ökad mångfald och använder möjligheten till positiv särbehandling. 

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2020-04-20.

Information

Närmare upplysningar lämnas av Prefekt Helena Näs, 090-786 9558, helena.nas@umu.se

Välkommen med din ansökan! 

Vid NMD, Umeå universitet, arbetar idag ungefär 40 personer (se www.nmd.umu.se). Institutionens huvudsakliga verksamhet är utbildning av förskollärare, fritidslärare, grundskollärare och gymnasielärare med inriktning mot matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik. Institutionen ansvarar även för kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan som t ex bedömning och även inom ämnesområdet specialpedagogik. Vi ger även fortbildningskurser för verksamma lärare och erbjuder också fristående kurser i utomhuspedagogik, naturvetenskapsdidaktik och matematikdidaktik.

Institutionens forskning är omfattande och bedrivs av mer än hälften av institutionens anställda. Vid institutionen finns flera överlappande forskningsområden inom naturvetenskapernas och matematikens didaktik. Forskningen bedrivs dels inom stora projekt, både lokala, nationella och internationella, och dels i mindre konstellationer. En stor del av forskningen sker i samverkan med kommuner och skolor, men också genom uppdrag från, eller i samarbete med, Statens skolverk och Statens skolinspektion.

Läs mer om oss på www.nmd.umu.se

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 20200811
Löneform månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-437-20
Kontakt
 • Helena Näs, 090-786 95 58
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2020-03-20
Sista ansökningsdag 2020-04-20

Tillbaka till lediga jobb