Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Kemiska institutionen söker en postdoktor som ska ingå i ett forskningsprojekt som syftar till att hantera utmaningar kopplade till vattenrening. Den huvudsakliga forskningsuppgiften är att utveckla biokoladsorbenter för behandling av avloppsvatten med mycket komplexa föroreningsprofiler. Anställningen avser heltid under två år med tillträde 1 oktober 2019, eller enligt överenskommelse.

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter
Brist på rent vatten är ett globalt problem som främst drabbar världens fattiga. Denna postdoktorsanställning är en del av ett forskningsprojekt som utifrån ett mångvetenskapligt perspektiv tar itu med utmaningarna som är kopplade till vattenbrist och i synnerhet återanvändning av avloppsvatten. Det övergripande målet med forskningsprojektet är att generera kunskap som bidrar till utvecklingen av en effektiv avloppsreningsmetodik med låg miljöpåverkan och hållbart nyttjande av lokala resurser.

Den huvudsakliga forskningsuppgiften för denna postdoktorsanställning är att utveckla biokoladsorbenter för avloppsvatten med mycket komplexa föroreningsprofiler genom till exempel aktivering och funktionalisering. Du kommer huvudsakligen att arbeta med att förbättra avskiljandet av mikroföroreningar från komplexa avloppsvatten genom att öka sorptionskapaciteten hos biokol som vi i tidigare studier har identifierat som lovande material för vidare studier. Du kommer också att undersöka effekterna av att kombinera biokol med olika egenskaper och funktionaliteter för att erhålla en effektiv adsorbent. Några av adsorbenttesterna kommer att utföras i en DEWATS-anläggning (decentraliserad avloppsreningsanläggning) i Durban, Sydafrika. Postdoktoranställningen kan även komma att inkludera studier om termokemisk nedbrytning av använda biokolsadsorbenter, genom en jämförande studie av termisk nedbrytning och vad som under den processen sker med adsorberade organiska och oorganiska mikroföroreningar, och en bedömning av vilka utsläpp som kan genereras i ett realistiskt förbränningsscenario.

Detta projekt kommer att utföras inom forskningsprogrammet Bio4Energys miljöplattform (www.bio4energy.se), och i en forskargrupp där forskning bedrivs kring termiska processer som nyttjar biomassa och andra biomaterial. Arbetet är huvudsakligen förlagt till Umeå universitet men vissa moment kommer att vara förlagda till University of KwaZulu-Natal (UKZN) i Durban, Sydafrika, och Institut Agronomique et Véterinaire Hassan II (IAV) och Mohammed V University (MVU), i Rabat, Marocko, som vi samarbetar med i projektet.

Kvalifikationer
För behörighet krävs en doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i kemi, kemiteknik, eller motsvarande. Doktorsexamen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång om inte särskilda skäl föreligger.

Tidigare erfarenhet av forskning inom användning av karboniserad biomassa och/eller organiska avfallsmaterial för vattenrening är ett krav. Kurser och/eller erfarenhet från miljökemi och analytisk kemi är ett krav, och vi förväntar oss att du har erfarenhet av tekniker som är relevanta för miljökemisk analys (främst GC-MS och LC-MS). Vi förväntar oss att du klarar av att planera och utföra vetenskapliga experiment, och är intresserad av att arbeta i en internationell miljö. Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift, krävs. Du ska även ha en mycket god förmåga i att skriva vetenskapliga publikationer. Du ska vara kreativ, ha god samarbetsförmåga, initiativförmåga och hög grad av självständighet samt ha ett stort intresse för forskningsområdet och vara beredd att ta dig an vetenskapliga och tekniska utmaningar.

Eftersom termokemisk nedbrytning av biokoladsorbenter kommer att studeras inom forskningsprojektet som denna postdoktorsanställning ingår i, är erfarenhet av förbränningsrelaterad forskning starkt meriterande. Vidare är det önskvärt att du har utbildning i och/eller erfarenhet av ytkemi, och är familjär med ytkarakteriseringstekniker såsom FTIR och XPS. Tidigare internationell erfarenhet är meriterande.

Ansökan
Ansökan skall innehålla följande handlingar: 

  • Ett personligt brev (max 2 sidor) där du beskriver dina kvalifikationer och lämplighet för anställningen, dina forskningsintressen, dina skäl att söka anställningen, och dina kontaktuppgifter
  • CV, inklusive publikationslista
  • Kopia av doktorsavhandling samt relevanta publikationer som du önskar bifoga (max 5 publikationer)
  • Styrkta kopior av doktorsexamensbevis och andra relevanta examensbevis, inklusive dokumentation av genomförda akademiska kurser och erhållna betyg
  • Namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner
  • Övriga relevanta handlingar som du vill åberopa

Ansökan, skriven på svenska eller engelska, ska göras via vårt e-rekryteringssystem Varbi och vara inkommen senast 5 juli 2019.

Närmare upplysningar lämnas av universitetslektor Stina Jansson, tfn: 090-786 76 22, e-post: stina.jansson@umu.se

Information om institutionen
Kemiska institutionen är den största institutionen inom Teknisk-naturvetenskaplig fakultet och har ca 200 anställda, varav ca 40 forskarstuderande och med en stark och expanderande forskning. Tre större forskningsområden, Biologisk kemi, Miljö- och biogeokemi och Teknisk kemi samlar institutionens forskning och utbildning inom kemi. Vi är också en stark partner inom KBC, Kemiskt-Biologiskt Centrum.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 oktober 2019 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-976-19
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-06-10
Sista ansökningsdag 2019-07-05

Tillbaka till lediga jobb