Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 34 000 studenter och 4 000 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Kemiskt Biologiskt Centrum (KBC, www.umu.se/kemiskt-biologiskt-centrum/) vid Umeå universitet är en kreativ och interaktiv miljö, som omfattar sex institutioner och två forskningsenheter, med egen tillgång till utmärkta instrument och anläggningar. Kemiska institutionen har närmare 200 anställda och institutionen bedriver forskning och utbildning samt har en omfattande samverkan med omgivande samhälle. För mer information, se www.umu.se/kemiska-institutionen/.

Kemiska institutionen söker nu en postdoktor till ett tvåårigt projekt som syftar till vidareutveckling av jonvätskor och eutektiska blandningar. Sista ansökningsdag är 13 december 2019.

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter
Projektet avser utveckling, syntes och karakterisering av relevanta jonvätskor och eutektiska lösningsmedel. Arbetsuppgifterna avser utveckling, syntes och karakterisering av djupa eutektiska blandningar och joniska vätskor för avskiljning och nyttiggörande av koldioxid samt omvandling till kemikalier. Fraktionerna som härmed utvinns kan vidarebearbetas bl.a. för syntes av plattformskemikalier eller som beståndsdelar av olika slags kompositmaterial. En annan eftersträvad tillämpning är utveckling av ”ihåliga joniska-eutektiska vätskor”. Detta innebär även genomförande av studier i flödesreaktorer med syfte att producera olika kemikalieströmmar av intresse för förnybar ekonomi. Detta innefattar experimentell design, MS-analys, identifiering av reaktionsprodukter, kvantifiering och efterföljande optimering för att generera framtidens kemikalier, drivmedel och material. Projektet skall även bidra till förståelse av mekanismerna bakom olika kemiska transformationer av koldioxid.

Projektet innefattar ett nära samarbete med forskare från Wallenberg Wood Science Center (www.wwsc.se) samt Bio4Energy konsortiet (www.bio4energy.se/) och Laboratoriet för teknisk kemi och reaktionsteknik (www.abo.fi/institution/tekniskkemi). Dessutom eftersträvar vi att samarbeta med andra forskargrupper inom kemiteknik, katalys- och reaktionsteknik i Sverige och andra länder. All nödvändig utrustning för materialsyntes, karakterisering och analys kommer att finnas tillgänglig vid Kemiska institutionen, Umeå universitet samt vid samarbetsuniversiteten såsom Åbo Akademi i Finland. Inom projektet interagerar vi även med forskare och andra forskningsprojekt inom forskningsinriktningen Teknisk kemi vid Kemiska institutionen (www.umu.se/kemiska-institutionen/forskning/teknisk-kemi/). Vår forskning har också starka relationer till industrin såsom t.ex. RISE Processum Biorefinery Initiative i Örnsköldsvik (www.processum.se).

Anställningen är på heltid och tidsbegränsad till två år med start enligt överenskommelse.

Kvalifikationer
För behörighet krävs en doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i något av ämnena kemi, kemiteknik, heterogen katalys, materialvetenskap, skoglig kemi eller motsvarande ämnesområden. Doktorsexamen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång om inte särskilda skäl föreligger.

En gedigen bakgrund och erfarenhet av de fysikaliska, kemiska och materialvetenskapliga metoder som är relevanta för syntes och tillämpning av jonvärskor och eutekter är ett krav. Dokumenterad skicklighet i syntes och karakterisering av jonvätskor och eutekter är ett krav liksom praktiska erfarenheter av studier och karakterisering av jonvätskor, eutekter och porösa vätskor. Även användning av trycksatta flödesreaktorer i laboratorieskala tillhör kompetenser som krävs. Vidare krävs erfarenhet av metodutveckling av för kemitekniken relevanta analysmetoder (e.g. NMR, GC-MS och HPLC). Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift är ett krav liksom god samarbets- och initiativförmåga.

Dokumenterad erfarenhet från forskning rörande användning och utveckling av kolkatalysatorer ur bioavfall i andan av ’grön kemi’ är meriterande. Du ska vara starkt motiverad och intresserad av att lära dig att utveckla nya metoder, samt av att verka i en internationell miljö. Internationell erfarenhet är därför meriterande.

Ansökan
En komplett ansökan ska innehålla:

  • ett följebrev som sammanfattar dina kvalifikationer, forskningsintressen och motiv för ansökan (max 4 sidor),
  • en meritförteckning med publikationslista,
  • kopior av din doktorsavhandling och relevanta publikationer,
  • kopior av doktorsexamensbevis samt andra relevanta examensbevis och betyg,
  • namn och aktuella kontaktuppgifter till två-tre referenspersoner,
  • övriga handlingar du vill åberopa.

Ansökan skall skrivas antingen på engelska eller svenska och vara inkommen via vårt e-rekryteringssystem senast 13 december 2019.

Närmare upplysningar lämnas av Prof. Jyri-Pekka Mikkola, 090-786 5000, jyri-pekka.mikkola@chem.umu.se

Vi ser fram emot din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1816-19
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-11-21
Sista ansökningsdag 2019-12-13

Tillbaka till lediga jobb