Umeå universitet, Institutionen för strålningsvetenskaper

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för strålningsvetenskaper och Wallenberg Centrum för Molekylär Medicin

Vi söker en postdoktor för studier av pankreascancer vid Institutionen för strålningsvetenskaper, Umeå universitet. Anställningstiden är två år, med start augusti 2019 eller enligt överenskommelse.

Anställningen finansieras av Wallenberg centrum för molekylär medicin (WCMM) vid Umeå universitet. WCMM ingår i en nationell plan för att Sverige ska återta sin världsledande position inom medicinsk forskning (wcmm.umu.se). Bakom centrumet står Knut och Alice Wallenbergs stiftelse tillsammans med bland andra Umeå universitet, Västerbottens läns landsting, Kempestiftelserna och Cancerforskningsfonden i Norrland. Inom WCMM kommer lokala och nationella nätverk att utvecklas, där postdoktorer bereds goda möjligheter att interagera med forskare inom den egna och andra forskargrupper.

Beskrivning av projektet:

Pankreascancer har en mycket hög dödlighet och i dagsläget finns inga effektiva behandlingsmetoder att tillgå. Unikt för sjukdomen är det uttalade fibrotiska stroma som omger tumörcellerna. Tumörstromat består av ett extracellulärmatrix (ECM) och fibroblaster som tillsammans förser cancercellerna med viktiga signaler som reglerar tumörtillväxten. Detta gör tumörstromat intressant ur ett behandlingsperspektiv, men avsaknaden av kunskap om stromats komplexitet har försvårat utvecklingen av läkemedel som angriper tumörstromat. Vi har i labbet utvecklat ett cellodlingssystem där fibroblaster odlas tillsammans med cancerceller, och där interaktionerna mellan de båda celltyperna, och den symbios som uppstår, kan studeras i detalj. 

I detta projekt kommer vi i samarbete med LCBU (Laboratories for Chemical Biology Umeå) att använda detta cellodlingssystem för att screena ett stort antal molekyler med målsättningen att hitta substanser som blockerar gynnsamma interaktioner mellan fibroblaster och cancerceller.

Projektets övergripande syfte är att identifiera nya terapeutiska strategier för att behandla pankreascancer.

Behörighetskrav och övriga önskvärda kvalifikationer:

Den sökande skall för att vara behörig ha doktorsexamen inom ett för uppgiften relevant ämnesområde vid tidpunkten för rekryteringen. I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vi söker en välkvalificerad och högt motiverad medarbetare som tidigare deltagit i intressant och produktiv forskning och som har förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med övriga forskargruppen. En stark bakgrund inom molekylärbiologi och tumörbiologi är önskvärd. Uppgiften kräver mycket goda kunskaper i engelska, såväl i tal som i skrift samt god förmåga till kommunikation.

Ansökan:

Ansökan ska innehålla:

  • En kort beskrivning av dina forskningsintressen (max A4 sida) och varför du är intresserad av anställningen.
  • En meritförteckning (CV) inkluderande lista av laboratorieteknisk expertis samt publikationslista.
  • Kopior av examensbevis och länk till doktorsavhandlingen.
  • Kontaktuppgifter till två referenspersoner.

Ansökan ska göras via universitetets e-rekryteringssystem Varbi och vara inkommen senast 2019-07-03.

Upplysningar:

För ytterligare information, vänligen kontakta biträdande lektor Daniel Öhlund via e-post daniel.ohlund@umu.se

 

 Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1017-19
Kontakt
  • Daniel Öhlund, 070-555 40 86
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-06-12
Sista ansökningsdag 2019-07-03

Tillbaka till lediga jobb