Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 34 000 studenter och 4 000 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Institutionen för psykologi, i samarbete Region Västerbotten och Företagsforskarskolan, söker en doktorand i psykologi. Projektstart är september 2020. Projekt syftar till att utveckla en modell för ledande av arbetsmiljöarbete inom  hälso- och sjukvårds organisationer. Ansök senast 2020-04-19.

Projektbeskrivning

Doktorandprojektet kommer bedrivas både vid Institutionen för psykologi och vid Region Västerbottens HR-stab. I projektet kommer data att samlas in för att utvärdera ett nytt instrument för utvärdering av arbetsmiljö, likaså kommer ett arbetssätt för ledande av arbetsmiljöprocesser att utvecklas och utvärderas. Projektet är praktiknära och kommer innefatta genomförande av interventionsmoment riktade mot bland annat ledare inom Region Västerbotten. Doktorandanställningen är ett samarbete mellan Institutionen för Psykologi, Region Västerbotten och Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

Behörighet

Grundläggande behörighetskrav för att bli antagen till utbildning på forskarnivå är avlagd examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För att antas till utbildning på forskarnivå i psykologi krävs dessutom att den sökande har minst 90 högskolepoäng i ämnet psykologi. Projektets utformning gör att sökande ska kunna uttrycka sig väl i tal och skrift på både svenska och engelska.

Vi söker en engagerad, ansvarsfull och kreativ doktorand med hög motivation för forskarstudier. Då anställningen som doktorand är en del av ett samarbete mellan olika aktörer ställer detta krav på god förmåga att arbeta i ett team såväl som förmåga att arbeta självständigt. Ett intresse för ledarskap och arbetsmiljö är en nödvändighet. Vi ser det som meriterande att tidigare ha arbetat med organisations- och ledarskapsfrågor, ha erfarenhet av arbete med arbetsmiljökartläggning och interventioner, samt ha erfarenhet av arbete inom Landsting/Region. På grund av projektets utformning ser vi dessutom gärna att sökande är legitimerad psykolog, eller har en motsvarande bakgrund med fokus på arbete inom ledarskaps- och organisationsutveckling i syfte att förbättra arbetsmiljö. Statistisk dataanalys kommer att utgöra en del av forskningsprojektet, och du som söker bör därför ha ett intresse för arbete med kvantitativa metoder. Vid urval kommer vikt att läggas vid personlig lämplighet.

Villkor för anställningen

Utlysningen avser heltidsanställning som doktorand med målsättning om en doktorsexamen. För anställningen gäller att du förväntas utföra huvuddelen av ditt arbete på Institutionen för psykologi, Umeå universitet, samt inom Region Västerbotten med placering i Umeå. I arbetsuppgifterna kan undervisning och annat institutionsarbete ingå (upp till max 20 %). Anställningen är tidsbegränsad till fyra år vid heltidsstudier, med förlängning i upp till ett år vid institutionsarbete. I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs.

Ansökan

Ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi, som du hittar på universitetets sida för Lediga jobb.

https://www.umu.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/

En fullständig ansökan ska innehålla:

 1. Personligt brev som som motiverar varför du söker tjänsten (max 2 sidor)
 2. CV/meritförteckning
 3. Ett kort skiss på max två sidor där du ger en beskrivning av ditt forskningsintresse i relation till forskningsprojektet och befattningens inriktning
 4. Kopior av examensbevis
 5. Kopior av uppsatser/övriga publikationer
 6. Ev. övriga meriter med relevans för anställningen
 7. Kontaktuppgifter till två referenspersoner

Observera att ofullständig ansökan inte kommer att behandlas.

För de sökande som blir kallade till intervju kommer ett arbetsprov ingå. Arbetsprovet består av läsning, sammanfattande och utvecklande av nya hypoteser på basis av en artikel som kommer skickas ut innan intervju.

Närmare upplysningar lämnas av docent Susanne Tafvelin, +46-90-786 66 29, susanne.tafvelin.@umu.se eller prefekt Annika Nordlund, 090-786 78 30, annika.nordlund@umu.se

Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandtjänst.

Facklig information lämnas av SACO, 090-786 53 65, SEKO civil, 090-786 52 96 samt ST, 090-786 54 31.

Välkommen med din ansökan senast 2020-04-19    

Institutionen för psykologi:

Institutionen för psykologi erbjuder en aktiv och kreativ forsknings- och utbildningsmiljö för såväl anställda som studerande. Vi har ca 90 anställda varav 10 är doktorander. 

https://www.umu.se/institutionen-for-psykologi/

HR-Staben, Region Västerbotten:

Region Västerbotten har idag drygt 10 000 medarbetare, de allra flesta inom hälso- och sjukvård. HR-staben, som har cirka 80 anställda, har som ett uppdrag att bidra till ökad måluppfyllelse för verksamhet och ledning på alla nivåer genom kompetent och rätt stöd inom arbetsmiljö, ledarskap och organisation.

https://regionvasterbotten.se/

Företagsforskarskolan för samverkan och innovation:

Som doktorand i Företagsforskarskolan (FFS) kommer du, att vid sidan av din ordinarie forskargrupp på institutionen, ingå i en tvärvetenskaplig doktorand-grupp. Varje projekt i FFS bygger på ett samarbete mellan Umeå universitet och en extern organisation. Syftet är att öka doktorandernas anställningsbarhet, självständighet och innovationsförmåga. Som en del av FFS kommer du även att ha tre månaders praktik hos den externa organisationen utanför själva forskarutbildningen.

https://www.umu.se/forskning/utbildning-pa-forskarniva/forskarskolor/foretagsforskarskolan/

 

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 september 2020 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-430-20
Kontakt
 • Susanne Tafvelin / Docent, 090-786 66 29
 • Annika Nordlund / Prefekt, 090-786 78 30
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2020-03-18
Sista ansökningsdag 2020-04-19

Tillbaka till lediga jobb