Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Doktorand i datavetenskap inom programmet WASP HS
Projekt: Effekter av AI på demokrati och självbestämmande

Umeå universitet söker en doktorand inom Wallenberg Artificial Intelligence, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society (WASP-HS). i datavetenskap med inriktning mot socialt intelligenta system och människa-AI-samarbete. Anställningen är placerad vid institutionen för datavetenskap. Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier. Sista ansökningsdag är den 8 september 2019.


Institutionen för datavetenskap är en dynamisk institution med mer än 100 anställda från drygt 20 länder. Vi bedriver utbildning och forskning inom ett brett spektrum av det datavetenskapliga området, och erbjuder utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Institutionens forskning är internationellt väletablerad och omfattar grundforskning, metodutveckling och programutveckling men även forskning och utveckling inom olika tillämpningsområden. Gruppen för social och etisk artificiell intelligens bedriver forskning om AI-system som tar socialt ansvar. Detta inbegriper utveckling av teorier, modeller och verktyg för övervakning, ansvarighet och verifiering, och metoder för att analysera, designa, mäta och revidera sociala effekter. Gruppen samarbetar med flera nationella och internationella forskargrupper, och har kopplingar till industri och policyorganisationer. Se http://people.cs.umu.se/virginia/ för mer information.


WASP HS
Projektet är del av Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society (WASP-HS). Programmet är initierat och generöst finansierat av Wallenbergsstiftelserna. WASP-HS vision är att realisera excellent forskning och bygga kompetens inom etiska, ekonomiska, arbetsmarknadsmässiga, sociala och juridiska aspekter av artificiell intelligens. För mer information, se http://wasp-hs.org/.

Doktoranden förväntas delta i WASP-HS nationella doktorandskola förutom den doktorandutbildning som specificeras lokalt vid Umeå universitet.

Projektbeskrivning
I detta projekt kommer vi att undersöka i vilken omfattning, och på vilket sätt AI kan designas och användas så att den beter sig i enlighet med etiska och sociala värden. Vi kommer särskilt att undersöka vilket inflytande AI-system har på självbestämmande och på demokratiska processer och värden. Som ett första steg kommer vi att undersöka människors förväntan på AIs etiska och sociala inflytande, på hur AI kan leda till nya modeller för demokrati, och på hur människor kommer att kunna utöva sin rätt till självbestämmande. Därefter kommer beräkningsteorier och beräkningsmetoder att utvecklas för design och utvärdering av AI-system så att de uppfyller sociala och etiska behov och förväntningar. Dessa system kommer att utvärderas i en simuleringsmiljö där syntetiska samhällen av artificiella agenter skapas, samhällen som innehåller både simulerade människor och AI-system. Agenternas interaktioner och sociala beteenden kommer att simuleras och utvärderas. Resultaten kommer att jämföras med empiriska resultat från tre fallstudier: om pluralism i politisk debatt, om kritisk granskning i offentligt beslutsfattande, och om självbestämmande i interaktion med virtuella coacher för att förbättra hälsa.

Om anställningen
Anställningen syftar till en doktorsexamen och är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning deltid (max 20%). Doktorandanställningen förväntas vara tillsatt 2020-01-01 eller enligt överenskommelse.

Kvalifikationer
De grundläggande behörighetskraven för att bli antagen till utbildning på forskarnivå är avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kurser om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer. De särskilda behörighetskraven för att antas till utbildning på forskarnivå i datavetenskap är slutförda kurser på avancerad nivå om minst 60 högskolepoäng i datavetenskap eller i ett annat ämne som bedöms vara direkt relevant för den aktuella forskningsinriktningen.

Sökande förväntas ha mycket goda kunskaper I artificiell intelligens och om interaktion mellan människa och intelligenta system, särskilt inom hälso-och sjukvårdsområdet. Dokumenterad kunskap om systemdesign och modellering, multi-agentsystem, eller agent-baserad simulering är en merit.
Eftersom forskning bedrivs i en internationell forskningsmiljö är förmåga att samarbeta och bidra till teamarbete, dokumenterad erfarenhet från multidisciplinära samarbeten och mycket god förmåga att uttrycka sig skriftligt och muntligt på engelska krav.

Ansökan
En fullständig ansökan ska innehålla:
• Ett personligt brev med kort beskrivning av dina forskningsintressen och en motivering varför du söker, samt din kontaktinformation
• En meritförteckning (CV)
• I förekommande fall kopior av kandidat- och masteruppsatser, samt andra vetenskapliga publikationer
• Betygskopior, examensbevis, samt dokumentation över avslutade akademiska kurser
• Kontaktinformation för två tillfrågade kontaktpersoner
Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska. Om bifogade dokument har annat originalspråk ska en översättning inkluderas. Bifogade dokument ska vara i Word eller pdf-format. Ansökan ska göras via Umeå universitets e-rekryteringssystem och vara inkommen senast 2019-09-08. Logga in i systemet och ansök via knappen längst ner på webbsidan.


Intresserade sökande uppmanas också att ansöka till anställningen med diarienummer AN 2.2.1-1023-19-18.
Institutionen värdesätter de kvaliteter som en jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi ser därför gärna kvinnor som sökande till befattningen.
Enligt Högskoleförordningen (12 kap, 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.
Närmare upplysningar lämnas av professor Virginia Dignum. virginia@cs.umu.se eller Prof. Helena Lindgren helena@cs.umu.se..

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-01-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1023-19
Kontakt
  • Helena Lindgren, 090-786 77 73
  • Virginia Dignum, 090-786 63 08
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-06-20
Sista ansökningsdag 2019-09-08

Tillbaka till lediga jobb