Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 34 000 studenter och 4 000 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Arbetsuppgifter

Medicinska fakulteten söker en kliniskt kompetent forskare i psykiatri för att stärka vår befintliga forskning med inriktning mot neuroendokrinologi. Forskningen kommer att bedrivas inom ramen för en molekylärmedicinsk forskningsmiljö och ska vara inom ämnet psykiatri med fokus på neuroendokrinologi.

Anställningen innebär vetenskaplig, pedagogisk och klinisk meritering. Syftet med anställningen är att en biträdande universitetslektor ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt kombinerat med specialiseringstjänstgöring (ST) inom psykiatri för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som universitetslektor med förenad anställning. Specialiseringstjänstgöringen utgör 50 procent av arbetstiden, resterande arbetstid ska i huvudsak, till minst 80 procent, vara inriktad mot vetenskaplig meritering och den anställde ska ges möjlighet till pedagogisk meritering i sådan omfattning att kompetenskraven för anställning som universitetslektor kan uppnås inom en nioårsperiod. Administrativa uppgifter kan ingå.

Undervisningen sker på svenska och engelska.

Stationeringsort är Umeå, men arbete på annan ort kan förekomma.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande universitetslektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Den sökande ska kunna uppvisa dokumenterad excellent forskning inom molekylär medicin med fokus på neuroendokrinologi.

Eftersom anställningen kombineras med specialiseringstjänstgöring som läkare krävs läkarlegitimation. Därutöver krävs för att vara behörig nödvändiga kunskaper i svenska (enligt Socialstyrelsens definition som även godkänner motsvarande kunskaper i norska eller danska språket).

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av biträdande universitetslektor beaktas vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet, klinisk skicklighet samt administrativ skicklighet.

En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Viktning av bedömningsgrunder

Vid tillsättning kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (2). Därutöver ska gälla graden av administrativ skicklighet och klinisk skicklighet (1).

Beskrivning av bedömningsgrunderna

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer för denna anställning särskild vikt att läggas vid originalitet, självständighet och potential att utveckla en egen framgångsrik forskningslinje. Självständig forskning med fokus på molekylära aspekter inom neuroendokrinologi är särskilt meriterande. Detta bör ha resulterat i publikationer i väl ansedda tidskrifter. Erhållna externa bidrag i nationell och/eller internationell konkurrens är meriterande. Genomförd postdoktoral forskning utanför det universitet där den sökande avlagt sin doktorsexamen är starkt meriterande. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till planering, genomförande och utvärdering av undervisning, samt av handledning och examination. Administrativ skicklighet kan visas genom erfarenhet av grundutbildningsplanering, skicklighet att utveckla och leda andra samt skicklighet att administrera m.m. 

Klinisk skicklighet visas genom aktuell klinisk erfarenhet och dokumenterat god klinisk kompetens.

Mer om anställningen


Umeå universitet är huvudman för anställningen som biträdande universitetslektor i kombination med specialiseringstjänstgöring. Den kliniska tjänstgöringen som ST-läkare utförs i Region Västerbottens verksamhet. Anställningen är tillsvidare och den biträdande universitetslektorn har rätt att, efter begäran, prövas för befordran till universitetslektor (som efter erhållet specialistbevis kan förenas med anställning som specialistutbildad läkare) baserat på ansökan inlämnad inom nio år från det att anställningen tillträtts. Om den biträdande universitetslektorn efter prövning inte befordras så hanteras anställningen i enlighet med gällande regler vid omställning.

En pedagogisk och en vetenskaplig utvecklingsplan kommer att upprättas i samband med anställning och en pedagogisk och två vetenskapliga mentorer kommer utses som stöd i genomförandet av planerna, i tillägg till en klinisk ST-handledare.

Bedömningsgrunder som ska gälla vid prövning för befordran till universitetslektor kommer fastställas i samband med anställning. 

Anställningen kommer att vara placerad vid Institutionen för klinisk vetenskap. Med anställningen följer finansiering från Wallenberg centrum för molekylär medicin för etablering av en egen forskargrupp innefattande lönemedel och förbrukningsmedel.

Vid frågor kring denna rekrytering, vänligen kontakta någon av nedanstående personer:

Prefekt Anders Behndig per epost anders.behndig@umu.se eller per tfn 090-785 99 37.

Föreståndare för WCMM Tommy Olsson per epost tommy.g.olsson@umu.se eller per tfn 090-785 18 45.

Ämnesföreträdare i psykiatri Jussi Jokinen per epost Jussi.jokinen@umu.se eller per tfn  090-785 64 26.

Ansökan

Sista ansökningsdag 2020-04-06.

Anvisningar för ansökan samt förteckning över de handlingar som ska bifogas till ansökan hittar du här https://www.aurora.umu.se/enheter/medfak/personal/akademiska-anstallningar-och-docentur/

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem som du når via ansökningsknappen nedan. När ansökan är mottagen kommer du att få ett svarsmail.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överrenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-307-20
Kontakt
  • Anders Behndig, 090-786 78 48
  • Jussi Jokinen, 090 785 64 26
  • Tommy Olsson, 090-785 18 45
Facklig företrädare
  • SACO, 090-785 99 37
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2020-03-11
Sista ansökningsdag 2020-04-06

Tillbaka till lediga jobb