Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 34 000 studenter och 4 000 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Universitetslektorer i Pedagogik med inriktning mot idrottspedagogik

Umeå universitet, som ett av Sveriges Riksidrottsuniversitet, söker flera medarbetare till det idrottsvetenskapliga området med placering vid Institutionen för psykologi eller Pedagogiska institutionen. Vid båda institutionerna finns starka idrottsforskningsmiljöer som driver bland annat Psykologprogrammet med inriktning mot idrott och Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot strategiskt ledarskap och utveckling. Dessutom finns vid Institutionen för psykologi Psykologmottagningen Idrott och vid Pedagogiska institutionen lärarutbildningar för idrott och hälsa.
Hösten 2020 startar institutionerna ett nytt tränarprogram tillsammans och för det ändamålet behövs fler medarbetare som bedriver relevant forskning och som har undervisningserfarenheter inom området.
Som anställd vid någon av institutionerna finns utmärkta möjligheter att, via Idrottshögskolan vid Umeå universitet, nyttja upparbetade partnerskap med specialidrottsförbund, ingå i etablerade tvärvetenskapliga forskargrupper och utvecklade internationella nätverk samt samverka med Umeå kommun, lokala och regionala idrottsorganisationer och näringsliv.
Umeå universitet och idrottsstaden Umeå erbjuder ett brett utbud av idrotts-, friskvårds-, motions- och friluftsaktiviteter och på campus finns norra Europas största idrottsanläggning.

Pedagogiska institutionen är en av de största institutionerna inom den Samhällsvetenskapliga fakulteten med drygt 100 anställda. Institutionen har ett brett utbildningsutbud och medverkar i ett flertal program. Prioriterade områden för forskning och utbildning vid institutionen är Ledarskap, organisation och arbetsliv, Lärande och IKT, Didaktik, utvärdering och bedömning, Genus och pedagogiska processer i samhället, Idrottspedagogik samt Specialpedagogik.

Nu söker vi en eller flera universitetslektorer med intresse av att arbeta med institutionens utbildnings­verksamhet och uppdrag kopplade till Umeå universitets idrottsutbildningar. Institutionen har programansvar för det idrottsvetenskapliga programmet, ämnesansvar för kurser i lärarprogrammen för idrott och hälsa, kursansvar för kurser inom - och tränarprogrammet, och medverkar i idrottskurser som andra institutioner har kursansvar för. Tjänstgöringsort är Umeå.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av att arbeta som lärare inom ramen för institutionens grundutbildning men även med olika former av externa uppdrag. I detta ingår att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt att handleda och examinera studenter på grund- och avancerad nivå. I anställningen förväntas en hög grad av samverkan med organisationer och myndigheter samt ett aktivt deltagande i institutionens aktiviteter.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är enligt 4 kap. 4 § Högskoleförordningen (HF) och Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Behörigheten avser avlagd doktorsexamen i pedagogik, eller motsvarande examen med inriktning mot idrott.

Bedömningsgrunderna och avvägningen mellan bedömningsgrunderna
Vid bedömning av den pedagogiska och vetenskapliga skickligheten kommer särskild och lika vikt fästas vid erfarenheter av undervisning respektive forskning inom det idrottspedagogiska området beskrivet i arbetsuppgifterna

Särskilt meriterande är:

- erfarenhet av kursutveckling, kursansvar samt administrativ skicklighet inom det aktuella utbildningsområdet

- aktuella forskningsmeriter inom området samt förmåga att bidra till forskningsutvecklingen inom området

Meriterande är:

- Högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande samt visad pedagogisk skicklighet och god undervisningsförmåga inom högskolan
- att framgångsrikt ha planerat och erhållit anslag för forskningsprojekt från externa finansiärer
- Förmåga att skapa samarbete mellan forskning och utbildning på alla nivåer, förmåga att samverka med andra forskargrupper, samt i övrigt samverka med det omgivande samhället

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning såväl på grundnivå som på avancerad nivå. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten. 

En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Ansökan
Behörighets- och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet här.
Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar för ansökan och anvisningar för sakkunnigbedömning hittar du här.

I rekryteringsprocessen ingår intervju, och referenstagning också provföreläsning kan komma att bli aktuellt.

Mer om pedagogiska institutionen, https://www.umu.se/pedagogiska-institutionen/

 

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1595-19
Kontakt
  • Prefekt Simon Wolming, simon.wolming@umu.se, 090-786 53 02
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65, 070-268 87 67
  • ST, 090-786 54 31
  • SEKO, 090-786 52 96
Publicerat 2019-10-30
Sista ansökningsdag 2020-01-30

Tillbaka till lediga jobb