Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Projektbeskrivning
Forskargruppen TEC-Lab vid institutionen för tillämpad fysik och elektronik bedriver forskning syftande till att generera ny kunskap som kommer till nytta för samhälle och industri i strävan efter att öka användningen av nya bränslen och material, utveckla och förbättra industriella processer, undvika dyra driftproblem, återvinna ändliga resurser, samt minimera skadliga biprodukter och föroreningar. Förste forskningsingenjören kommer arbeta med kvalificerat analytiskt operatörsstöd för ett flertal av de analysinstrument som gruppen använder.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består huvudsakligen i att bistå forskare och doktorander med:

 • Kvalificerat analytiskt operatörsstöd för avancerade materialkemiska- och fysikaliska analyser med befintliga tekniker (in-house), inkluderande främst P-XRD, SEM-EDS/WDS/EBSD, TGA/DSC och HT-viskometer.
 • Metodutveckling av avancerade applikationer kopplat till befintligt SEM (EVO), med specifikt fokus på WDS, EBSD, och Hot-stage analys. Arbetet innefattar bl a kalibreringar, hantering av referensmaterial, känslighetsanalyser och framtagande av rutiner för provpreparering och analysprocedurer.
 • Kvalificerat tekniskt operatörsstöd för doktorander, forskare samt externa uppdrag kopplat till olika typer av termiska analyser av fasta material såsom bränslen, askor, keramer, stål, m m.
 • Expertis och experimentellt stöd vid materialstudier (korrosion av keramiska material) kopplade till aktiviteterna i Svenskt Förgasningscentrum.
 • Expertis och experimentellt stöd vid studier av kalk- och cementklinkermaterial i projekt kopplade till det nyligen inrättade Centrum för hållbar produktion av cement och bränd kalk.
 • Expertis vid upphandlingar av ny analytisk infrastruktur (t ex P-XRD).
 • Kvalificerat tekniskt stöd för drift och underhåll av befintlig och framtida analytisk infrastruktur.

Arbetet innebär såväl självständigt analytiskt- och laborativt arbete, som brett samarbete med forskare främst inom forskargruppen TEC-Lab vid TFE, men även inom ramen för externa forskningssamarbeten och uppdrag.

Kompetenskrav
Doktorsexamen i energiteknik med inriktning mot termisk processkemi eller motsvarande är ett krav, liksom profilering mot grundläggande termokemi och materialkemi. Dokumenterad erfarenhet av att genomföra avancerade termokemiska experiment samt karakterisering av olika fasta material som används eller produceras i förbrännings- och förgasningsprocesser, t ex askor, beläggningar, keramiska material och stållegeringar, krävs också. Sökande skall vidare ha dokumenterad erfarenhet av att självständigt genomföra och utvärdera data från avancerade analytiska metoder, främst SEM-EDS/WDS (inkl. avancerad avbildning och spektratolkning), samt Pulver-XRD (inkl. fasbestämning i komplexa prover, Rietveld förfiningstekniker och hög-temp analyser).

Övriga önskvärda kvalifikationer
Vi söker en nyfiken och initiativrik medarbetare som vill vara med och utveckla den dynamiska forskningsmiljön vid TEC-Lab och som gärna samverkar med andra forskare, industrin och övriga delar av det omgivande samhället. Vi hoppas hitta dig som har ett personligt engagemang för forskningen inom energi- och återvinningsprocesser, samt ett intresse för utvecklingen av framtida hållbara industriella system inom t ex bioenergi, bioraffinaderier och annan processkemi.

Ansökan
Du söker via e-rekryteringssystemet Varbi och ansökan ska vara inkommen senast 2019-06-21.

Ansökan ska i sin helhet vara skriven på engelska eller svenska och bestå av följande handlingar:

 • Personligt brev med kortfattad beskrivning av sökanden och motivering till varför du söker anställningen samt dina kontaktuppgifter
 • Curriculum vitae (CV)
 • Publikationslista
 • Kopior av relevanta examensbevis och eventuella intyg
 • Namn och kontaktuppgifter till två referenspersoner som känner till dina akademiska kvalifikationer

Upplysningar
För ytterligare upplysningar om tjänsten kontakta Dan Boström, tel. 090-786 54 45, e-post: dan.bostrom@umu.se eller Christoffer Boman, tel. 090-786 67 56, e-post: christoffer.boman@umu.se.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-969-19
Kontakt
 • Dan Boström, 090-786 54 45
 • Christoffer Boman, 090-786 67 56
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-06-03
Sista ansökningsdag 2019-06-21

Tillbaka till lediga jobb