Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, EMG (Umeå universitet) söker en postdoktor till ett projekt som fokuserar på analys av tidserier av shotgun-baserade metagenomikdata med målet att förstå klimatets inverkan på boreala träd. Sista ansökningsdag är 15 november 2019.

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter
Många av nyckelarterna bland de boreala träden, som tall och gran, använder uteslutande sexuell reproduktion för sin fortplantning. Förändringar i klimatet förväntas påverka fenologin och utbredningen av boreala träd och vi behöver bättre förstå till exempel hur blomning och genflöde berörs.

Projektet har tillgång till ett unikt arkiv av luftfilter som representerar en obruten 40 år lång tidserie av veckovisa prover insamlade i norra Sverige och genetiska diversitetsdata för både tall och gran över hela deras utbredningsområde. Tillsammans med publika genetiska data såväl som väder- och markanvändningsdata, kommer detta projekt att söka svar på frågor som:

 • Har de boreala trädens reproduktion påverkats av förändringar i klimatet?
 • I vilken utsträckning har klimatförändringarna påverkat regelbundenheten i trädens blomningstid och proportionen av träd som är involverade i reproduktionen?
 • Hur vanligt är det att pollen sprids över långa avstånd och har detta förändrats med tiden?
 • Har den genetiska diversiteten hos de träd som bidrar till reproduktionen förändrats över de senaste 40 åren ?

Forskningen kommer framför allt att inkludera modellering och analys av sekvenseringsdata. Analysen kommer främst bestå av identifiering av genetiska varianter i luftfilterdatat (~400 prover shotgun-sekvenserade till ett djup av 200-800 miljoner 150 bp PE reads). Det kommer också att finnas frihet att bidra till andra pågående projekt, och att utveckla egna projekt som är anpassade till gruppens intressen.

Anställningen avser heltid i två år. Tillträde i slutet av 2019 eller början av 2020.

Kvalifikationer
Doktorsexamen i bioinformatik, genetik, ekologi eller inom ett liknande fält är ett krav. Vi letar efter motiverade kandidater med en bred erfarenhet av genomik och sekvensdataanalys samt erfarenhet av programmering och arbete i Linuxmiljö. För att vara behörig får doktorsexamen inte vara avlagd för mer än tre (3) år sedan när ansökningstiden löpt ut om inte särskilda skäl föreligger. God samarbetsförmåga liksom goda skriftliga och muntliga kunskaper i engelska är ett krav.

Erfarenhet av storskalig analys av sekvensdata är meriterande, så även kunskap om fylogenetiska analyser, statistik, populationsgenetik och olika typer av datamodellering.

Ansökan
En fullständig ansökan ska innehålla:

 • Ett personligt brev som innehåller en beskrivning av varför du är intresserad av detta projekt och hur din bakgrund matchar projektet (max två sidor).
 • CV inklusive publikationslista.
 • Kopior på doktorsavhandlingen samt relevanta publikationer (max fem).
 • En kopia av ditt doktorsexamensbevis samt andra relevanta examensbevis.
 • Namn och kontaktuppgifter på tre referenspersoner (e-post och telefon).
 • Övriga handlingar du vill åberopa.

Ansökan ska vara skriven på engelska (företrädesvis) eller svenska. Ansökan görs genom vårt elektroniska rekryteringssystem. Sista ansökningsdag är 15 november 2019.

Kontakt
För ytterligare information kontakta Dr. Per Stenberg (per.stenberg@umu.se), Dr. Johanna Leppälä (johanna.leppala@umu.se) eller Prof. Xiao-Ru Wang (xiao-ru.wang@umu.se).

För mer information om vår forskning, besök gärna: https://www.umu.se/en/research/groups/evolutionary-biology/

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (www.emg.umu.se) bedriver forskning och forskarutbildning inom ekologi, miljövetenskap och naturgeografi. Institutionen har ca 150 anställda, cirka 15 av dem är postdoktorer.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1282-19
Kontakt
 • Dr. Per Stenberg, 090-7869646
 • Dr. Johanna Leppälä, 090-7867121
 • Prof. Xiao-Ru Wang, 090-7869955
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-09-10
Sista ansökningsdag 2019-11-15

Tillbaka till lediga jobb