Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 34 000 studenter och 4 000 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Universitetslektor i rättsvetenskap med inriktning mot arbetsrätt

Juridiska institutionen söker en universitetslektor i rättsvetenskap med inriktning mot arbetsrätt med tillträde under år 2020.
Anställningen är placerad i Umeå och kräver närvaro på arbetsplatsen under arbetstid. 

Arbetsuppgifter  
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är undervisning i arbetsrätt. Undervisningen omfattar grund- och avancerad nivå inom ämnesområdet, på bland annat juristprogrammet, magisterprogrammet i arbetsrätt, samt fristående kurser och annan utbildning som institutionen bedriver. I undervisningen ingår handledning på alla dessa nivåer samt kursansvar och kursadministration.  

I arbetsuppgifterna ingår också att följa utvecklingen inom ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt av betydelse för arbetet.  

En viktig aspekt i all undervisning vid juridiska institutionen är dess vetenskapliga anknytning. I arbetsuppgifterna ingår därför att medverka i institutionens forskningsteman samt att delta i arbetet med att utveckla forskning genom bland annat söka extern finansiering.  

Behörighet  
Behörig att anställas som universitetslektor är enligt 4 kap. 4 § högskoleförordningen (HF) och Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Med vetenskaplig kompetens avses avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Annan likvärdig kompetens utan doktorsexamen kan utgöra grund för anställning som universitetslektor.  

Med pedagogisk skicklighet avses dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande, examination och utvärdering av undervisning samt visat på ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen.  

Bedömningsgrunder  
Som bedömningsgrunder vid anställning av universitetslektor beaktas vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet samt administrativ skicklighet.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion.

Kriterier vid bedömningen är:

-      bredd och djup i forskningen – kvalitet och omfattning

-      originalitet i forskningen

-      produktivitet

-      bidrag till det internationella vetenskapssamhället

-      uppdrag inom vetenskapssamhället

-      samverkan med omgivande samhälle

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning såväl på grund- som avancerad nivå. Skickligheten ska ha visats när det gäller alla momenten undervisning, kursansvar och examination.

Kriterier vid bedömning är:

-      förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer

-      förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär

-      erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning

-      medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel  

-      ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen

En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Avvägning mellan bedömningsgrunderna
Vid anställningen läggs särskild vikt vid vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet och samarbetsförmåga inom området för anställningen. Stor vikt läggs vid administrativ skicklighet samt vid förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid originalitet, självständighet och potential att utveckla en egen framgångsrik forskningslinje.

Vid bedömningen av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt läggas vid dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskola. Eftersom undervisningen vid juridiska institutionen bedrivs i lärarlag, där lärare med olika kompetens och erfarenhet medverkar, ställer anställningen höga krav på personlig lämplighet och på samarbetsförmåga och respekt för andra personers och yrkeskategoriers kunskaper och erfarenhet. Erfarenhet av lärarlagsarbete är därför meriterande.  

Vid bedömningen av den administrativa skickligheten kommer stor vikt läggas vid erfarenhet av kursplanering och kursadministration. Stor vikt kommer även att läggas vid förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Ansökan
Behörighets- och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, här.
Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar för ansökan och anvisningar för sakkunnigbedömning hittar du här.

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, provföreläsningar och referenstagning.

Om Juridiska institutionen 
Juridiska institutionen är expansiv och har för närvarande drygt sextio anställda. Institutionen svarar för utbildning inom juristprogrammet och ett stort antal fristående kurser samt medverkar i ett flertal andra utbildningsprogram. Närmare information om vår verksamhet finns på vår hemsida: https://www.umu.se/juridiska-institutionen/.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-324-20
Kontakt
  • Prefekt Görel Granström, gorel.granstrom@umu.se, 090-7867418
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65, 070-268 87 67
  • ST, 090-786 54 31
  • SEKO, 090-786 52 96
Publicerat 2020-03-04
Sista ansökningsdag 2020-04-30

Tillbaka till lediga jobb