Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 34 000 studenter och 4 000 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Institutionen för idé- och samhällsstudier söker en förste forskningsassistent i miljöhistoria med inriktning mot skog och klimat. Anställningen omfattar 24 månader (100%).

Projektbeskrivning
Forskningsprojektet ”Ta ner himlen till jorden: Hur skogen kan användas för att göra klimatfrågan konstruktivt angripbar i lokala sammanhang” är finansierat med externa medel från Formas. Anställningen finansieras till 50% med medel från Formas och med 50% med medel från Umeå universitet som är kopplade till forskningsplattformen Future Forests.

Arbetsuppgifter
Som förste forskningsassistent förväntas du genomföra miljöhistorisk forskning om skog och klimat inom ramen för det tvärvetenskapliga forskningsprojektet ”Ta ner himlen till jorden”.

Arbetsuppgifterna består huvudsakligen i att sammanställa, analysera och syntetisera resultat från en transdisciplinär samverkansprocess med lokala samhällsaktörer i norra och södra Sverige rörande frågor om förhållningssätt till skog och klimat i lokalt och temporalt perspektiv. Häri ingår också arbete med att återkoppla till de berörda aktörerna och kommunicera forskningsresultat till en vidare publik.

Vidare ingår i arbetsuppgifterna miljöhistorisk forskning rörande omställning av skogliga landskap mot ett fossilfritt samhälle samt undersökning av berättelser och konflikter rörande skog och äganderätt i sociala medier. I den sistnämnda forskningsuppgiften kommer digitala undersökningsmetoder att användas.

Resultaten från dessa arbetsuppgifter förväntas resultera i internationella vetenskapliga artiklar där du kan agera både som huvud- och medförfattare i samarbete med övriga forskare inom forskningsprojektet.

Kompetenskrav
Behörig att anställas som förste forskningsassistent är den som avlagt doktorsexamen inom samhällsvetenskap eller humaniora eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen inom samhällsvetenskap eller humaniora. För behörighet till denna anställning krävs att den sökande i betydande omfattning bedrivit forskning med tydliga inslag av miljöhistoriska perspektiv liksom erfarenhet av tvärvetenskapligt samarbete och transdisciplinär forskning. 

God förmåga att kommunicera på svenska eller engelska liksom god förmåga att samarbeta är krav för anställningen. 

Tidigare forskning rörande kulturella perspektiv på skog och klimat, tidigare erfarenhet att forska både självständigt och i grupp är meriterande liksom kompetens i digitala metoder. God förmåga att kommunicera på både svenska och engelska är också meriterande. 

Ansökan
Till ansökan skall bifogas:

(1) Ett personligt brev där sökande motiverar sitt intresse för anställningen, redogör för sina kvalifikationer, och förklarar hur dessa är relevanta för förmågan att bidra till forskningsområdet (1-2 sidor)
(2) En meritförteckning (Curriculum Vitae) med komplett publikationslista, och kopia av examensbevis samt övriga relevanta betyg och intyg
(3) Max 5 vetenskapliga publikationer med relevans för den aktuella befattningen
(4) En lista med 2 referenspersoner, inklusive kontaktuppgifter 

Ansökan ska göras i e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2020-04-01. 

Övriga upplysningar
Anställningen är på 100% i  2 år med tillträde 2020-07-01 eller enligt överenskommelse. Anställningen är placerad vid Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet.  

Den som anställs på den utlysta befattningen förväntas bidra till att utveckla forskningsmiljön vid institutionen och inom Future Forests och hög närvaro i miljön är ett krav. 

Vid institutionen finns för närvarande fler manliga än kvinnliga lärare och forskare och vi välkomnar särskilt kvinnliga sökande. 

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av professor Erland Mårald (090-786 6545 eller e-post erland.marald@umu.se) eller prefekt Jonas Nilsson (090-7869990, jonas.nilsson@umu.se ). 

För information om institutionen, se Institutionen för idé- och samhällsstudier

Vi ser fram emot din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-07-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-360-20
Kontakt
  • Jonas Nilsson, prefekt, 090-786 99 90, jonas.nilsson@umu.se
  • Erland Mårald, professor, 090-786 6545, erland.marald@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2020-03-12
Sista ansökningsdag 2020-04-01

Tillbaka till lediga jobb