Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 34 000 studenter och 4 000 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

I samarbete med Enheten för polisutbildning, utlyser Sociologiska institutionen två doktorandanställningar med start 2020-06-01 eller enligt överenskommelse. Ansök senast 2020-04-13.

Forskningens inriktning

Forskningsinriktningen skall vara relevant ur ett kriminologiskt och/eller polisforskningsperspektiv. Några exempel på sådana forskningsområden är: allmänhetens förtroende till polisen och polisväsendet, brottslighet och effekter av förebyggande åtgärder i brottsutsatta områden, samverkan mellan civilsamhälle och offentliga aktörer i syfte att förebygga politisk-religiös radikalisering, samt evidensbaserat polisarbete.

Behörighet

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå i sociologi krävs både grundläggande och särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet krävs att den sökande har grundläggande högskoleutbildning inom sociologi eller kriminologi om minst 90 högskolepoäng samt 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom sociologi eller kriminologi (magisternivå) eller annan utbildning av motsvarande omfattning och fördjupning.

Om den sökande har grundläggande och särskild behörighet i sociologi är högskoleutbildning i kriminologi särskilt meriterande. Erfarenhet av undervisning eller utvärderingsmetodik är också meriterande. Vidare beaktas förmågan att kunna uttrycka sig i tal och skrift på engelska och svenska samt förmågan att samarbeta med andra.

Om anställningarna

Doktorandanställningarna är förlagda vid Sociologiska institutionen och sker i nära samarbete med Enheten för polisutbildning. Anställning som doktorand ges för den tid som bedöms nödvändig för slutförande av forskarstudierna på normal studietid, vilket motsvarar en forskarutbildning på heltid i fyra år. I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs. Som antagen doktorand kommer det att skapas utrymme för undervisning inom ramen för Enheten för polisutbildning med upp till 20 procent per år i genomsnitt. Anställningstiden kan som en följd av detta förlängas till högst fem år. Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning.

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

 • Forskningsplan som beskriver det tänkta avhandlingsprojektet (max två sidor exkl. referenser). Planen ska relatera till texten i avsnittet ”Forskningens inriktning”.
 • Personligt brev på max en sida som beskriver ditt motiv till att söka doktorandanställning.
 • CV/meritförteckning som omfattar relevanta akademiska examina, tidigare anställningar samt en lista på universitetskurser och betyg från dessa.
 • Kopia av examensbevis
 • Uppsatser/övriga publikationer
 • Ev. övriga meriter med relevans för anställningen
 • Kontaktuppgifter till två referenspersoner

Anställningen kan påbörjas 2020-06-01 eller enligt överenskommelse. Ansökan görs via Umeå universitets e-rekryteringssystem senast 2020-04-13.

Om oss

Sociologiska institutionen är en dynamisk forskar- och undervisningsmiljö med ett drygt femtiotal anställda varav cirka tio är doktorander. Forskning bedrivs inom ett flertal områden såsom miljö, socialpolitik, arbetsmarknad, äldreforskning, digital sociologi, vetenskapsstudier, politisk sociologi, ekonomisk sociologi, medicinsk sociologi samt kriminologi. Forskningen är till stor del externfinansierad och utförs både i större forskargrupper och av enskilda forskare. Undervisning bedrivs på grundläggande, avancerad och forskarutbildningsnivå, inom såväl sociologi som biblioteks- och informationsvetenskap. Institutionen medverkar också i ett flertal utbildningar tillsammans med andra institutioner vid universitetet. Närmare information om institutionens verksamhet återfinns på: http://www.soc.umu.se/

Forskning i polisiärt arbete är på stark framväxt vid Umeå universitet och polisutbildningen ges i en inspirerande närhet till Umeå universitets andra utbildningar. Enheten för polisutbildning arbetar med att utbilda professionella poliser och utveckla svensk polis genom en utbildning som vilar på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Forskning bedrivs för närvarande inom områden som:  brottsförebyggande arbete, straffrätt, stress och hälsa, migration samt professionell utveckling. Enheten för polisutbildning har 25 anställda, men totalt är ett sextiotal lärare involverade i utbildningen. Enheten ger även fristående kurser inom ämnet polisiärt arbete fram till en kandidatexamen, samt erbjuder vidareutbildningar för poliser och andra yrkesgrupper. 

Mer information

Information om forskarutbildningen i sociologi lämnas av:

Jonas Edlund, forskarutbildningsansvarig, 090-786 78 22, jonas.edlund@umu.se eller Mikael Hjerm, forskningsansvarig, 090-786 95 17, mikael.hjerm@umu.se

Information om rekryteringsprocessen lämnas av:

Sofia Wård, HR-samordnare, 090-786 64 45, sofia.ward@umu.se

Information om Enheten för polisutbildning lämnas av:

Daniel Skog, föreståndare, 090-786 9575, daniel.skog@umu.se eller

Tova Stenlund, biträdande föreståndare med ansvar för forskning, 090-786 9744, tova.stenlund@umu.se

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-06-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-399-20
Kontakt
 • Daniel Skog, Enheten för polisutbildning, 090-786 95 75
 • Jonas Edlund, Sociologiska institutionen, 090-786 78 22
 • Sofia Wård, HR-samordnare, 090-786 64 45
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2020-03-16
Sista ansökningsdag 2020-04-13

Tillbaka till lediga jobb