Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 34 000 studenter och 4 000 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Konsthögskolan tillhör Humanistiska fakultet och finns på Konstnärligt campus. Med 75 studenter, ett tiotal anställda och ett stort antal gästlärare är det en dynamisk och internationell miljö. Konsthögskolan har ett 3-årigt kandidatprogram (BFA) och ett 2-årigt mastersprogram (MFA) som båda är uppdelade i flera kurser. Internationella kontakter och utbyten är en viktig del av utbildningen. Varje sommar erbjuds en eller två sommarkurser. Konstnärlig forskning har bedrivits vid institutionen i mer än ett decennium och är ett viktigt utvecklingsområde. 

För mer information, besök gärna Konsthögskolans hemsida: http://www.art.umu.se/sv/ 

Konsthögskolan söker en professor i fri konst 50% med tillträde enligt överenskommelse.

Beskrivning och arbetsuppgifter
Utifrån anställningens omfattning ingår 60 % undervisning och 40 % forskning. I arbetsuppgifterna ingår undervisning på grund och avancerad nivå, konstnärlig forskning, intern och extern samverkan samt administrativt arbete. I arbetsuppgifterna ingår även att initiera forskning till exempel genom att söka externa forskningsmedel, tillsammans med forskningsansvarig utveckla det högre seminariet, hålla sig informerad om forskningsfältets utveckling och skapa externa kontakter, samt bidra till universitetets, institutionens och ämnets utveckling. Undervisning och handledning sker på grundnivå och avancerad nivå. Arbetsuppgifterna kan variera över tid och fördelningen av arbetsuppgifter sker med utgångspunkt i verksamhetens rådande förutsättningar och behov samt gällande bestämmelser.

Behörighet Behörig att anställas som professor i fri konst är den som visat såväl konstnärlig som pedagogisk skicklighet i fri konst (4 kap. 3 § högskoleförordningen).

Goda språkkunskaper i engelska, samt förmåga att undervisa på detta språk utgör krav för anställningen. Den som erbjuds anställningen och inte behärskar svenska vid anställningstillfället ska inom två år kunna kommunicera på svenska.

Bedömningsgrunder Vid bedömningen fästs avseende främst vid skicklighet, i andra hand till förtjänst (regeringsformen kap. 12 § 5, se även Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, FS 1.1-1672-18) 

Den konstnärliga skickligheten ska ha visats genom egen konstnärlig produktion eller verksamhet och utvecklingsarbete inom de konstnärliga fälten. Kriterier vid bedömningen är:

konstnärligt djup och uttryckskraft konstnärlig originalitet synlighet och värdering i konstliv och professionella sammanhang produktivitet konstnärligt forsknings- och utvecklingsarbete utmärkelser och stipendier, etc samverkan med omgivande samhälle 

Med konstnärlig skicklighet avses dokumenterad uttryckskraft, djup och originalitet i den konstnärliga verksamheten genom produktivitet, synlighet och värdering i konstliv och professionella sammanhang. Konstnärlig skicklighet avser dessutom självständigt konstnärligt forsknings- och utvecklingsarbete, utmärkelser och stipendier samverkan med omgivande samhälle samt övriga meriter inom fältet. Forskarexamen på konstnärlig grund eller motsvarande är ett krav. 

Meriterande är att erhållit forskningsmedel samt medlemskap i forskningsråd inom det konstnärliga fältet.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på konstnärlig grund inom högskolan. Kriterier vid bedömningen är:

förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen

Med pedagogisk skicklighet avses en förmåga att fortlöpande överblicka och strukturera ämnets praktik och utveckling, att förmedla praktiska och teoretiska kunskaper, engagemang och intresse för ämnet samt att aktivera studenternas lärande. Detta förutsätter gedigna ämneskunskaper samt en förmåga att systematiskt förnya och utveckla den egna kompetensen. Detta förutsätter även kunskaper om konsthögskolestudenters lärande, en förmåga att planera, undervisa i, examinera samt utvärdera universitetsutbildning samt en förmåga att stödja olika individers och gruppers lärande. Vidare förutsätter det en förmåga att tillvarata, analysera och kommunicera egna och andras erfarenheter och praktiker. Med pedagogisk skicklighet avses även förmåga att inta ett reflekterande förhållningssätt till den egna lärarrollen, samt kunskaper om samhällets mål och regelverk för högre utbildning. 

Den pedagogiska skickligheten ska vara förvärvad inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kompetensen kan erhållas genom deltagande i högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Till övriga bedömningsgrunder hör skicklighet i att utveckla ämnesområdet och forskningsfältet samt skicklighet att utveckla ämnets samarbeten med andra ämnen, god samarbetsförmåga, administrativ skicklighet samt övrig lämplighet som anses utgöra förutsättning för fullgott genomförande av arbetsuppgifterna. 

Avvägning av bedömningsgrunder Anställningens innehåll och verksamhetens behov utgör motivering för nedanstående viktning av bedömningsgrunder: 

Särskild vikt ska fästas vid konstnärlig och pedagogisk skicklighet. Vid en sammanvägning mellan dessa bedömningsgrunder ska de tillmätas lika stor vikt. 

Avseende övriga bedömningsgrunder ska stor vikt fästas vid skicklighet att utveckla ämnesområdet och forskningsfältet samt god samarbetsförmåga och vikt fästas vid skicklighet att utveckla ämnets samarbeten med andra ämnen, administrativ skicklighet samt övrig lämplighet som anses utgöra förutsättning för fullgott genomförande av arbetsuppgifterna.

Övrigt
Anställningen är på 50 % och är tidsbegränsad till 5 år (HF 4 kap. 10§). Tillträde enligt överenskommelse.

Arbetsort är Umeå och hög närvaro vid institutionen är ett krav. 

Ansökan
Uppgift om vilka handlingar som ska bifogas ansökan, återfinns i Humanistiska fakultetens anvisningar för ansökningar om anställning och befordran: https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/humfak/for-vara-anstallda/personalfragor/humanistiska-fakultetens-anvisningar-for-ansokningar-om-anstallning-och-befordran-annonser-publicerade-from-190923.pdf . 

Behörighets- och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet: https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/universitetsforvaltningen/personalenheten/regler-och-riktlinjer/vid-anstallning/anstallningsordning-dnr-fs-1.1-1672--18-fran-2019-07-01.pdf.

Du ansöker på engelska via Umeå universitets e-rekryteringssystem Varbi senast 2020-04-30. För mer information om anställningen, kontakta prefekt Katrin Holmqvist-Sten (090786 59 76, katrin.holmqvist-sten@umu.se).

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1679-19
Kontakt
  • Katrin Holmqvist-Sten, prefekt, 090 7865976, katrin.holmqvist-sten@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2020-02-21
Sista ansökningsdag 2020-04-30

Tillbaka till lediga jobb