Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 34 000 studenter och 4 000 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Postdoktor (2 år) i bioinformatik – Klimatets påverkan på blomning och diversitet hos boreala träd

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap söker en postdoktor för ett projekt som fokuserar på analys av tidserier av shotgun-baserade metagenomikdata med målet att förstå klimatets inverkan på boreala träd. Sista ansökningsdag är 19 april 2020.

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter

Många av nyckelarterna bland de boreala träden som tall och gran, använder uteslutande sexuell reproduktion för sin fortplantning. Förändringar i klimatet förväntas påverka fenologin och utbredningen av boreala träd och vi behöver bättre förstå hur exempelvis blomning och genflöde berörs.

Projektet har tillgång till ett unikt arkiv av luftfilter som representerar en obruten 40 år lång tidserie av veckovisa prover insamlade i norra Sverige och genetiska diversitetsdata för både tall och gran över hela deras utbredningsområde. Tillsammans med publika genetiska data såväl som väder- och markanvändningsdata, kommer detta projekt att söka svar på frågor som:

 1. Har de boreala trädens reproduktion påverkats av förändringar i klimatet?
 2. I vilken utsträckning har klimatförändringarna påverkat regelbundenheten i trädens blomningstid och proportionen av träd som är involverade i reproduktionen?
 3. Hur vanligt är det att pollen sprids över långa avstånd och har detta förändrats med tiden?
 4. Har den genetiska diversiteten hos de träd som bidrar till reproduktionen förändrats över de senaste 40 åren ?

Forskningen kommer framför allt att inkludera modellering och analys av sekvenseringsdata. Analysen kommer främst bestå av identifiering av genetiska varianter i luftfilterdatat (~400 prover shotgun-sekvenserade till ett djup av 200-800 miljoner 150 bp PE reads). Det kommer också att finnas frihet att bidra till andra pågående projekt och att utveckla egna projekt som är anpassade till gruppens intressen.

Anställningen avser heltid i två år. Tillträde vår/sommar 2020.

Kvalifikationer

Doktorsexamen i bioinformatik, genetik, ekologi eller inom ett liknande fält är ett krav. I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vi letar efter motiverade kandidater med en bred erfarenhet av genomik och sekvensdataanalys samt erfarenhet av programmering och arbete i Linuxmiljö. God samarbetsförmåga liksom goda skriftliga och muntliga kunskaper i engelska är ett krav.

Erfarenhet av storskalig analys av sekvensdata är meriterande, så även kunskap om fylogenetiska analyser, statistik, populationsgenetik och olika typer av datamodellering.

Ansökan
En fullständig ansökan ska innehålla:

 • Ett personligt brev som innehåller en beskrivning av varför du är intresserad av detta projekt och hur din bakgrund matchar projektet (max två sidor).
 • CV inklusive publikationslista.
 • Kopior på doktorsavhandlingen samt relevanta publikationer (max fem).
 • En kopia av ditt doktorsexamensbevis samt andra relevanta examensbevis och betyg.
 • Namn och kontaktuppgifter på tre referenspersoner (e-post och telefon).
 • Övriga handlingar du vill åberopa.

Ansökan ska vara skriven på engelska (företrädesvis) eller svenska. Ansökan görs genom vårt elektroniska rekryteringssystem. Logga in i systemet och ansök via knappen i slutet av denna sida. Sista ansökningsdag är 19 april 2020.

Kontakt

För ytterligare information kontakta Dr. Per Stenberg (per.stenberg@umu.se), Dr. Johanna Leppälä (johanna.leppala@umu.se) eller Prof. Xiao-Ru Wang (xiao-ru.wang@umu.se).

För mer information om vår forskning, besök gärna: https://www.umu.se/en/research/groups/evolutionary-biology/

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (www.emg.umu.se) bedriver forskning och forskarutbildning inom ekologi, miljövetenskap och naturgeografi. Institutionen har ca 130 anställda, cirka 15 av dem är postdoktorer.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-05-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-227-20
Kontakt
 • Per Stenberg, per.stenberg@umu.se
 • Johanna Leppälä, johanna.leppala@umu.se
 • Xiao-Ru Wang, xiao-ru.wang@umu.se
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2020-02-17
Sista ansökningsdag 2020-04-19

Tillbaka till lediga jobb