Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (Umeå universitet) söker en doktorand för studier av säsongsbetonad dynamik i interaktioner mellan växter och jordmikrober i arktiska ekosystem, baserad i Abisko vid Climate Impacts Research Centre. Tillträde enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 2019-09-16.

Projektbeskrivning
Arktiska ekosystem lagrar stora mängder organiskt kol i växter och jord. Förändringar i upptag och utsläpp av koldioxid kan därför ge starka återkopplingar till klimatet. Upptag av kol i arktiska växter begränsas starkt av deras tillgång till näringsämnen, särskilt kväve, i konkurrens med mikrober. Klimatförändringar kan förändra interaktionerna mellan växter och mikrober och kan därför förändra kväve- och kolcyklerna i arktiska ekosystem. I Arktis är klimatförändringarna särskilt starka under hösten, vintern och våren, men deras påverkan på interaktionerna mellan växter och jordmikrober är fortfarande oklara. Syftet med denna doktorandposition är att undersöka säsongsdynamiken i interaktioner mellan arktiska växter och mikrober för kväve, och hur denna dynamik påverkas av förändringar i vinter, vår och höstklimat.

Projektet kommer att fokusera på faktorer som påverkar variation och vi kommer därför att kombinera fältmätningar med mer kontrollerade mesokosm- och laboratorieförsök. Vi kommer att använda tekniker från växtekologi, markmikrobiologi och biogeokemi, inklusive isotopbaserade tekniker. Experimentellt laboratorie- och fältarbete kommer att utföras i den subarktiska / alpina tundran och vid forskningsanläggningarna vid Climate Research Impacts Centre i Abisko. Doktorandprojektet ingår i ett större projekt, och du kommer därför att samarbeta med andra forskare.

Anställningen finansieras av Vetenskapsrådet (VR) och Umeå universitet. Huvudhandledare är Ellen Dorrepaal.

Kompetenskrav
Till denna anställning söker vi en person med erfarenhet med fältarbete och intresse för interaktioner mellan växter och jordmikrober i arktiska ekosystem. Vi söker dig med akademisk bakgrund inom ekologi eller motsvarande.

Behörighet att antas till forskarutbildning regleras i Högskoleförordningen. För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till forskarutbildning i ekologi krävs att den sökande har godkända kurser inom ett för ekologi relevant grundläggande högskoleutbildningsämne om minst 120 högskolepoäng. Minst en kurs på avancerad nivå i ett ämne som är centralt för den forskarstuderandes planerade inriktning ska ingå liksom ett självständigt arbete (examensarbete) med relevant inriktning om minst 15 högskolepoäng. Kraven på förkunskaper enligt ovan anses uppfyllda även av den som på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Ytterligare betydelsefulla krav för anställningen är god kunskap om interaktioner mellan växt- och jordprocesser och dokumenterad erfarenhet av ekologiskt fältarbete. Meriterande är kunskaper om arktiska terrestriska ekosystem, erfarenhet med isotoptekniker och statistik, erfarenhet av utomhusaktiviteter under arktiska vinterförhållanden och körkort (B).

Viktiga kriterier vid tillsättning är även god förmåga att uttrycka sig skriftligt och muntligt på engelska, kreativitet, initiativförmåga, självständighet samt samarbetsförmåga.

Urvalet kommer att baseras på ansökan, referenser och intervjuer.

Villkor för anställningen
Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan undervisning och annat institutionsarbete (upp till max 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning deltid. Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning.

Ansökan
Du ansöker via vårt rekryteringssystem senast 16 september 2019. Ansökan ska bestå av följande handlingar (MS Word eller PDF-format) och vara skriven på svenska eller engelska:

1. Kortfattad beskrivning (max 2 sidor) av varför du är intresserad av och lämpad för befattningen
2. Curriculum vitae (CV)
3. Kopia på examensbevis
4. En lista på dina universitetskurser, med betyg
5. Kopia på examensarbete samt eventuella publikationer
6. Kontaktuppgifter till tre referenspersoner

Kontakt
Vid frågor rörande anställningen var vänlig kontakta Ellen Dorrepaal, ellen.dorrepaal@umu.se.

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (www.emg.umu.se) bedriver forskning och forskarutbildning i ekologi, miljövetenskap och fysisk geografi. Institutionen har ca 150 anställda, varav ca 30 är doktorander. Climate Impacts Research Centre (CIRC) ingår i institutionen och bedriver forskning kring hur klimat- och miljöförändringar påverkar ekosystemen i norr. CIRC är stationerad året runt i Abisko, Kiruna kommun. För mer information, se www.arcticcirc.net.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1126-19
Kontakt
  • Ellen Dorrepaal, 090-786 53 21
Publicerat 2019-06-26
Sista ansökningsdag 2019-09-16

Tillbaka till lediga jobb