Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för kultur- och medievetenskaper tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och bedriver en bred utbildnings- och forskningsverksamhet inom ämnesområden som etnologi, journalistik, kulturanalys, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap samt museologi. Institutionen har omkring 60 anställda och kombinationen av ämnesområden gör den till en kreativ miljö för vetenskapliga möten och samverka mellan kultur, medier och litteratur. http://www.kultmed.umu.se

Institutionen för kultur- och medievetenskaper söker en postdoktor i museologi eller motsvarande, med inriktning mot digitalt kulturarvs- eller historiebruk.

Museologi som forskningsämne studerar människans och samhällets relation till kultur- och naturarv. Som framgår av ämnesnamnet utgår museologin ofta från just museet som en arena för olika värderingar och aktiviteter, vilket i sin tur är kopplat till begreppet kulturarv. Museiverksamhet handlar om historiebruk och om hur och varför det bevaras och visas historiska lämningar och miljöer. Eftersom förståelsen för detta inte kan begränsas till enbart museet som institution, är en museologisk analys oftast bred och mångfacetterad med inslag av idéhistoria, kulturanalys, filosofi etc. Museologi är därmed ett tvärvetenskapligt ämne som använder, men också påverkar, många andra ämnen inom både humaniora och samhällsvetenskap. Huvudfokus för forskningen i museologi vid Umeå universitet har riktats mot tingens museala betydelser samt museiutställningen som arena för upplevelse och meningsskapande. Den här utlysningen riktar sig specifikt mot digitalt kulturarv. Tänkbara forskningsområden kan vara: kulturarvsturism och hur sådan organiseras och traderas digitalt, historiska arrangemang i form av medeltidsdagar etc. och hur sådan verksamhet skapar digitalt drivet historiebruk, kulturarvsfokuserade bloggar, hemsidor etc. som skapar subkulturer kring historiebruk, digital teknik som verktyg för att undersöka, bevara och återskapa kulturarvsmiljöer.

Den person som anställs kommer att ingå i ett team av forskare och lektorer och med goda möjligheter att utveckla samverkan med andra forskningsmiljöer.

Behörighet och bedömningsgrunder
För anställning som postdoktor krävs att den sökande har avlagt doktorsexamen i museologi, eller har utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i ämnet. En förutsättning för att bli anställd som postdoktor är att kandidaten inte tidigare har varit anställd som postdoktor under mer än ett år i samma eller näraliggande ämnesområde vid Umeå universitet.

Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång om inte särskilda skäl föreligger. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

I första hand ligger vetenskapliga meriter till grund för bedömningen. Rangordningen sker efter de vetenskapliga meriternas kvalitet.

Särskild vikt läggs vid den sökandes erfarenhet av forskning inom kulturarv eller historiebruk med inriktning mot, eller med metodologiskt stöd i, digital humaniora.

Goda kunskaper i svenska eller annat skandinaviskt språk, avseende både tal och skrift, är ett krav.

En allmän bedömningsgrund är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Övriga upplysningar
Anställning som postdoktor avser forskningsarbete och aktivt deltagande i det egna ämnets forskningsaktiviteter. Undervisning kan ingå upp till 20 % av en heltid.

Postdoktoranställningen är på 100% i två år med tillträde 2019-10-01 eller enligt överenskommelse. Arbetsort är Umeå och hög närvaro i miljön är ett krav.

Ansökan
Ansökan på svenska eller engelska ska innehålla:

 • Följebrev där sökande motiverar sitt intresse för anställningen och redogör för sina kvalifikationer
 • CV (med komplett publikationslista)
 • Projektbeskrivning (max fem sidor)
 • Vidimerade kopior på relevanta betyg (utbildningsexamina, disputationsdatum, tidigare och nuvarande anställning, utmärkelser/stipendier, forskningsbidrag, forskningssamarbeten)
 • Fem publikationer som sökanden önskar åberopa
 • Kontaktuppgifter till minst två referenspersoner

Ansökan görs i e-rekryteringssystemet senast 2019-08-30. Närmare upplysningar om anställningen lämnas av universitetslektor Richard Pettersson, richard.pettersson@umu.se. eller av prefekt Karin Ljuslinder, karin.ljuslinder@umu.se.

Vi ser fram mot din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 191001 eller enligt överenskommelse
Löneform månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1057-19
Kontakt
 • Karin Ljuslinder, prefekt, 090-7867948 karin.ljuslinder@umu.se
 • Richard Pettersson, universitetslektor, 090-7869938 richard.pettersson@umu.se
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-06-20
Sista ansökningsdag 2019-08-30

Tillbaka till lediga jobb