Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik söker nu en vikarierande universitetslektor som kan förstärka institutionens behov inom det energitekniska området. Vi söker dig som har undervisnings- och forskningserfarenhet inom ämnesområdet. Sista ansökningsdag är 2019-07-01.

Institutionen bedriver stark forskning och utbildning inom ett flertal kompletterande områden. Forskning inom bland annat styr- och reglerteknik, robotik, inbyggda system, autonoma system, termisk energiomvandling och energieffektivisering. Vår undervisning bedrivs på alla nivåer och omfattar maskinteknik, elektronik, energiteknik, byggteknik och interaktion och design.  

Arbetsbeskrivning
Innehavaren förväntas ta ansvar för både undervisning och utveckling av befintliga och nya kurser i huvudsak rörande termodynamik och termokemi på civilingenjörsprogrammet och högskoleingenjörsprogrammet i Energiteknik. Även andra kurser och relevanta program vid institutionen kan komma ifråga. En del av arbetet handlar också om att samverka med det omgivande samhället i syfte att hålla undervisningen tätt knuten till branschens utveckling. Undervisningen på avancerad nivå förväntas dessutom ha god forskningsanknytning. Den sökande förväntas även delta i forskning relaterad till ämnesområdet (tillämpad termodynamik och termokemi för energiomvandlingsprocesser) i pågående och planerade projekt. I dessa forskningsprojekt ingår även samverkan med industriella parter.

Anställningen är tidsbegränsad till 1 år på heltid med tillträde enligt överenskommelse.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har doktorsexamen i energiteknik eller motsvarande ämnesområde av relevans för anställningen eller har motsvarande utländsk examen. Dessutom ska du kunna uppvisa pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställningen skall gälla graden av pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet och vetenskaplig skicklighet. Därutöver skall gälla graden av administrativ skicklighet och annan skicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen. Vidare skall beaktas graden av skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan samt förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbetet.

Pedagogisk skicklighet ska avse ämnesområdet energiteknik. Dokumenterad erfarenhet av undervisning inom ingenjörsprogram i energiteknik på minst grundnivå är ett krav. Specialistkunskaper och undervisningserfarenhet relaterat till inriktningen tillämpad termodynamik och termokemi för energiomvandlingsprocesser är ett krav. Det är viktigt att beskrivningen av pedagogisk skicklighet följer instruktionerna i länken under ”Ansökan”.

Vetenskaplig skicklighet ska avse ämnesområdet energiteknik. Kompetens inom tillämpad termodynamik och termokemi för energiomvandlingsprocesser är meriterande. Graden av vetenskaplig skicklighet ska främst bedömas utifrån vetenskapliga arbeten publicerade i internationellt väl ansedda vetenskapliga tidskrifter, liksom utifrån dokumenterad förmåga att i konkurrens erhålla forskningsfinansiering.

Uppvisad förmåga att samverka med det omgivande samhället inom ämnesområdet är meriterande.

Mycket god förmåga att kommunicera på både svenska och engelska i tal och skrift är ett krav.

Det är av stor vikt att den sökande har en god samarbetsförmåga, initiativförmåga och uppvisar en hög grad av självständighet.

Umeå universitet har ambitionen att främja jämställdhet genom en jämnare könsfördelning på alla nivåer. Vi ser därför gärna kvinnor som sökande, men alla är välkomna med sin ansökan.

Ansökan
Till ansökan ska bifogas:

 • personligt brev inklusive kontaktuppgifter
 • ett CV som innehåller akademiska och professionella meriter
 • publikationslista
 • redogörelse för vetenskaplig verksamhet (se instruktioner i länk nedan)
 • redogörelse för pedagogisk verksamhet (se instruktioner i länk nedan)
 • redogörelse för utveckling och ledning av verksamhet och personal
 • redogörelse för samverkan med det omgivande samhället samt populärvetenskaplig verksamhet
 • en forskningsplan (maximalt 4 sidor), som beskriver den forskning som du önskar att bedriva inom anställningen
 • vidimerade kopior av relevanta examensbevis
 • kopior av högst fem forskningspublikationer av relevans för anställningen, numrerade i enlighet med publikationslistan
 • kontaktuppgifter till två referenspersoner

Anvisningar till utformning av redogörelsen av vetenskaplig och pedagogisk verksamhet hittar du här:

https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/teknat/for-vara-anstallda/personal-och-organisation/lektorsarenden/anvisningar---anvisningar-till-sokande-vid-ansokan-till-lararanstallning.pdf

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2019-07-01.

Läs mer om Institutionen för tillämpad fysik och elektronik här: https://www.umu.se/institutionen-for-tillampad-fysik-och-elektronik/

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-848-19
Kontakt
 • Per Hallberg, +46 90-786 80 62
Facklig företrädare
 • SACO, +46 90-786 53 65
 • SEKO, +46 90-786 52 96
 • ST, +46 90-786 54 31
Publicerat 2019-06-10
Sista ansökningsdag 2019-07-01

Tillbaka till lediga jobb