Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik (NMD) söker en till fyra universitetslektorer i matematikdidaktik och/eller naturvetenskapens didaktik. Anställningen är en tillsvidareanställning. Sista ansökningsdag är 2020-05-14.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna omfattar självständig forskning och undervisning. Den anställde förutsätts samverka med institutionens lärar- och forskargrupper. Forskningen inom utbildningsvetenskap bedrivs förutom matematikdidaktik, nv-didaktik och teknikdidaktik också med inriktningar inom bedömning, specialpedagogik, genusvetenskap, hållbar utveckling och utbildningspsykologi. I anställningen ingår undervisning på grundnivå i förskole- och grundlärar- och ämneslärarkurser. Undervisning på avancerad nivå, t ex examensarbeten, och forskarnivå samt handledning av doktorander och postdoktorer kan också ingå.

Behörighetskrav 

Enligt högskoleförordningen 4 kap 4 §.

Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Med hänvisning till anställningens innehåll finns ett krav på goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.

Bedömningsgrunder

Bedömningsgrunder vid anställningen är graden av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Vidare kommer graden av administrativ och annan skicklighet av betydelse med hänsyn till anställningen att tas med i bedömningen. Även förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan samt förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete ska beaktas.

Pedagogisk skicklighet

Den sökande förväntas kunna uppvisa pedagogisk skicklighet, i första hand inom ämnesområdet matematik-/nv-didaktik och i andra hand inom matematik eller naturvetenskap. Den pedagogiska skickligheten avser dokumenterad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

 • Kriterier vid bedömning är: förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
 • förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
 • erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning
 • medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
 • ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/ eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Vetenskaplig skicklighet

Den sökande ska ha visat vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet pedagogiskt arbete (inom matematik, naturvetenskap eller teknik) eller matematik-/naturvetenskapsdidaktik.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen är:

 • bredd och djup i forskningen - kvalitet och omfattning
 • originalitet i forskningen
 • produktivitet (vetenskapliga arbeten som publicerats i internationella kollegial granskade tidskrifter och konferensproceedings)
 • bidrag till det internationella vetenskapssamhället
 • uppdrag inom vetenskapssamhället
 • förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
 • samverkan med omgivande samhälle

Ansökan 

Till ansökan ska bifogas:

 • personligt brev inklusive kontaktuppgifter
 • ett CV som innehåller akademiska och professionella meriter, inklusive erfarenheter när det gäller forskning och undervisning
 • publikationslista
 • redogörelse för vetenskaplig verksamhet
 • redogörelse för pedagogisk verksamhet (se instruktioner i länk)
 • redogörelse för utveckling och ledning av verksamhet och personal
 • redogörelse för samverkan med det omgivande samhället samt populärvetenskaplig verksamhet
 • en forskningsplan (maximalt 4 sidor), som beskriver den forskning som du önskar att bedriva inom anställningen
 • vidimerade kopior av relevanta examensbevis
 • kopior av högst tio forskningspublikationer av relevans för anställningen, numrerade i enlighet med publikationslistan.
 • tre referenser inklusive kontaktuppgifter

Instruktioner för vad ansökan ska innehålla, liksom instruktioner för hur vetenskaplig och pedagogisk verksamhet ska beskrivas finns i våra anvisningar till sökande av läraranställning (pdf) 

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi. Välkommen med din ansökan senast 2020-05-14!

Vid NMD, Umeå universitet, arbetar idag ungefär 40 personer (se www.nmd.umu.se). Institutionens huvudsakliga verksamhet är utbildning av förskollärare, fritidslärare, grundskollärare och gymnasielärare med inriktning mot matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik. Institutionen ansvarar även för kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan som t ex bedömning och även inom ämnesområdet specialpedagogik. Vi ger även fortbildningskurser för verksamma lärare och erbjuder också fristående kurser i Utomhuspedagogik, naturvetenskapsdidaktik och matematikdidaktik.

Institutionens forskning är omfattande och bedrivs av mer än hälften av institutionens anställda. Vid institutionen finns flera överlappande forskningsområden inom naturvetenskapernas och matematikens didaktik. Forskningen bedrivs dels inom stora projekt, både lokala, nationella och internationella, och dels i mindre konstellationer. En stor del av forskningen sker i samverkan med kommuner och skolor, men också genom uppdrag från, eller i samarbete med, Statens skolverk och Statens skolinspektion.

Läs mer om oss på www.nmd.umu.se och www.nmd.umu.se/forskning/

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 4
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-152-20
Kontakt
 • Helena Näs, prefekt, helena.nas@umu.se, 090-786 95 58
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2020-03-12
Sista ansökningsdag 2020-05-14

Tillbaka till lediga jobb