Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Institutionen för matematik och matematisk statistik bedriver forskning inom beräkningsmatematik, diskret matematik, matematisk modellering och analys samt matematisk statistik. Vår undervisning bedrivs på alla nivåer och omfattar matematik, matematisk statistik samt beräkningsvetenskap. Bland våra samarbetspartners finns internationella forskargrupper, akademiska institutioner, offentliga organisationer och företag.

Institutionen för matematik och matematisk statistik utlyser en anställning som universitetslektor i ingenjörsfärdigheter. Anställningen innefattar bl.a. undervisning i ingenjörsfärdigheter för civilingenjörer men även undervisning i matematik eller matematisk statistik samt forskning, handledning och utvecklingsarbete. Välkommen med din ansökan senast 2019-12-12.

Arbetsbeskrivning

Den sökande förväntas bedriva undervisning i ingenjörsfärdigheter, till exempel på kurser såsom Ingenjörens roll i arbetslivet och Projektkurs för ingenjörer, samt även undervisa på kurser i matematik eller matematisk statistik, vilket innefattar undervisning och utvecklingsarbete på förberedande nivå, grundnivå och avancerad nivå samt handledning och examination av examensarbeten. Den sökande förväntas även bedriva forskning inom ett för undervisningen synergistiskt område, gärna i samarbete med omgivande samhälle. Speciellt meriterande är forskningsverksamhet inom någon av specialiseringarna på Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi: data science (industriell statistik), logistik och optimering eller risk management. Även handledning av doktorander och postdoktorer kan ingå i arbetsuppgifterna. Den sökande förväntas engagera sig i institutionens verksamhet i bred mening och förväntas ha aktiva kontakter med omgivande näringsliv och samhälle i syfte att generera projektuppdrag, studiebesök mm. 

Anställningen avser heltid med tillträde våren 2020 eller enligt överenskommelse.

Behörighetsgrunder

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.  

Vi söker dig som dels har civilingenjörsexamen dels doktorsexamen i matematik eller matematisk statistik eller relaterat ämnesområde av relevans för anställningen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.  

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrund ska gälla graden av pedagogisk och vetenskaplig skicklighet samt administrativ och annan skicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen. Därutöver ska beaktas graden av skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan samt förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Goda kunskaper i engelska, i såväl tal som skrift är ett krav för denna anställning liksom förmåga att undervisa på svenska.  

Pedagogisk skicklighet ska avse ämnesområdena ingenjörsfärdigheter, matematik och matematisk statistik. Dokumenterad erfarenhet av undervisning i ingenjörsfärdigheter samt i matematik eller matematisk statistik på grundnivå på svenska är ett krav liksom dokumenterad erfarenhet av handledning av examensarbeten. Erfarenhet av framgångsrik forskningsanknytning och/eller samverkan med omgivande samhälle i undervisningen är mycket meriterande. Erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete är meriterande liksom dokumenterad erfarenhet av undervisning på avancerade nivå. Beskrivningen av pedagogisk skicklighet ska följa instruktionerna i länken under "Ansökan".  

Vetenskaplig skicklighet ska avse ämnesområdet matematik, matematisk statistik eller relaterat ämnesområde av relevans för anställningen och ska främst bedömas utifrån publikationer i internationellt väl ansedda vetenskapliga tidskrifter och konferensproceedings som tillämpar kollegial granskning (peer review). Särskild vikt kommer att läggas på kvaliteten i de publikationer där den sökande varit huvudförfattare. Den vetenskapliga skickligheten ska även bedömas utifrån den forskningsplan som den sökande bilägger sin ansökan. Planen ska värderas utifrån den föreslagna forskningens höjd, det valda forskningsområdets relevans för den utlysta anställningen, samt graden av nytänkande. Dokumenterad förmåga att i samverkan med omgivande samhälle bedriva forskning av relevans för anställningen som kan bidra synergistiskt till undervisning är mycket meriterande. Speciellt meriterande är forskningsverksamhet inom någon av specialiseringarna på Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi: data science (industriell statistik), logistik och optimering eller risk management. Förmåga att i konkurrens erhålla forskningsfinansiering är likaså mycket meriterande.  

Administrativ skicklighet och annan skicklighet av betydelse ska avse förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan, förmåga att skapa samarbete mellan forskning och utbildning på alla nivåer, förmåga att samverka med andra forskargrupper, samt i övrigt samverka med det omgivande samhället. Väldokumenterad förmåga att leda, organisera och utveckla undervisnings- eller forskningsverksamhet är meriterande.  

Vid anställning får en person av underrepresenterat kön med lika eller likvärdiga meriter föreslås för anställning framför en person av motsatt kön.  

Avvägning mellan de olika bedömningsgrunderna

Vid urval av sökande till befattningen ska graden av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vara avgörande och mellan varandra viktas 40 % respektive 60 %. Därutöver ska beaktas graden av administrativ och annan skicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen. Vidare ska beaktas graden av skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan samt förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.  

Ansökan

Till ansökan ska bifogas:

 • personligt brev inklusive kontaktuppgifter
 • CV innehållande akademiska och professionella meriter
 • publikationslista
 • redogörelse för vetenskaplig verksamhet (se instruktioner i länk nedan)
 • redogörelse för pedagogisk verksamhet (se instruktioner i länk nedan)
 • redogörelse för utveckling och ledning av verksamhet och personal
 • redogörelse för samverkan med det omgivande samhället samt populärvetenskaplig verksamhet
 • en forskningsplan (maximalt 6 sidor), som beskriver den forskning som du önskar att bedriva inom anställningen
 • vidimerade kopior av relevanta examensbevis
 • kopior av högst fem forskningspublikationer
 • referenser med kontaktuppgifter

Anvisningar till utformning av redogörelsen av vetenskaplig och pedagogisk verksamhet hittar du här.

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2019-12-12.

Mer information
Närmare upplysningar lämnas av biträdande prefekt Peter Anton, 090-786 63 99, peter.anton@umu.se, och/eller prefekt Åke Brännström, 090-786 78 62, ake.brannstrom@umu.se.

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1635-19
Kontakt
 • Peter Anton, biträdande prefekt,peter.anton@umu.se, 090-7866399
 • Åke Brännström, prefekt, ake.brannstrom@umu.se, 090-7867862
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-11-12
Sista ansökningsdag 2019-12-12

Tillbaka till lediga jobb