Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 34 000 studenter och 4 000 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Beskrivning

Mitokondrien är en unik organell eftersom den innehåller flera kopior av ett dubbelsträngat cirkulärt DNA-genom, mtDNA, som kodar för viktiga komponenter i cellens energiproducerande maskineri. De meDNA-kodade subenheterna är viktiga för effektiv energiproduktion, så det är avgörande att mtDNA bibehålls intakt och i rätt antal kopior. Defekter vid underhåll av mtDNA kan leda till cellulär energibrist och manifestera sig som olika typer av sjukdomar. Vi utlyser två doktorandpositioner för studier av mekanismer som upprätthåller mtDNA stabilitet i eukaryota celler. En position finns tillgänglig under varje projekt nedan. Vårt mål är att ge den stödjande och inspirerande miljö som krävs för att säkerställa en bra start på din forskarkarriär

Projekt 1: Signalering av mtDNA defekter:

Med tanke på att mutationer och förändringar i mtDNA nivåerna är inblandade i ett antal mänskliga sjukdomar inklusive vissa cancerformer, är det avgörande att förstå hur våra celler normalt säkerställer ett stabilt underhåll av mtDNAt. Syftet med detta projekt är att karakterisera de molekylära mekanismerna som garanterar stabiliteten av mtDNA:t och att undersöka konsekvenserna av mtDNA defekter när det gäller signalering till resten av cellen. Vi studerar effekterna av mtDNA defekter med hjälp av en kombination av humana cellodlingsexperiment, jästgenetik och proteinbiokemi. Detta projekt omfattar arbete med odlade humana celler, renad rekombinant protein och/eller jästen Saccharomyces cerevisiae för att studera effekterna av mtDNA-skador i eukaryota celler.

Projekt 2: Deletioner i mtDNA:

Deletioner i mtDNA:t ger upphov till en mängd olika neuromuskulära symptom och ackumuleras hos individer med sällsynta genetiska mitokondrie-sjukdomar, men också i de drabbade vävnaderna hos Parkinsons patienter. Trots deras medicinska relevans är mekanismerna bakom mtDNA deletionsbildning okända, vilket hindrar utvecklingen av behandlingar. Syftet med detta projekt är att hitta sätt att förhindra mtDNA deletionsbildning hos drabbade individer. Som ett väsentligt steg mot detta, syftar vi till att, genom en kombination av in vitro proteinkemi och cell-baserade metoder, avslöja de exakta mekanismerna som leder till mtDNA deletioner uppstår.

Kvalifikationer

Grundläggande behörighet har den som genomgått en grundläggande högskoleutbildning om minst 240 ECTS. Den som före den l juli 2007 uppfyller kraven på grundläggande behörighet för tillträde till forskarutbildning, d.v.s. grundläggande högskoleutbildning om minst 120 poäng eller motsvarande kunskaper som förvärvats i någon annan ordning inom eller utom landet, skall även därefter anses ha grundläggande behörighet för tillträde till utbildning på forskarnivå.

Meriterande:
Den sökande ska därtill i sin högskoleutbildning, och/eller på annat likvärdigt sätt, ha uppnått grundläggande teoretiska kunskaper inom biomedicin eller motsvarande, samt ha god erfarenhet av laborativt arbete. En stark bakgrund inom molekylärbiologi, proteinkemi eller cellbiologi är fördelaktigt för projektet; erfarenhet av DNA-metabolism eller mitokondriell biologi är meriterande. För projekt 1 anses erfarenhet med jästgenetik vara en styrka. Den sökande måste kunna arbeta både självständigt och som en del av ett internationellt team, och stor vikt läggs vid den sökandes förmåga att skriva och förstå vetenskaplig text.
Särskild behörighet:
För att kunna antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har:

1. nödvändiga kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning och/eller yrkeserfarenhet som bedöms i relation till forskarutbildningsområdet.

2. nödvändiga språkkunskaper i engelska, både skriftliga och muntliga kunskaper avses. Bedömning av dessa kunskaper görs genom att en tilltänkt doktorand presenterar sin forskningsplan på engelska inför en av institutionen utsedd bedömningsgrupp.

Upplysningar: paulina.wanrooij@umu.se (projekt 1) eller sjoerd.wanrooij@umu.se (projekt 2).

Tillträdesdag: 2020-05-02, eller enligt överenskommelse.

Övrig information:
https://www.umu.se/forskning/utbildning-pa-forskarniva/

Facklig information lämnas av SACO 090-786 53 65, SEKO civil 090-786 52 96 samt ST 090-786 5431.

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2 §) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Ansökan skall göras via e-rekryteringssystemet Varbi. Ange i ditt personliga brev vilket av projekten du söker. Ansökan ska vara inkommen senast 2020-03-27 med angivande av diarienummer AN 2.2.1-288-20.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100 procent
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-288-20
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • ST, 090-786 54 31
  • SEKO, 090-786 52 96
Publicerat 2020-02-25
Sista ansökningsdag 2020-03-27

Tillbaka till lediga jobb