Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen for idé- och samhällsstudier söker en förste forskningsassistent inom ett tvärvetenskapligt funktionshinderprojekt finansierat av Europeiska forskningsrådet.

Projektbeskrivning
Anställningen finansieras under tio månader (100%) inom ett projekt, som leds av professor Lotta Vikström, med excellensmedel från Europeiska forskningsrådet: European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme,”DISLIFE Liveable disabilities: Life courses and opportunity structures across time” (Consolidator Grant Agreement No. 647125).   

Arbetsuppgifter
För att synliggöra hur olika funktionsnedsättningar och föreställningar om funktionshinder påverkar människors liv och delaktighet i samhället undersöker DISLIFE-projektet fyra teman: (1) hälsa och dödlighet; (2) utbildning och arbetsmarknad; (3) partnerskap och familj; (4) aktiviteter och representationer av funktionshinder inom vissa fritidsstrukturer (kultur, media, idrott). Projektet förenar forskare från olika discipliner som tillämpar livsförlopps- och genusperspektiv och genomför såväl kvantitativa som kvalitativa analyser av nutida och historiska förhållanden.

För mer information om DISLIFE-projektet och dess fyra forskningsteman, se:

DISLIFE Webbsida
DISLIFE Forskningstema

Förste forskningsassistenten ska bidra till DISLIFE-projektet genom att bedriva forskning som är av relevans för projektets fjärde tema (se ovan), avseende nutida mediarepresentationer av funktionsnedsättningar sett ur livsförloppsperspektiv. Forskningen får gärna knytas till något övrigt projekttema (1-3 ovan).
Sökande förväntas studera DISLIFE-projektet närmare när ansökan skrivs (se webbsidor ovan och instruktionerna nedan). Projektets tvärvetenskaplighet innebär att sökandes vetenskapliga bakgrund kan omfatta olika ämnesområden/discipliner.

Vissa administrativa uppgifter kan ingå i anställningen. 

Kompetenskrav och bedömningsgrunder
Behörig att anställas som förste forskningsassistent är den som avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Doktorsexamen kan vara baserad på skilda ämnen/discipliner och behöver inte omfatta funktionshinderforskning. För behörighet till denna anställning krävs att den sökande har tidigare forskningsmeriter av relevans för anställningen och DISLIFE-projektet.

Förmågan att driva forskningen framåt och bidra till DISLIFE-projektet och förmågan att arbeta självständigt och i grupp utgör krav för anställningen.
Även god förmåga att genomföra och avsluta analyser inom givna tidsramar samt god förmåga att kommunicera på både svenska och engelska är krav för anställningen.

I bedömningen läggs stor vikt vid kandidatens vetenskapliga meritering som ska vara av hög relevans för DISLIFE-projektets fjärde forskningstema (se ovan) avseende mediarepresentationer av funktionshinder. Vikt läggs även vid hur kandidatens föreslagna forskning kopplar till DISLIFE-projektet övriga projektteman (1-3 ovan) och vid följebrevet, där sökande motiverar sin meritering och sitt intresse för anställningen samt presenterar sitt tänkta forskningsbidrag.  

Förmågan att bidra till DISLIFE-projektet bedöms även vara viktigt utifrån kandidatens skriftliga och muntliga färdigheter samt förmågan att arbeta självständigt och i grupp för att bedriva forskning av högsta vetenskapliga kvalitet och av internationellt intresse.   

Övriga önskvärda kvalifikationer
·        Doktorsexamen inom media- eller funktionshinderforskning är meriterande
·        Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter är också meriterande

Ansökan
Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska och innehålla följande dokument:

(1)   Följebrev där sökande motiverar sin meritering och sitt intresse för anställningen samt presenterar sitt tänkta forskningsbidrag (1-2 s)
(2)  Curriculum Vitae med vidimerade kopior på relevanta betyg och intyg (utbildningsexamina, disputationsdatum, tidigare och nuvarande anställning, utmärkelser/stipendier, forskningsrådsmedel, forskningssamarbeten)
(3)  Publikationslista med bilagda kopior av de 3-5 viktigaste arbetena inkl. avhandlingen
(4)  Lista på 2-3 referenspersoner inkl. kontaktuppgifter 

Ansökan ska göras i e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 200221. 

Övriga upplysningar
Anställningen som förste forskningsassistent är placerad vid Institutionen för idé- och samhällsstudier och omfattar 100% i tio månader med tillträde 1 april 2020 eller enligt överenskommelse.  Anknytning till annan forskningsmiljö än Institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå universitet kan bli aktuell beroende på den utvalda kandidatens forskningsbakgrund.
Den som anställs förväntas bidra till att utveckla forskningsmiljön vid institutionen och inom DISLIFE och hög närvaro i miljön är ett krav. 

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av projektledare, professor Lotta Vikström (090-7866266, lotta.vikstrom@umu.se), eller prefekt Jonas Nilsson (090-7869990, jonas.nilsson@umu.se). 

För information om institutionen, se Institutionen för idé- och samhällsstudier. 

Vi ser fram emot din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-04-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-90-20
Kontakt
  • Lotta Vikström, professor, 090-786 62 66, lotta.vikstrom@umu.se
  • Jonas Nilsson, prefekt, 090-786 99 90, jonas.nilsson@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2020-01-31
Sista ansökningsdag 2020-02-21

Tillbaka till lediga jobb