Umeå universitet, Institutionen för datavetenskap

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet (www.cs.umu.se) söker en doktorand i datavetenskap med inriktning mot autonoma distribuerade system. Anställningen är placerad vid institutionen för datavetenskap. Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier. Sista ansökningsdag är den 31 januari 2020.

Befattningen är placerad i en dynamisk och väletablerad forskargrupp med mer än 20 personer från mer ca 10 länder. Gruppens forskning fokuserar på autonom hantering av av IT-resurser och -applikationer för att stödja det framtida digitaliserade samhället. Infrastrukturer i fokus spänner från enskilda stora datacenter till de ”mobile edge-clouds”. Verksamheten inkluderar både grundforskning och tillämpad forskning, samt innovation tillsammans med industri och avknoppningsföretag. Gruppen samarbetar nära med ledande industrier och företag som Google, IBM, Intel, Red Hat och Ericsson samt universitet som Princeton University, Imperial College London, Lawrence Berkeley Lab, Nanyang, Technological University (NTU), Singapore och flera andra.

Se www.cloudresearch.org för en översikt av pågående forskningsprojekt och publikationslistor.

Projektbeskrivning

Serverless computing skapar ett paradigmskifte i fråga om hur framtidens cloud-native-applikationer kommer att utvecklas, exekveras och nyttja molnresurser. Molnanvändare använder i allt högre grad managerade tjänster och functions-as-a-Service-tillvägagångssätt för att utveckla sina tjänster. Verktyg som Kubernetes erbjuder smidig hantering av moln-resurser och -tjänster. Alla dessa förändringar har dock på senare år bidragit till att managering och orkestrering i molnet blivit alltmer komplext och att mängden avvägningar vid konfiguration ökat väsentligt.

Projektet fokuserar på nya sätt att orkestrera och managera dagens och framtida cloud-native-applikationer med hjälp av intelligent automatisering. Vi kommer att studera hur applikationsägares högnivåkrav kan mappas till specifika konfigurationsparametrar, för effektiv exekvering och hantering. Då mängden applikationskomponenter ökar så ökar också risken för fel, avbrott och kontextförändringar som påverkar prestandan. Det är därför centralt att över tid monitorera och säkerställa att alla högnivåkrav alltid är tillfredsställda. För att skapa bättre och fullständigare lösningar än de som finns idag kommer vi att utveckla och utvärdera ny metodologi för tjänste- och resurshantering i molnet – något som kan förändra hur molnapplikationer kommer att köras i framtiden.

Kvalifikationer

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer.

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå inom ämnet datavetenskap krävs att den sökande har godkända kurser om minst 90 högskolepoäng i ämnet datavetenskap eller som är direkt relevanta för den aktuella specialiseringen.

Erfarenhet inom distribuerade system eller maskininlärning är ett krav.  Forskningen inom det aktuella projektet är till stor del interdisciplinär. Det är därför en merit att ha en bred kompetensprofil och erfarenheter inom relevanta områden som t ex reglerteori, diskret optimering och statistiska metoder.

Viktiga personliga egenskaper, förutom kreativitet och nyfikenhet, är förmågan att arbeta både självständigt och i grupp, samt ta vara på erfarenheter i interaktion med forskare från andra ämnesområden och andra delar av världen. Mycket goda kunskaper i engelska i både tal och skrift är ett krav.

Anställningsvillkor

Anställningen syftar till en doktorsexamen, och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan undervisning och annat institutionsarbete (upp till max 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning deltid. Doktorandanställningen kommer att tillsättas så snart som möjligt, enligt överenskommelse.

Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning. Enligt Högskoleförordningen (12 kap, 2 §) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Så här ansöker du

Du ansöker via vårt rekryteringssystem (se nedan).

En fullständig ansökan ska innehålla:

 • Ett personligt brev som beskriver dina forskningsintressen, och varför du söker den utlysta anställningen. Brevet ska också innehålla din kontaktinformation
 • Kopior av examensbevis eller motsvarande
 • Curriculum Vitae (CV)
 • Kopior av kandidat- och/eller masteruppsats, samt andra relevanta publikationer om sådana finns
 • Kontaktinformation till tre referenspersoner
 • Dokumentation och beskrivning av andra relevanta erfarenheter och kompetenser, t ex programvaruutveckling, och arbete i eller med industrin.

Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska. Om bifogade dokument har annat originalspråk ska en översättning inkluderas. Bifogade dokument ska vara i Word eller pdf-format. Ansökan ska göras via Umeå universitets e-rekryteringssystem och vara inkommen senast 2020-01-31. Logga in i systemet och ansök via knappen längst ner på webbsidan.

Institutionen för datavetenskap värdesätter de kvaliteter som en jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi ser därför gärna kvinnor som sökande till befattningen.

Vid frågor eller behov av ytterligare information, kontakta professor Erik Elmroth (elmroth@cs.umu.se) eller Dr. Monica Vitali (vitali@cs.umu.se).

Mer information om vår forskningsgrupp, och Umeå universitet, finns på
http://www.cloudresearch.org
http://www.umu.se

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-2032-19
Kontakt
 • Erik Elmroth, elmroth@cs.umu.se
 • Monica Vitali, vitali@cs.umu.se
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-12-20
Sista ansökningsdag 2020-01-31

Tillbaka till lediga jobb