Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Vik universitetslektor i socialt arbete

Institutionen för socialt arbete utlyser 1–2 vikarierande universitetslektorat i socialt arbete under tidsperioden 2020-02-01- 2021-01-31. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Ansökan ska vara inskickad senast 2020-01-22. 

Vid institutionen utbildas socionomer och andra yrkesgrupper inom ämnesområdet socialt arbete. Institutionen bedriver också forskarutbildning och forskning, samt i samverkan med lokala, regionala, nationella och internationella organisationer, företag och myndigheter bedriver institutionen fortbildning, uppdragsforskning och annat utvecklingsarbete.

Målet är att såväl utbildning som forskning ska hålla hög kvalitet. Målet är också att skapa en miljö i vilken sådana kunskaper, färdigheter och förmågor kan utvecklas som krävs i en ständigt föränderlig värld och som även främjar ett självständigt och kritiskt tänkande.

Arbetsuppgifter

De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av undervisning, kursutveckling, handledning, examination, kursadministration samt kursansvar på grund, avancerad och forskarnivå vid institutionen för socialt arbete. Viss undervisning kan ske inom uppdragsutbildning. Undervisningen kan omfatta både campus- och nät/distanskurser. Undervisningen sker huvudsakligen på svenska men viss undervisning kan ske på engelska. I arbetsuppgifterna ingår även att följa utvecklingen inom ämnesområdet. En viktig aspekt i all undervisning vid institutionen är dess vetenskapliga anknytning. I arbetsuppgifterna ingår därför att medverka i institutionens forskningsprofiler samt att delta i arbetet med att utveckla forskning genom att bland annat söka extern finansiering. Erfarenheter av undervisning och forskning inom socialt arbete utgör en viktig urvalsgrund. Vid samhällsvetenskaplig fakultet tilldelas universitetslektorer 20% kompetensutvecklingstid och för universitetslektorer med docentkompetens tilldelas för närvarande 30% kompetensutvecklingstid.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor enligt högskoleförordningen 4 kap. 4§ och Umeå universitets anställningsordning är den som, dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Behörigheten avser doktorsexamen i socialt arbete men även doktorsexamen i annat ämne med relevant fördjupning mot ämnesområdet socialt arbete kan komma ifråga.

Bedömningsgrunder

Bedömningsgrunder vid urvalet är främst graden av vetenskaplig skicklighet och pedagogisk skicklighet där dessa ges lika stor omsorg vid bedömningen.

Då undervisningen bedrivs i lärarlag, där lärare med olika kompetens och erfarenhet medverkar, ställer anställningen höga krav på personlig lämplighet och på samarbetsförmåga och respekt för andra personers och yrkeskategoriers kunskaper och erfarenhet.

Avvägning mellan bedömningsgrunderna

Den vetenskapliga skickligheten bedöms genom förmåga att genomföra och publicera forskning av hög kvalitet samt förmåga att bidra till forskningsutvecklingen inom ämnesområdet socialt arbete. Bedömningen av den vetenskapliga skickligheten baseras på en samlad bedömning av bredd, djup och originalitet i forskningen samt produktivitet. Med bredd, djup och originalitet menas forskningsproblem, metoder och resultat som är nya i relation till tidigare forskning. Med produktivitet avses här  publicering i vetenskapliga tidskrifter med god kvalitet samt att attrahera forskningsmedel.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten är det särskilt meriterande med dokumenterad erfarenhet av undervisning. Bedömning av undervisning baseras på en samlad bedömning av bredd och djup med avseende på undervisningsformer på såväl campuskurser som internetbaserade distanskurser, innehåll i kurser, undervisningsnivåer samt examinationsformer. Vidare är det meriterande med erfarenhet av forskarhandledning samt pedagogiskt ledarskap. Av dessa två ska dokumenterad erfarenhet av forskarhandledning ges särskild vikt följt av dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt ledarskap. 

Ytterligare bedömningsgrunder är dokumenterad yrkeserfarenhet från professionellt socialt arbete, dokumenterad erfarenhet av att samverka med det omgivande samhället och informera om forskning och utvecklingsarbete samt dokumenterad erfarenhet av lednings- och förtroendeuppdrag inom högskola och universitet.

Av dessa ytterligare bedömningsgrunder ska yrkeserfarenhet av professionellt socialt arbete följt av dokumenterad erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället och informera om forskning och utvecklingsarbete ges störst meritvärde, därpå följer erfarenhet av lednings- och förtroendeuppdrag.

Särskild vikt kommer att läggas vid att sökanden ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse och bruk av svenska språket.

Ansökan

Behörighets- och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet här.

Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar för ansökan och anvisningar för sakkunnigbedömning hittar du här.

I rekryteringsprocessen ingår intervju, och referenstagning också provföreläsning kan komma att bli aktuellt.

Om institutionen för socialt arbete

Institutionen för socialt arbete är expansiv och har för närvarande ett 70 tal anställda. Institutionen svarar för utbildning inom socionomprogrammet, magister- och masterprogram i socialt arbete samt ett stort antal fristående kurser och uppdragsutbildningar. Vidare medverkar vi i andra utbildningsprogram som exempelvis polisutbildningen. Närmare information om vår verksamhet finns på vår hemsida, https://www.umu.se/institutionen-for-socialt-arbete/

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-2025-19
Kontakt
  • Prefekt Anna-Lena Perdahl , anna-lena.perdahl@umu.se, 090-786 7106
  • Biträdande prefekt Lars Evertsson, , lars.evertsson@umu.se, 090-786 5543
  • Biträdande prefekt Lennart Sauer, , lennart.sauer@umu.se, 072-2066191
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65, 070-268 87 67
  • ST, 090-786 54 31
  • SEKO, 090-786 52 96
Publicerat 2020-01-07
Sista ansökningsdag 2020-01-22

Tillbaka till lediga jobb