Umeå universitet, Institutionen för datavetenskap

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Projekt: Digitala kompanjoner som sociala aktörer: metoder för människa-AI-samarbete

Umeå universitet, Institutionen för datavetenskap söker en doktorand i datavetenskap med fokus på digitala kompanjoner som sociala aktörer. Sista ansökningsdag är den 31 januari.

Institutionen för datavetenskap är en dynamisk miljö med omkring 120 anställda från mer än 20 olika länder. Forskargruppen inom interaktiva intelligenta system (som leds av Helena Lindgren) bedriver forskning om AI-system som behöver manifestera social intelligens och adaptivt beteende när de ska samarbeta med människor i utförande av uppgifter. För detta ändamål studeras och utvecklas formella modeller av aktörer, aktivitet och situationer, ramverk för resonemang och beslutsfattande, samt beteenden hos interaktiva AI-system som syftar till att förbättra människors kapacitet, förmåga, autonomi och hälsa, såsom digitala kompanjoner och beteendeförändringssystem. Gruppen samarbetar interdisciplinärt med nationella och internationella forskargrupper, och med offentliga och privata organisationer. För mer information, se https://www.umu.se/en/research/groups/interactive-and-intelligent-systems/.

WASP-HS
Projektet är en del av Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program on Humanities and Society (WASP-HS). WASP-HS vision är excellent forskning och ökad kunskap om konsekvenserna och utmaningarna med artificiell intelligens och autonoma system för humaniora och samhälle. Det tioåriga programmet har initierats och finansieras av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse med 660 miljoner kronor. Dessutom bidrar industri och universitet till programmets genomförande.

WASP-HS inkluderar en omfattande nationell forskarskola med upp till 70 doktorander, inrättandet av minst tio nya forskargrupper i hela Sverige, stöd för tolv gästprofessorer för att stärka svensk forsknings- och nätverksverksamhet samt ett antal forskningsprojekt. För mer information om forskning och andra aktiviteter, se http://wasp-hs.org/.

Forskarskolan inom WASP-HS erbjuder grunder, nya perspektiv och spetskunskap inom olika vetenskaper med undervisning av ledande forskare. Genom ett ambitiöst program med forskningsbesök, partneruniversitet och besökande föreläsare stödjer forskarskolan aktivt byggandet av ett starkt tvärvetenskapligt och internationellt professionellt nätverk mellan doktorander, forskare och industrin. Den erbjuder ett mervärde utöver universitetens existerande doktorandprogram och en unik möjlighet för studenter som lockas av internationell forskning i världsklass med hög industriell relevans.

Forskningsprojekt
Detta doktorandprojekt fokuserar på metoder för hur relationer mellan människa och den digitala kompanjonen kan definieras, formaliseras och utvecklas, och kommer att ingå i det interdisciplinära forskningsprojektet ”Digitala kompanjoner som sociala aktörer: socialt intelligenta system för hantering av stress och förbättra emotionellt välmående” finansierad av Marianne and Marcus Wallenbergs stiftelse, och som ingår I WASP-HS. Forskningen kommer att bedrivas i samarbete med forskare i kognitiv psykologi, artificiell intelligens och människa-datorinteraktion. Syftet med projektet är att undersöka effekter av semi-autonoma intelligenta system som digitala kompanjoner och sociala aktörer på människors aktivitet. Vi kommer särskilt att undersökta effekter utifrån perspektiven meningsfull aktivitet, social ordning och roller, motivation, empowerment, emotionellt välmående och hållbar beteendeförändring i dagliga aktiviteter för att förbättra hälsa. En frågeställning är vad samarbete med den digitala kompanjonen betyder för personen och hur balansera initiativ, autonomi, ansvar och konfliktande mål. Eftersom den digitala kompanjonen förväntas vara integrerad i dagliga aktiviteter är det också intressant att utforska metoder för hur personen aktivt kan co-designa och fortsätta ha inflytande över beteendet hos den digitala, ”lärande” kompanjonen i daglig användning.

Om anställningen
Anställningen syftar till en doktorsexamen och är tidsbegränsad till fyra år heltid. I arbetsuppgifterna kan annat arbete upp till max 20 % ingå, t.ex. undervisning. Om annat arbete ingår, kan anställningen förlängas i motsvarande grad, upp till max fem år. Förväntat startdatum 2020-05-01 eller enligt överenskommelse. Löneinplacering sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning.

Kvalifikationer
De grundläggande behörighetskraven för att bli antagen till utbildning på forskarnivå är avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kurser om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer. De särskilda behörighetskraven för att antas till utbildning på forskarnivå i datavetenskap är slutförda kurser på avancerad nivå om minst 60 högskolepoäng i datavetenskap eller i ett annat ämne som bedöms vara direkt relevant för den aktuella forskningsinriktningen.

Kandidaten förväntas ha mycket god kunskap om AI-teknologier och människa-AI interaktion. Dokumenterad kunskap om modellering och implementation av dialogsystem, intelligenta virtuella agenter och andra interaktionsteknologier är meriterande. Dokumenterad kunskap om människans kognition och aktivitet, medicinsk- och hälsorelaterad kunskap, och erfarenhet från interdisciplinära projekt är också meriterande.

Eftersom forskningen bedrivs i en internationell och interdisciplinär forskningsmiljö krävs god förmåga att samarbeta och bidra till teamarbete. Ett krav är också att den sökande måste kunna både tala och skriva engelska flytande.

Ansökan
En fullständig ansökan ska innehålla:

  • Ett personligt brev med kort beskrivning av dina forskningsintressen och en motivering varför du söker, samt din kontaktinformation
  • En meritförteckning (CV)
  • I förekommande fall kopior av kandidat- och masteruppsatser, samt andra vetenskapliga publikationer
  • Betygskopior, examensbevis, samt dokumentation över avslutade akademiska kurser
  • Kontaktinformation för två tillfrågade kontaktpersoner

Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska. Bifogade dokument ska vara i Word eller pdf-format. Ansökan ska göras via Umeå universitets e-rekryteringssystem och vara inkommen senast 2020-01-31. Referensnummer: AN 2.2.1-1885-19.

Institutionen värdesätter de kvaliteter som en jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi ser därför gärna kvinnor som sökande till befattningen.

Enligt Högskoleförordningen (12 kap, 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Närmare upplysningar lämnas av professor Helena Lindgren, helena@cs.umu.se

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1/5 2020 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1885-19
Kontakt
  • Helena Lindgren, professor, helena@cs.umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-12-04
Sista ansökningsdag 2020-01-31

Tillbaka till lediga jobb