Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Postdoktor (2 år) i optisk avbildning och spektroskopi
Institutionen för tillämpad fysik och elektronik vid Umeå universitet har cirka 90 anställda och ansvarar för 660 heltidsstudenter på grund- och avancerad nivå inom medicinsk teknik, energi- och maskinteknik samt i elektronik och medieteknik. Forskning bedrivs bland annat inom områdena biomedicinsk teknik, tillämpad laserspektroskopi och förbränningsteknik. Mer information finns på https://www.umu.se/institutionen-for-tillampad-fysik-och-elektronik/

Vi söker nu en högkvalificerad och motiverad postdoktor för att stärka vår kompetens inom optisk avbildning. Anställningen är på heltid och begränsad till två år med startdatum 2019-11-01 eller enligt överenskommelse.

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter
Kemisk avbildning spelar en allt viktigare roll inom medicinsk teknik och biovetenskap. Nya ljuskällor, såsom bredbandiga och svepbara kvantkaskadlasrar (QCLs), har potential att revolutionera kemisk avbildning i det infraröda området genom att möjliggöra högre spatial och spektral upplösning, selektivitet och analyshastighet. 

I vår nuvarande forskning utvecklar vi laserbaserade spektroskopiska tekniker för gasmätningar samt mekaniska mätmetoder baserade på taktila sensorer för cancerdetektion i vävnad. Några av våra samarbetspartners är Norrlands universitetssjukhus, Vibrationsspektroskopi-plattformen vid Kemiskt Biologiskt Centrum (https://www.umu.se/kemiskt-biologiskt-centrum/) vid Umeå universitet och en Raman spektroskopigrupp vid Luleå tekniska universitet. 

Vi vill nu genomföra laserbaserad hyperspektral och diskret frekvens-infrarödspektroskopisk avbildning för att komplettera de mekaniska och Raman-avbildningsteknikerna och förbättra vävnadskarakteriseringen. Ett sekundärt mål är att applicera laserabsorptionsavbildning vid diskreta frekvenser till gasprover för förbränningsdiagnostik.

Den framgångsrika kandidaten kommer att vara inblandad i olika faser av forskningen, från teknik och apparatdesign, instrumentering och laboratorietester till kliniska studier, och kommer att ha goda möjligheter till samarbete med spektroskopister, ingenjörer och läkare.

Kvalifikationer
Som sökande ska du ha ett stort intresse för att utveckla optiska avbildningstekniker och kvantitativa spektroskopimetoder. 

Följande kvalifikationer krävs:

 • En doktorsexamen i fysik, tillämpad fysik, biomedicinsk teknik eller annan relevant disciplin.
 • Originalpublikationer i refereegranskade tidskrifter i minst ett av ovanstående områden.
 • Omfattande erfarenhet av optisk avbildning och bildbehandling, både teoretiskt och experimentellt.
 • Förmåga att självständigt genomföra forskning, samt stark problemlösningsförmåga.
 • Utmärkt förmåga i muntlig och skriftlig kommunikation och skicklighet i vetenskapligt skrivande på engelska.

Övriga önskvärda kvalifikationer:

 • Dokumenterad kunskap i minst ett av följande områden: Kemisk avbildning av gasformiga, flytande eller fasta prov medelst laserabsorptionsspektroskopi, laserspektroskopi, kvantkaskadlasrar eller optisk mikroskopi.
 • Erfarenhet av taktila sensorer och mekanisk eller andra icke-optiska avbildningstekniker.
 • Dokumenterad erfarenhet med forskningssamarbete i en tvärvetenskaplig miljö.

För behörighet krävs avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen inom ett av de relevanta områdena. Doktorsexamen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång om inte särskilda skäl föreligger.

Ansökan
En fullständig ansökan ska innehålla:

 • Personligt brev
 • Curriculum Vitae (CV) med fullständig lista över vetenskapliga publikationer
 • Kopia av doktorsavhandling och styrkt kopia av doktorsexamensbevis
 • Styrkta kopior av andra examensbevis och kursintyg
 • Kopior av (högst 5) forskningspublikationer relevanta för ansökan
 • Namn och kontaktuppgifter till tre referenspersoner
 • Övriga handlingar som den sökanden vill åberopa

Ansökan ska vara skriven på engelska (företrädesvis) eller svenska. Ansökan görs genom vårt elektroniska rekryteringssystem. Handlingar som skickas elektroniskt ska vara i formaten PDF (företrädesvis) eller Word. Logga in på systemet och ansök via knappen i slutet av denna sida. Sista ansökningsdag är 20 september 2019.

Mer information
Närmare upplysningar lämnas av Dr. Florian Schmidt, florian.schmidt@umu.se eller Dr. Per Hallberg, per.hallberg@umu.se (prefekt).

Mer information om forskningsgrupperna och Umeå universitet hittas på: https://www.umu.se/forskning/grupper/tillampad-laserspektroskopi/

https://www.umu.se/centrum-for-medicinsk-teknik-och-fysik/ http://www.umu.se/Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-11-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1195-19
Kontakt
 • Florian Schmidt, 0907867611
 • Per Hallberg, 090-786 80 62
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-08-15
Sista ansökningsdag 2019-09-20

Tillbaka till lediga jobb