Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 34 000 studenter och 4 000 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

I samarbete med Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området vid Umeå universitet söker vi två doktorander som kommer att antas inom pedagogiskt arbete eller ämnesdidaktik, med inriktning mot matematik. Anställningen är placerad vid Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik (NMD) som bedriver forskning och utvecklingsarbete inom utbildningsvetenskap samt utbildning inom i första hand lärarutbildningarna. Den ämneskompetens som institutionens medarbetare framför allt besitter finns inom matematikdidaktik, naturvetenskapsdidaktik, teknikdidaktik och bedömning för lärande.

Läs mer om forskarutbildning vid NMD här.

Arbetsuppgifter

Doktoranderna kommer att ingå i Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM) som är en av Nordens största matematikdidaktiska forskningsmiljöer. Inom UFM och vid NMD bedrivs forskning inom bland annat Problemlösning och resonemang, Formativ bedömning samt Språk och kommunikation. Mer information om dessa inriktningar finner du via länkarna ovan. 

Den sökande uppmanas att beskriva sina forskningsintressen (Ansökan punkt 1) inom eller i anslutning till någon av dessa inriktningar eller en kombination av dessa. För sökande med forskningsintressen som inte ligger direkt inom dessa inriktningar så behöver beskrivningen förklara eller föreslå hur intresset kan kopplas till befintlig/a inriktning/ar. Notera att alla befintliga inriktningar skulle kunna inrymma frågor som berör andra områden, till exempel specialpedagogik eller programmering. Dessutom är alla inriktningar öppna för studier av elever och studenter på olika stadier, från förskola till universitet.

Kvalifikationer

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande kvalifikationer.

Doktorander kan bli antagna till forskarstudier i matematikdidaktik via två olika studieplaner: pedagogiskt arbete eller ämnesdidaktik, båda med inriktning mot matematik. Förutom grundläggande behörighet krävs en särskild behörighet som skiljer sig åt för de båda forskarutbildningsämnena.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas i forskarutbildningsämnet pedagogiskt arbete med inriktning mot matematik krävs, förutom grundläggande behörighet, att den sökande har lärar- eller förskollärarexamen samt minst två års pedagogisk yrkesverksamhet. Examen skall omfatta ett examensarbete.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas i forskarutbildningsämnet ämnesdidaktik med inriktning mot matematik krävs, förutom grundläggande behörighet, att den sökande har minst 90 högskolepoäng sammanlagt i matematik och matematikdidaktik. Examen skall omfatta ett examensarbete.

Mer information finns i de allmänna studieplanerna.

För att bli antagen krävs vidare att den sökande har goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt, samt sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Villkor

Innehavare av doktorandtjänst ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Anställning som doktorand ges för den tid som bedöms nödvändig för slutförande av forskarstudierna på normalstudietid, vilket motsvarar en forskarutbildning på heltid i fyra år. I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs. En doktorand kan i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administrativt arbete motsvarande högst tjugo procent av full arbetstid. Anställningstiden kan som en följd av detta förlängas till högst fem år. Därutöver kan anställningstiden förlängas om det finns särskilda skäl.

Doktorander som antas deltar i Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området vid Umeå universitet som samordnas med ordinarie forskarutbildning som bedrivs vid respektive institution. Studierna påbörjas 31 augusti 2020. Arbetsplats är Umeå universitet. Forskarutbildningen är en campusförlagd utbildning och kan inte läsas på distans. Doktoranden förväntas delta aktivt i institutionens forskningsmiljö. Löneplacering sker enligt fastställd lönestege för doktorandtjänst.

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Ansökan

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi. Logga in och sök via knappen längst ner på sidan. Ansökan ska innehålla flera olika dokument som specificeras när du går in i systemet genom att klicka på knappen. 

Observera att ofullständig ansökan inte kommer att behandlas. Söker du flera befattningar med olika diarienummer, måste du skicka en komplett ansökan per befattning.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 20200831
Löneform månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-316-20
Kontakt
  • Helena Näs, 090-786 95 58
  • Magnus Österholm, 090-786 31 91
  • Johan Lithner, 090-786 69 08
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2020-02-26
Sista ansökningsdag 2020-03-27

Tillbaka till lediga jobb