Umeå universitet, Institutionen för datavetenskap

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Umeå universitet, institutionen för datavetenskap, söker nu en doktorand i datavetenskap för utveckling av en högpresterande kompilator för beräkningar i linjär algebra. Sista ansökningsdag är den 15 februari 2020.

Institutionen för datavetenskap värdesätter de kvaliteter som en jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi ser därför gärna kvinnor som sökande till befattningen.

Projektbeskrivning

Linjära algebra-beräkningar är kärnan i otaliga tillämpningar inom vetenskap och teknik. Typiskt fångas en lämplig abstraktionsnivå för att beskriva sådana beräkningar är att använda högnivåspråk som Matlab, Julia, R; och C ++ -bibliotek som Eigen och Armadillo. Å andra sidan så utvecklas linjära algebra-bibliotek med användning av lågnivåspråk som Fortran och C och består av relativt enkla kärnor som de som ingår i BLAS- och LAPACK-biblioteken. Översättning från en beskrivning på hög nivå till en effektiv sekvens av kärnoperationer är en utmanande uppgift som kräver omfattande kunskap om både linjär algebra och högprestandaberäkningar.

Vi arbetar med att utveckla Linnea, en kompilator för linjär algebra; som indata tar Linnea en matrisekvation, och som resultat producerar den kod som består av ett antal anrop av kärnoperationer. I en testserie med 125 problem överträffar koden som genererats av Linnea konsekvent Matlab, Julia, Eigen och Armadillo.

Syftet med detta projekt är att förbättra Linnea med avseende på följande aspekter:

- Anpassning. Målet är att göra Linnea tillräckligt snabb och portabel för att användas inom andra projekt som Julia, Armadillo, Eigen, NumPy.

- Parallellism. Kodgenereringen bör anpassas till tillgängliga resurser, antal och typ. Dessutom kan själva kodgenereringen parallelliseras.

- Tensorberäkningar. Det finns visserligen kärnor för tensorberäkningar, men däremot erbjuder de flesta programmeringsspråk ett mycket begränsat stöd för tensorer, och kan inte använda sådana kärnor.

Om anställningen

Doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt sin forskarutbildning, vilket inkluderar deltagande i forskningsprojekt och forskarutbildningskurser under en total studietid på 48 månader. I arbetsuppgifterna kan annat arbete upp till max 20 % ingå, t.ex. undervisning. Om annat arbete ingår, kan anställningen förlängas i motsvarande grad, upp till max fem år. Förväntat startdatum 2020-05-01 eller enligt överenskommelse. Löneinplacering sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning.

Kvalifikationer

De grundläggande behörighetskraven för att bli antagen till utbildning på forskarnivå är avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kurser om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer. För att bli antagen till utbildning på forskarnivå inom ämnet datavetenskap krävs att den sökande har godkända kurser om minst 90 högskolepoäng i ämnet datavetenskap eller som är direkt relevanta för den aktuella specialiseringen.

De särskilda behörighetskraven för att antas till utbildning på forskarnivå i datavetenskap är slutförda kurser på avancerad nivå om minst 60 högskolepoäng i datavetenskap eller i ett annat ämne som bedöms vara direkt relevant för den aktuella forskningsinriktningen. Sökande som på annat sätt har uppnått kunskaper som bedöms likvärdiga är också behöriga.

Detta projekt är i hög grad tvärvetenskapligt. Det knyter ihop programmeringsspråk med områdena linjär algebra och högpresterande beräkningar. Den sökande måste därför ha ingående kunskap om både programmeringsspråk och tekniker för kompilatorkonstruktion. Goda kunskaper i numerisk linjär algebra, inklusive funktionaliteten hos BLAS och LAPACK, och grundläggande kunskaper om högpresterande beräkningar, inklusive begrepp som lokalitet, intensitet, effektivitet och skalbarhet är ett krav. Forskningen bedrivs i samarbete med internationella forskare från olika discipliner, därför krävs bra samarbetsförmåga samt förmåga att tala och skriva flytande på engelska.

De viktigaste bedömningskriterierna för urvalet är vetenskaplig skicklighet och färdighet, lämplighet för projektet, och dokumenterad förmåga att arbeta i grupp, såväl som att självständigt kunna utföra arbetsuppgifter.

Ansökan

En fullständig ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska och innehålla:

  • Ett personligt brev som motiverar varför du ansöker, och beskriver hur dina kvalifikationer och erfarenheter är relevanta för anställningen (högst 2 A4-sidor med 11pt typsnitt). Brevet ska innehålla en beskrivning av dina erfarenheter av utveckling av högkvalitativ programvara relaterat till kompilatorer / programgenerering.
  • En meritförteckning (CV)
  • I förekommande fall kopior av kandidat- och masteruppsatser, samt andra vetenskapliga publikationer
  • Betygskopior, examensbevis, samt dokumentation över avslutade akademiska kurser
  • Kontaktinformation för två tillfrågade kontaktpersoner

Bifogade dokument ska vara i Word eller pdf-format. Ansökan ska göras via Umeå universitets e-rekryteringssystem och vara inkommen senast 2020-02-15. Referensnummer: AN 2.2.1-1941-19.

Enligt Högskoleförordningen (12 kap, 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Närmare upplysningar lämnas av professor Paolo Bientinesi, pauldj@cs.umu.se

Välkommen med din ansökan!

Institutionen för datavetenskap är en dynamisk institution med ca 120 anställda från drygt 20 länder. Vi bedriver forskning och utbildning inom ett brett spektrum av områden inom datavetenskap. Institutionens forskning är internationellt väletablerad, och inbegriper såväl grundforskning, metodutveckling och mjukvaruutveckling som forskning och utveckling inom olika tillämpningsområden. Information om vår forskning och forskarutbildning finns på vår webbsida https://www.umu.se/institutionen-for-datavetenskap/forskning/

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-05-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1941-19
Kontakt
  • Paolo Bientinesi, pauldj@cs.umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-12-18
Sista ansökningsdag 2020-02-25

Tillbaka till lediga jobb