Umeå universitet, Institutionen för datavetenskap

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 34 000 studenter och 4 000 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Projekt: Integritetsmedveten (privacy-aware) transparent maskininlärning

Umeå universitet, Institutionen för datavetenskap söker fyra doktorander i datavetenskap med inriktning mot dataintegritet och dataskydd. Sista ansökningsdag är den 15 april.

Institutionen för datavetenskap är en dynamisk institution med mer än 120 anställda från drygt 20 länder. Forskningsgruppen integritetsmedvetet och transparent beslutsfattande (privacy-aware transparent decisions), ledd av professor Vicenç Torra, forskar om dataintegritet vid användning av data för maskininlärning och statistisk inlärning. Det är välkänt att data kan innehålla känsliga uppgifter, och naiv anonymisering räcker inte för att undvika avslöjande av privat information. Även modeller av data och sammanslagna data kan bryta sekretessen om de innehåller spår av de data som användes för att konstruera dem. Vi vill förstå de grundläggande principer som kan hjälpa att konstruera säkra system, och utveckla algoritmer för att bygga sådana AI system. Gruppen samarbetar med nationella och internationella forskningsgrupper, editerar en av de ledande tidskrifterna om dataintegritet och dataskydd (Transactions on Data Privacy), och har aktiva kontakter med både näringsliv och offentlig sektor. Mer information: https://www.umu.se/en/research/groups/nausica-privacy-aware-transparent-decisions-group-/

WASP

Projektet är en del av Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP), Sveriges största enskilda forskningsprogram någonsin! WASP är ett nationellt initiativ för strategisk grundforskning, utbildning och rekrytering. Programmet finansierar forskning inom artificiell intelligens och autonoma system som samarbetar med människor, anpassar sig till sin omgivning med hjälp av sensorer, information och kunskap, och bygger intelligenta system av system. Detta möjliggörs primärt av avancerad programvara, vilket också är ett forskningstema integrerat i programmet.

WASPs vision är forskningsexcellens och kompetens inom artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara, till gagn för såväl samhälle som industri. För mer information se http://wasp-sweden.org/ .

Forskarskolan inom WASP erbjuder grunder, nya perspektiv och spetskunskap inom olika vetenskaper med undervisning av ledande forskare. Genom ett ambitiöst program med forskningsbesök, partneruniversitet och besökande föreläsare stödjer forskarskolan aktivt byggandet av ett starkt tvärvetenskapligt och internationellt professionellt nätverk mellan doktorander, forskare och industrin. Den erbjuder ett mervärde utöver universitetens existerande doktorandprogram och en unik möjlighet för studenter som lockas av internationell forskning i världsklass med hög industriell relevans.

Projektbeskrivning

Vi kommer att utveckla algoritmer för maskininlärning som bygger datadrivna modeller som både undviker avslöjande av privat information och som är motståndskraftiga mot olika typer av attacker (transparency attacks and membership attacks). Målet är att bygga statistiska modeller och maskininlärningsmodeller enligt principer som säkerställer integritetsbevarande (differential privacy and integral privacy), samt tar i beaktande olika scenarier (t ex huruvida datainsamlingen är centraliserad eller lokal). Därför kommer vi i projektet att hantera både centraliserad och federerad maskininlärning. De modeller som utvecklas förväntas följa de tekniska kriterier som är uppsatta för så kallad trovärdighet (trustworthy AI principles). Speciellt är vi intresserade av att utveckla modeller som är möjliga att förklara för människor. Sådana modeller är attraktiva eftersom människor behöver förstå att beslut är välmotiverade. Utveckling av förklarande modeller kräver dock hantering av ytterligare integritetshot.

Kvalifikationer

De grundläggande behörighetskraven för att bli antagen till utbildning på forskarnivå är avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kurser om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer. De särskilda behörighetskraven för att antas till utbildning på forskarnivå i datavetenskap är slutförda kurser på avancerad nivå om minst 90 högskolepoäng i datavetenskap eller i ett annat ämne som bedöms vara direkt relevant för den aktuella forskningsinriktningen.

Sökande förväntas ha goda kunskaper och färdigheter i programmering med fokus på effektiv implementering av algoritmer, samt goda kunskaper i matematik och/eller statistik. Dokumenterad kunskap och erfarenhet inom maskininlärning är en merit.

Viktiga personliga egenskaper är, förutom kreativitet och ett nyfiket sinne, förmåga att arbeta både självständigt och i grupp, samt erfarenhet av internationellt samarbete. Förmåga att både tala och skriva engelska flytande är ett krav.

 

Om anställningen

Anställningen syftar till en doktorsexamen och är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning deltid (max 20%). Doktorandanställningen förväntas vara tillsatt 2020-08-01, eller enligt överenskommelse.

 

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

  • Ett personligt brev med kort beskrivning av dina forskningsintressen och en motivering varför du söker, samt din kontaktinformation
  • En meritförteckning (CV)
  • I förekommande fall kopior av kandidat- och masteruppsatser, samt andra vetenskapliga publikationer
  • Betygskopior, examensbevis, samt dokumentation över avslutade akademiska kurser
  • Kontaktinformation för två tillfrågade kontaktpersoner
  • I förekommande fall dokumentation av andra relevanta erfarenheter och kompetenser

Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska. Bifogade dokument ska vara i Word eller pdf-format. Ansökan ska göras via Umeå universitets e-rekryteringssystem och vara inkommen senast 2020-04-15. Diarienummer AN 2-2-1-270-20.

Institutionen värdesätter de kvaliteter som en jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi ser därför gärna kvinnor som sökande till befattningen.

Enligt Högskoleförordningen (12 kap, 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Närmare upplysningar lämnas av Professor Vicenç Torra, vtorra@cs.umu.se

Välkommen med din ansökan!Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-08-01 eller enl. överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 4
Sysselsättningsgrad 100
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-270-20
Kontakt
  • Vicenç Torra, Professor, vtorra@cs.umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2020-02-19
Sista ansökningsdag 2020-04-15

Tillbaka till lediga jobb