Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för matematik och matematisk statistik bedriver forskning inom beräkningsmatematik, diskret matematik, matematisk modellering och analys samt matematisk statistik. Vår undervisning bedrivs på alla nivåer och omfattar matematik, matematisk statistik samt beräkningsvetenskap. Bland våra samarbetspartners finns internationella forskargrupper, akademiska institutioner, offentliga organisationer och företag.

Institutionen för matematik och matematisk statistik utlyser ett lektorat i matematik med inriktning mot diskret matematik. Anställningen innefattar bl.a. undervisning i matematik och forskning inom diskret matematik liksom handledning och utvecklingsarbete. Sista ansökningsdag 2019-10-04.

Bakgrund
Institutionen för matematik och matematisk statistik bedriver stark utbildning och forskning inom ett flertal kompletterande områden. Vår undervisning bedrivs på alla nivåer och omfattar matematik, matematisk statistik samt beräkningsvetenskap. Vi ansvarar för ett framgångsrikt civilingenjörsprogram i industriell ekonomi som år efter år har ett starkt söktryck. Vi bedriver forskning inom beräkningsmatematik, diskret matematik, matematisk modellering och analys samt matematisk statistik. Vi driver även i samarbete med närliggande institutioner två tvärvetenskapliga forskningsmiljöer, IceLab (www.org.umu.se/icelab) och UMIT Research Lab (www.org.umu.se/umit).

Arbetsbeskrivning
Den sökande förväntas bedriva undervisning i matematik, vilket innefattar undervisning och utvecklingsarbete på förberedande nivå, grundnivå och avancerad nivå samt handledning och examinering av examensarbeten. Den sökande förväntas även bedriva forskning inom diskret matematik, gärna i samarbete med andra forskare vid institutionen eller närliggande institutioner och enheter. Även handledning av doktorander och postdocs kan ingå i arbetsuppgifterna. Den sökande förväntas engagera sig i institutionens verksamhet i bred mening.

Anställningen avser heltid med tillträde våren 2020 eller enligt överenskommelse.

Kompetenskrav
Vi söker dig som har doktorsexamen i matematik eller motsvarande ämnesområde av relevans för anställningen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.

Som bedömningsgrund ska gälla graden av pedagogisk och vetenskaplig skicklighet samt administrativ och annan skicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Goda kunskaper i engelska, i såväl tal som skrift är ett krav för denna anställning liksom förmåga att undervisa på svenska.

Vetenskaplig skicklighet ska avse ämnesområdet matematik med inriktning mot diskret matematik och ska främst bedömas utifrån publikationer i internationellt väl ansedda vetenskapliga tidskrifter och konferensproceedings som tillämpar kollegial granskning (peer review). Särskilt vikt kommer att läggas på kvaliteten i de publikationer där den sökande varit huvudförfattare. Den vetenskapliga skickligheten ska även bedömas utifrån den forskningsplan som den sökande bilägger sin ansökan. Planen ska värderas utifrån den föreslagna forskningens höjd, det valda forskningsområdets relevans för den utlysta anställningen, samt graden av nytänkande. Dokumenterad förmåga att i konkurrens erhålla forskningsfinansiering, särskilt från stora och välrenommerade forskningsfinansiärer, är meriterande. Meriterande för befattningen är likaså akademisk eller industriell postdoktoral forskningserfarenhet.

Pedagogisk skicklighet ska avse ämnesområdet matematik. Dokumenterad erfarenhet av undervisning i matematik på grundnivå på svenska är ett krav liksom dokumenterad erfarenhet av handledning av examensarbeten. Erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete är meriterande liksom dokumenterad erfarenhet av undervisning på avancerade nivå och på ingenjörskurser. Beskrivningen av pedagogisk skicklighet ska följa instruktionerna i länken under ”Ansökan”.

Administrativ skicklighet och annan skicklighet av betydelse ska avse förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan, förmåga att skapa samarbete mellan forskning och utbildning på alla nivåer, förmåga att samverka med andra forskargrupper, samt i övrigt samverka med det omgivande samhället. Väldokumenterad förmåga att leda, organisera och utveckla undervisnings- eller forskningsverksamhet är meriterande.

Ansökan
Till ansökan ska bifogas:

 • personligt brev inklusive kontaktuppgifter
 • ett CV som innehåller akademiska och professionella meriter
 • publikationslista
 • redogörelse för vetenskaplig verksamhet (se instruktioner i länk nedan)
 • redogörelse för pedagogisk verksamhet (se instruktioner i länk nedan)
 • redogörelse för utveckling och ledning av verksamhet och personal
 • redogörelse för samverkan med det omgivande samhället samt populärvetenskaplig verksamhet
 • en forskningsplan (maximalt 6 sidor), som beskriver den forskning som du önskar att bedriva inom anställningen
 • vidimerade kopior av relevanta examensbevis
 • kopior av högst fem forskningspublikationer av relevans för anställningen, numrerade i enlighet med publikationslistan.
 • två referenser inklusive kontaktuppgifter

Anvisningar till utformning av redogörelsen av vetenskaplig och pedagogisk verksamhet hittar du här.

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2019-10-04.
Vid denna tillsättning kommer vi att tillämpa positiv särbehandling.

Mer information
Närmare upplysningar lämnas av biträdande prefekt Peter Anton, 090-786 63 99, peter.anton@umu.se, och/eller prefekt Åke Brännström, 090-786 78 62, ake.brannstrom@umu.se.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1255-19
Kontakt
 • Åke Brännström, 090-786 78 62
Facklig företrädare
 • SACO, +46 90-786 53 65
 • SEKO, +46 90-786 52 96
 • ST, +46 90-786 54 31
Publicerat 2019-09-06
Sista ansökningsdag 2019-10-04

Tillbaka till lediga jobb