Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap söker nu en universitetslektor i genetik med inriktning mot evolutionär biologi eller biodiversitet som ska initiera, bedriva, leda och utveckla forskning inom ämnesområdet, samt aktivt delta i institutionens utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Sista ansökningsdag är 2019-08-30.

Arbetsuppgifter inom anställningen
Detta lektorat är på motsvarande 50 % av en heltid. Anställningen kommer under en inledande period om 3 år att till hälften innefatta forskning inom ämnesområdet genetik med ett fokus på evolutionär biologi eller biodiversitet. Den återstående halvan omfattar undervisning samt kurs- och examinationsansvar på grundnivå och avancerad nivå inom ämnesområdet genetik. Efter denna inledande period kan fördelningen mellan forskning och undervisning ändras.
 
Kompetenskrav
Vi söker dig som har doktorsexamen i genetik, eller motsvarande vetenskaplig kompetens, samt kan uppvisa pedagogisk skicklighet.

Med pedagogisk skicklighet avses dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande, examination och utvärdering av undervisning samt visat på ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärararrollen.

Bedömningsgrunder och deras avvägning
Behörig för anställningen är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Därutöver ska beaktas graden av administrativ och annan skicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen. Vidare ska beaktas graden av skicklighet att utveckla verksamhet vid högskolan samt förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning, undervisning och utvecklingsarbete.
 
Den vetenskapliga skickligheten avser ämnesområdet genetik. Specifik ämneskompetens inom evolutionär biologi eller biodiversitet är meriterande. Graden av vetenskaplig skicklighet ska dels bedömas utifrån vetenskapliga arbeten som publicerats i internationellt spridda vetenskapliga tidskrifter som tillämpar kollegial granskning (peer-review), och dels utifrån den sökandes förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel. Kriterier för bedömningen är bredd, djup och originalitet i forskningen, produktivitet, bidrag till, och uppdrag inom, vetenskapssamhället, externa forskningsmedel, samt samverkan med omgivande samhälle.
 
Den pedagogiska skickligheten avser ämnesområdet genetik. Dokumenterad erfarenhet av undervisning och handledning på forskarnivå är ett krav. Dokumenterad erfarenhet av undervisning på grund- och avancerad nivå är meriterande, liksom dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete. Förmåga att förmedla undervisning på svenska eller engelska är ett krav. Kriterier för bedömningen är förmåga att planera, genomföra, examinera och utvärdera undervisning samt visat reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen.
 
Placeringsort för anställningen är Umeå. Umeå universitet satsar aktivt på att öka andelen kvinnliga medarbetare och vi ser därför gärna kvinnor som sökande.
 
Ansökan
Till ansökan, som företrädesvis skrivas på engelska, ska bifogas:

 • Personligt brev inklusive kontaktuppgifter
 • CV som innehåller akademiska och professionella meriter
 • Publikationslista (markera de 10 mest relevanta publikationerna)
 • Redogörelse för vetenskaplig verksamhet (se instruktioner i länk nedan)
 • Redogörelse för pedagogisk verksamhet (se instruktioner i länk nedan)
 • Redogörelse för utveckling och ledning av verksamhet och personal
 • Redogörelse för samverkan med det omgivande samhället samt populärvetenskaplig verksamhet
 • En forskningsplan (max 4 sidor) som beskriver den forskning du önskar bedriva inom anställningen
 • Vidimerade kopior av relevanta examensbevis och eventuella intyg
 • Kopior av högst tio forskningspublikationer av relevans för anställningen, numrerade i enlighet med publikationslistan.
 • Två referenser inklusive kontaktuppgifter

Anvisningar till utformning av redogörelsen av vetenskaplig och pedagogisk verksamhet hittar du här:

https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/teknat/for-vara-anstallda/personal-och-organisation/lektorsarenden/anvisningar---anvisningar-till-sokande-vid-ansokan-till-lararanstallning.pdf
 
Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2019-08-30.

Mer information
Närmare upplysning lämnas av professor Jon Moen (biträdande prefekt, 090–7869647, jon.moen@umu.se).

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Enligt överenskommelse.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-913-19
Kontakt
 • Jon Moen, +46 90-786 96 47
Facklig företrädare
 • SACO, +46 90-786 53 65
 • SEKO, +46 90-786 52 96
 • ST, +46 90-786 54 31
Publicerat 2019-06-19
Sista ansökningsdag 2019-08-30

Tillbaka till lediga jobb