Institutionen för integrativ medicinsk biologi

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Vi söker en postdoktor till vårt laboratorium för experimentell oftalmologisk och muskuloskelettal grundforskning vid Institutionen för integrativ medicinsk biologi. Forskningsprojektet finansieras av Vetenskapsrådet (VR).

Beskrivning av projektet:

Vi söker Dig som är en driftig forskare på postdoktoral nivå, med stor erfarenhet av experimentell biomedicinsk forskning i laboratoriemiljö, och med intresse av att studera patofysiologiska mekanismer vid olika sjukdomstillstånd i epitel och bindväv, företrädesvis i ögats hornhinna.
Vår forskargrupp fokuserar på mekanistiska aspekter av sårläkning i epitel och bindväv, och av ärrbildning i kollagenrik vävnad, och studerar där speciellt vilken roll de kollagenproducerande cellerna har. Vår målsättning är att kartlägga intra- och intercellulära signalvägar som skulle kunna utgöra potentiella mål för framtida behandlingar av sårläkning och ärrbildning i hornhinnan. Betydelsen av de kollagenproducerande cellerna i sårläkningen utvärderas i en tredimensionell cellodlingsmodell samt i en djurmodell.

Din roll blir att relativt självständigt driva experimentella hornhinnestudier inom projektet, under överinseende av grupp-/projektledaren och biträdande gruppledaren (lab. föreståndare), liksom att stötta mer juniora forskare/doktorander/studenter i gruppen i angränsande projekt (företrädesvis experimentell forskning på liknande vävnadsprocesser i det muskuloskelettala systemet).

Arbetet inkluderar en hel del utmanade laboratoriearbete, men kräver också självständigt arbete med projektdesign och avancerad dataanalys. Forskningen drivs i samarbete med kliniska forskare vid enheten för Oftalmiatrik/Ögonkliniken Norrlands universitetssjukhus, samt forskare vid Shandong Eye Institute, Quingdao, Kina och University of British Columbia, Vancouver, Kanada. Forskningen i gruppen stöds av Vetenskapsrådet (VR), samt av ett antal privata forskningsstiftelser.

 

Kvalifikationer:

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga färdigheter.

Prioritet kommer att ges till sökande som har avlagt examen inom maximalt tre år före ansökningstidens utgång.

Vi söker en välkvalificerad och högt motiverad medarbetare som tidigare deltagit i utmanande och produktiv forskning, och som har förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med övriga forskargruppen.

En stark bakgrund inom molekylärbiologi/biomedicin och/eller bioteknik är önskvärd, inte minst en gedigen erfarenhet inom molekylära/biokemiska laboratorietekniker och arbete med cellodling.

Det förutsätts att den sökande bemästrar vetenskaplig engelska och har goda allmänna kommunikativa färdigheter i engelska (såväl muntligen som skriftligen).

Stor vikt läggs vid sökandes samarbetsförmåga och lämplighet för det aktuella projektet.

Ansökan ska innehålla:

  1.  Ett kort introduktionsbrev (max. 1 A4 sida) med redovisning av hittills uppnådda vetenskapliga mål, innefattandes: en kort summering av Din forskningserfarenhet och vetenskapliga intressen, samt en kort redogörelse för varför Du är intresserad av denna tjänst.
  1. Curriculum Vitae innehållande: kopior av examina, publikationslista, lista över laboratorietekniska metoder som behärskas, utbildning, samt namn och kontaktinformation på två referenspersoner.

Kontaktperson för frågor:

Docent/Univ.lektor Ludvig Backman (labbets föreståndare), e-post: ludvig.backman@umu.se.

Projekttitel: “Mechanisms of wound-healing and scar-formation in the human cornea”
Projektledare: Professor Patrik Danielson.

Anställningstiden är två år. Tillträde 1 februari 2020 eller enligt överenskommelse.

Övrig information:

Facklig information lämnas av SACO 090-786 53 65, SEKO civil 090-786 52 96 samt ST 090-786 5431.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-02-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1706-19
Kontakt
  • Universitetslektor Ludvig Backman, ludvig.backman@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-11-18
Sista ansökningsdag 2019-12-16

Tillbaka till lediga jobb