Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Universitetslektorer i psykologi med inriktning mot idrott och fysisk aktivitet

Institutionen för psykologi söker 1-2 universitetslektorer i psykologi, med inriktning mot idrott och fysisk aktivitet.

Umeå universitet, som ett av Sveriges Riksidrottsuniversitet, söker flera medarbetare till det idrottsvetenskapliga området med placering antingen vid Institutionen för psykologi eller Pedagogiska institutionen. Vid båda institutionerna finns starka idrottsforskningsmiljöer som driver bland annat Psykologprogrammet med inriktning mot idrott och Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot strategiskt ledarskap och utveckling. Dessutom finns vid Institutionen för psykologi Psykologmottagningen Idrott och vid Pedagogiska institutionen lärarutbildningar för idrott och hälsa.
Hösten 2020 startar institutionerna ett nytt tränarprogram tillsammans och för det ändamålet behövs fler medarbetare som bedriver relevant forskning och som har undervisningserfarenheter inom området.
Som anställd vid någon av institutionerna finns utmärkta möjligheter att, via Idrottshögskolan vid Umeå universitet, nyttja upparbetade partnerskap med specialidrottsförbund, ingå i etablerade tvärvetenskapliga forskargrupper och utvecklade internationella nätverk samt samverka med Umeå kommun, lokala och regionala idrottsorganisationer och näringsliv.
Umeå universitet och idrottsstaden Umeå erbjuder ett brett utbud av idrotts-, friskvårds-, motions- och friluftsaktiviteter och på campus finns norra Europas största idrottsanläggning.

Arbetsuppgifter
Anställningen omfattar dels undervisning inom de två psykologiprogrammen, tränarprogrammet och på fristående kurser som kräver kompetens inom ämnesområdet, dels forskning och utvecklingsarbete inom området Idrott och  fysisk aktivitet.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är, enligt 4 kap. 4 § högskoleförordningen den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Behörigheten avser ämnesområdet idrottspsykologi med inriktning mot idrott och fysisk aktivitet eller motsvarande.

Bedömningsgrunder
En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion.

Kriterier vid bedömningen är:

- bredd och djup i forskningen – kvalitet och omfattning
- originalitet i forskningen
- produktivitet
- bidrag till det internationella vetenskapssamhället
- uppdrag inom vetenskapssamhället
- förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
- samverkan med omgivande samhället

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan.

Kriterier vid bedömning är:
- förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
- förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
- erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning
- medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel  
ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen

Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Avvägning mellan bedömningsgrunderna
Särskild vikt kommer att läggas vid erfarenhet från forskning inom det aktuella området, idrottspsykologi (idrott och fysisk aktivitet).

Stor vikt kommer att läggas vid pedagogisk skicklighet och undervisningserfarenhet inom idrottspsykologi (idrott och fysisk aktivitet).

Stor vikt kommer även att läggas vid personlig lämplighet och dokumenterad god samarbetsförmåga.

Meriterande är högskolepedagogiska kurser motsvarande minst 7,5 hp samt legitimationen som psykolog.

Stor vikt kommer att läggas vid att sökanden ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter.

Ansökan
Behörighets- och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, här.
Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar för ansökan och anvisningar för sakkunnigbedömning hittar du här.

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, provföreläsningar och referenstagning.

Om oss
Institutionen för psykologi är en dynamisk forsknings- och undervisningsmiljö inom flera områden. Närmare information om den verksamhet som bedrivs vid institutionen kan erhållas via vår hemsida, www.psy.umu.se.

 

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1599-19
Kontakt
  • Prefekt Annika Nordlund, annika.nordlund@umu.se, +46 90 786 78 30
Facklig företrädare
  • SACO, +46 90 786 53 65, +46 90 268 87 67
  • ST, +46 90 786 54 31
  • SEKO, +46 90 786 52 96
Publicerat 2019-12-10
Sista ansökningsdag 2020-01-30

Tillbaka till lediga jobb