Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 34 000 studenter och 4 000 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

På institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering bedriver vi forskning och undervisning inom våra sex ämnesområden: Arbetsterapi, Fysioterapi, Geriatrik, Idrottsmedicin, Rehabiliteringsmedicin och Rättsmedicin.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår i första hand undervisning och handledning i ämnesområdet arbetsterapi och aktivitetsvetenskap på grund- och avancerad nivå vid arbetsterapeutprogrammet. Men undervisning inom andra program och utbildningar och/eller i närliggande ämnesområden kan även komma att ingå. Undervisningen sker på svenska och engelska och kommer delvis att bedrivas med internetbaserade metoder på distans. I arbetsuppgifterna ingår forskning och utvecklingsarbete, samt undervisning och handledning inom utbildning på forskarnivå inom arbetsterapi och området för hälsa. Administrativa uppgifter och uppdrag inom institutionen och Medicinska fakulteten ingår.

Anställningen är tillsvidare på heltid. Stationeringsort är Umeå, men arbete på annan ort kan förekomma.

För den sökande som innehar yrkeslegitimation inom hälso- och sjukvårdsyrke, kan anställningen som universitetslektor efter överenskommelse – och förutsatt sjukvårdshuvudmannens godkännande – förenas med anställning inom innehavarens profession vid Region Västerbotten. Det innebär i sådana fall kliniska arbetsuppgifter till en omfattning om upp till 13 timmar i veckan.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet och dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens inom arbetsterapi eller närliggande hälsovetenskap.

För att vara behörig för anställning ska den sökande ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska.

För att förenad anställning med klinisk tjänstgöring inom Region Västerbotten ska kunna komma på fråga, krävs legitimation som arbetsterapeut eller inom annan aktuell hälso- och sjukvårdsprofession (samt för läkare även specialistkompetens).

Den sökande förväntas uppvisa ett visst mått av vetenskaplig självständighet, och ska kunna presentera ett eget, aktuellt forskningsprogram.

Den sökande förväntas vidare ha genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper. Om den sökande inte har detta vid ansökningstillfället, ska en pedagogisk utvecklingsplan upprättas så att kunskaperna kan tillägnas inom två år från anställning.

För att vara behörig för anställningen ska den sökande ha dokumenterad erfarenhet av forskning inom arbetsterapi, aktivitetsvetenskap eller annan hälsovetenskap. För att vara behörig för anställning ska den sökande ha dokumenterad erfarenhet av undervisning i ämnet forskningsmetodik.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla, dvs. pedagogisk skicklighet. Därutöver beaktas vetenskaplig skicklighet, administrativ skicklighet, skicklighet att leda personal och verksamhet samt i förekommande fall klinisk skicklighet.

En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

Viktning av bedömningsgrunder

Vid tillsättning kommer viktning av meriter att ske enligt följande: pedagogisk skicklighet (2) och vetenskaplig skicklighet (2) viktas lika. Därutöver ska gälla graden av administrativ skicklighet, skicklighet att leda personal och verksamhet samt i förekommande fall klinisk skicklighet (1).

Beskrivning av bedömningsgrunderna

Bedömningsgrunderna beskrivs närmare i dokumentet Beskrivning av bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet (Dnr FS 1.1-247-19).

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer för denna anställning särskild hänsyn att tas till dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande, utvärdering och examination av utbildning på grund-, och avancerad nivå, inklusive handledning av självständiga arbeten. Hänsyn kommer också att tas till undervisning på forskarnivå.

Den sökande förväntas uppvisa en pedagogisk verksamhet motsvarande minst 50 timmar samt erfarenhet av kursansvar eller motsvarande.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer för denna anställning särskild vikt att läggas vid självständiga forskningsinsatser, nytänkande, aktualitet, kvalitet och originalitet inom pågående forskning i arbetsterapi, alternativt aktivitetsvetenskap eller relaterade ämnen. Särskilt meriterande är dokumentation av publicerade originalarbeten i vilka det framgår att sökande har haft en framträdande roll samt erhållit externa forskningsbidrag som huvud- eller medsökande. Meriterande är även postdoktor-vistelse vid annan institution än den institution där sökande disputerat, liksom refereeuppdrag från internationella vetenskapliga tidskrifter.

Administrativ skicklighet värderas och kan visas genom erfarenhet av grundutbildningsplanering eller annan typ av mer komplex administration inom universitet/högskola. Skicklighet att utveckla och leda andra kan visas genom erfarenhet av olika former av verksamhetsutveckling.

Med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter är erfarenhet av undervisning, handledning och forskning inom arbetsterapi/aktivitetsvetenskap meriterande, liksom erfarenhet av att leda personal och utveckla verksamheter.

Vid frågor kring denna rekrytering, vänligen kontakta avdelningschef Ulla Nygren på tfn: 090-786 91 02 eller per epost: ulla.nygren@umu.se

Ansökan

Sista ansökningsdag är 2020-04-05. Anvisningar för ansökan samt förteckning över de handlingar som ska bifogas till ansökan hittar du här https://www.aurora.umu.se/enheter/medfak/personal/akademiska-anstallningar-och-docentur

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem som du når via ansökningsknappen nedan. När ansökan är mottagen kommer du att få ett svarsmail.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-261-20
Kontakt
  • Ulla Nygren, 090-7869102
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2020-02-24
Sista ansökningsdag 2020-04-05

Tillbaka till lediga jobb