Umeå universitet,

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap utlyser en visstidsanställning som universitetslektor i pedagogiskt arbete på deltid, 55 %, under perioden 2019-08-12--2020-05-31.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av arbete som lärare inom ramen för institutionens grundutbildning och då främst i form av seminarieledning samt handlednings- och examinationsuppdrag. I arbetsuppgifterna ingår också att biträda forskningsledare med sammanställning och rapporterande av forskningsdata i två olika projekt som är finansierade av externa finansiärer.

Tjänstgöringsorten är Umeå och ett aktivt deltagande i institutionens aktiviteter och engagemang i verksamheten, förväntas.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är enligt 4 kap. 4§ i högskoleförordningen och Umeå universitets anställningsordning den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Sökande ska ha erlagt doktorsexamen inom det Samhällsvetenskapliga området.

Bedömningsgrunderna och avvägningen mellan bedömningsgrunderna
Som bedömningsgrunder vid anställning ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning, gälla. Graden av vetenskaplig skicklighet och pedagogisk skicklighet kommer att ges lika och särskild vikt vid urvalet.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid förmåga att planera, genomföra och rapportera forskning av hög kvalitet. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet kommer särskild vikt läggas vid vetenskaplig erfarenhet av relevans för anställningen.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid dokumenterad erfarenhet av att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer.

Utöver den vetenskapliga och pedagogiska skicklighet som är ett krav för anställningen, ska även administrativ skicklighet beaktas.

Sökanden ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse och bruk av svenska språket.

Ansökan
Du ansöker via vårt rekryteringssystem. Logga in och sök via knappen längst ner på sidan. Anvisningar för vad ansökan ska innehålla finns i Umeå universitets Anställningsordning för lärare: https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/universitetsforvaltningen/personalenheten/regler-och-riktlinjer/vid-anstallning/anstallningsordning-larare-dnr-fs-1.1-57-18-fran-180401.pdf
och hur ansökan ska utformas finns i Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar: https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/samfak/regler-och-riktlinjer/personal-och-anstallning/lararanstallningar/anvisningar-for-ansokan-och-sakkunnigbedomning/dbm-beslut-anvisningar-ansokan-och-sakkunnigbedomning-ul.pdf

Sista ansökningsdag är 2019-06-19

Om oss
Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap har drygt 115 anställda verksamma inom utbildning, forskning och uppdragsverksamhet. Institutionen har en bred profil som vilar på en tvärvetenskaplig och praxisnära grund. För mer information om institutionens verksamhet se: http://www.umu.se/institutionen-for-tillampad-utbildningsvetenskap/.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2019-08-12 eller snarast enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 55%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-972-19
Kontakt
  • Gunnar Schedin, 090-786 7936
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-06-04
Sista ansökningsdag 2019-06-19

Tillbaka till lediga jobb