Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för Informatik bedriver forskning och utbildning med fokus på digitalisering av samhälle, organisationer och vardagsliv. Vår forskning inriktar sig på områden såsom digital innovation, digitial transformation digitala förmågor, värdeskapande, digitala plattformar och ekosystem, artificiell intelligens, internet of things och data analytics. I vår forskning rör vi oss i många kontexter såsom offentlig sektor, media, entreprenörskap, IT-bolag, tillverkande industri och handel. Vi söker nu dig som aktivt kan bidra till och utveckla dessa forskningsområden och vår institution. Institutionen för informatik söker 1 universitetslektorer i informatik med inriktning mot informationssystem. Anställningen är ett vikariat under 12 månader med start under början av 2020.

Arbetsuppgifter
Anställningen avser undervisning och forskning inom informatik med inriktning mot informationssystem.

Undervisning avser grundnivå, avancerad nivå och/eller forskarnivå samt handledning av doktorander. Innehavaren av lektoratet förväntas ansvara för kurser inom ovan nämnda områden, men undervisning utanför dessa områden kan komma att ingå. Huvudsakligt arbetsinnehåll är kursansvar, föreläsningar, handledning, seminarier och examinering inklusive kursutveckling och administrativa göromål vid institutionen.

I anställningen som universitetslektor ingår även forskning vars omfattning är beroende av tillgängliga resurser. Vi söker dig som är intresserad av att undersöka digitaliseringens effekter på organisationer, processer och verksamheter. Det kommer att ingår samarbete med företag och organisationer. I arbetsuppgifterna ingår det att aktivt ansöka om externa forskningsmedel samt följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt. Innehavaren av lektoratet förväntas aktivt bidra till institutionens strävan att finna synergier mellan institutionens forskningsområden avseende både utbildning och forskning.

Om anställningen
Anställningen är ett vikariat på heltid under 12 månader med placering vid institutionen för informatik vid Umeå universitet. Vi söker en lektor som är en del av vår dagliga verksamhet vid institutionen. Tillträde är från 2020-02-01 eller enligt överenskommelse.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är, enligt 4 kap. 4 § högskoleförordningen, den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapligkompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen. Behörigheten avser avlagd doktorsexamen i informatik

Bedömningsgrunder och avvägning mellan bedömningsgrunderna
Som bedömningsgrund vid anställning av en universitetslektor kommer i lika stor utsträckning beaktas graden av vetenskaplig skicklighet och pedagogisk skicklighet. Vid bedömningen av den pedagogiska och vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt läggas vid erfarenheter av undervisning respektive forskning inom området informationssystem. Det är meriterande med tillämpade kunskaper inom databaser, verksamhetsmodellering, informationsmodellering eller programmering. Därutöver kommer avseende fästas förmåga att samverka med det omgivande samhället samt god administrativ förmåga, förvärvad t.ex. genom koordinerings- och ledningsuppdrag. Visad undervisningsskicklighet samt dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete och högskolepedagogisk utbildning är meriterande. Den sökande förväntas kunna undervisa på både svenska och engelska. Vidare är erfarenhet av att söka och erhålla extern forskningsfinansiering meriterande.

En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Vi värdesätter engagemang, delaktighet och ansvarstagande i undervisningens planering och utveckling. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. I övrigt regleras behörighetskrav och bedömningsgrunder i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet (dnr FS1.1-1672-18).

Ansökan
Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar för ansökan och anvisningar för sakkunnigbedömning hittar du här:(https://www.aurora.umu.se/enheter/samfak/personalanstallning/lararanstallningar/anvisningar-for-ansokan-och-sakkunnigbedomning/).

Behörighets- och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, här:
(https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/universitetsforvaltningen/personalenheten/regler-och-riktlinjer/vid-anstallning/anstallningsordning-dnr-fs-1.1-1672--18-fran-2019-07-01.pdf).

Ansökan sker via rekryteringssystemet Varbi.

Institutionen för Informatik
Institutionen för informatik består av 45 medarbetare. Institutionen för Informatik bedriver forskning och utbildning med fokus på digitalisering av samhälle, organisationer och vardagsliv. Vid institutionen bedrivs forskning och utbildning med fokus på digitalisering av samhälle, organisationer och interaktion. På grundnivå bedriver vi utbildning inom flera olika utbildningsprogram, exempelvis systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation, digital medieproduktion och beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer. Vi erbjuder även masterprogram och utbildning på forskarnivå inom informatik. Läs mer om institutionen för informatik här: http://www.informatik.umu.se/

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 20-02-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1957-19
Kontakt
  • Katrin Jonsson, 090-786 93 87
  • Niclas Svelander, HR, 090-7868873
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-12-06
Sista ansökningsdag 2020-01-08

Tillbaka till lediga jobb