Umeå universitet, Institutionen för datavetenskap

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Projekt: Att skapa socialt medvetna dialoger

Umeå universitet, institutionen för datavetenskap, söker en doktorand i datavetenskap med fokus på socialt medveten AI. Sista ansökningsdag är den 1 januari 2020.

Institutionen för datavetenskap är en dynamisk institution med ca 120 anställda från drygt 20 länder. Gruppen för socialt medveten artificiell intelligens (som leds av professor Frank Dignum) bedriver forskning som har utgångspunkten att AI används i sociala sammanhang; alltså måste AI-systemen vara medvetna om de sociala konsekvenserna av sitt agerande. Därför undersöker gruppen (formella) modeller av sociala begrepp, och hur de implementeras i AI-system som spänner från sociala robotar till sociala simuleringar och multi-agentsystem. Gruppen samarbetar med flera nationella och internationella forskargrupper, och har kopplingar till industri och policyorganisationer. För mer information om Frank Dignum se http://people.cs.umu.se/dignum/ 

KAW och WASP-HS
Projektet finansieras av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW). Studenten kommer att vara associerad med  WASP-HS forskarskola, där fokus är på effekterna av AI inom humaniora och samhälle (se http://wasp-hs.org/). Forskarskolan inom WASP-HS erbjuder grunder, nya perspektiv och spetskunskap inom olika vetenskaper med undervisning av ledande forskare. Den erbjuder ett mervärde utöver universitetens existerande doktorandprogram och en unik möjlighet för studenter som lockas av internationell forskning i världsklass med hög industriell relevans.

Projektbeskrivning
För att gå från nuvarande, begränsade chatbot-interaktioner med automatiserade system, mot mer användbara dialoger måste vi utveckla dialogsystem som har en bättre förståelse för användaren och det sociala sammanhang där dialogerna äger rum. Dialogsystemet bör använda sin kunskap om användaren och det sociala sammanhanget för att styra dialogen, lösa oklarheter och skapa förväntningar på interaktionen. Detta kommer att leda oss från ett reaktivt AI-system som bara reagerar på användarens inmatning till ett interaktivt AI-system som kan innehålla frågor-och-svar  serier, och också be om förklaringar, kontrollera om information förstås, förklara vilken användarinmatning som inte är förstådd eller borde formuleras på ett annat sätt osv. Om en användare har en ganska bra (och enkel) modell av AI-systemet när chatbotten är mycket begränsad (t.ex. begränsad till att fylla i antal eller ja / nej-frågor), så blir modellen mer komplex när dialogerna blir mer realistiska och interaktiva. Därigenom ökar användarnas förväntningar på AI-systemets funktioner och blir kanske orealistiska.

Syftet med detta projekt är att utveckla ett dialogsystem som gradvis kan bli mer realistiskt och samtidigt hålla användaren informerad om dess kapacitet. Detta bör ge en god balans mellan naturtrogna dialoger och användarens förväntningar. Vi kommer att utgå ifrån dialogsystem som redan har utvecklats av medlemmarna i gruppen och införliva specifika sociala koncept som sociala praktiker, konventioner och normer för att uppnå önskad interaktivitet, och ändå undvika de problem med skalbarhet som uppkommer med helt fria språkdialoger. För att testa användbarheten i det utvecklade dialogsystemet strävar vi efter att ha minst ett användningsfall relaterat till social robotik.

Notera att maskininlärningstekniker i samband med naturligt-språk-behandling (NLP) inte är fokus i detta projekt.

Om anställningen
Anställningen syftar till en doktorsexamen och är tidsbegränsad till fyra år heltid. I arbetsuppgifterna kan annat arbete upp till max 20 % ingå, t.ex. undervisning. Om annat arbete ingår, kan anställningen förlängas i motsvarande grad, upp till max fem år. Förväntat startdatum 2020-04-01 eller enligt överenskommelse. Löneinplacering sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning.

Kvalifikationer
De grundläggande behörighetskraven för att bli antagen till utbildning på forskarnivå är avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kurser om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer. De särskilda behörighetskraven för att antas till utbildning på forskarnivå i datavetenskap är slutförda kurser på avancerad nivå om minst 60 högskolepoäng i datavetenskap eller i ett annat ämne som bedöms vara direkt relevant för den aktuella forskningsinriktningen.

Sökande förväntas ha mycket goda kunskaper i datalingvistik och AI-tekniker. Dokumenterad kunskap om dialogsystem, intelligenta virtuella agenter och social robotik är meriterande. I synnerhet ska den sökande vara välbekant med att modellera och implementera dialogsystem och/eller chatbots.

Eftersom forskning sker i samverkan med forskare inom olika discipliner krävs god samarbetsförmåga. Ett krav är att den sökande måste kunna både tala och skriva engelska flytande.

Ansökan
En fullständig ansökan ska innehålla:

  • Ett personligt brev med kort beskrivning av dina forskningsintressen och en motivering varför du söker, samt din kontaktinformation
  • En meritförteckning(CV)
  • I förekommande fall kopior av kandidat- och masteruppsatser, samt andra vetenskapliga publikationer
  • Betygskopior, examensbevis, samt dokumentation över avslutade akademiska kurser
  • Kontaktinformation för två tillfrågade kontaktpersoner

Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska. Om bifogade dokument har annat originalspråk ska en översättning inkluderas. Bifogade dokument ska vara i Word eller pdf-format. Ansökan ska göras via Umeå universitets e-rekryteringssystem och vara inkommen senast 2020-01-01. Referensnummer: AN 2.2.1-1378-19.

Intresserade personer uppmuntras också att söka anställningen med referensnummer AN 2.2.1-1460-19.

Institutionen värdesätter de kvaliteter som en jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi ser därför gärna kvinnor som sökande till befattningen.

Enligt Högskoleförordningen (12 kap, 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Närmare upplysningar lämnas av professor Frank Dignum, dignum@cs.umu.se

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1/4 2020 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1378-19
Kontakt
  • Frank Dignum, professor , dignum@cs.umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-10-21
Sista ansökningsdag 2020-01-01

Tillbaka till lediga jobb