Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet införde 2013 en modell för högskolepedagogisk meritering, denna modell reviderades 2016-06-28. Syftet med meriteringsmodellen är att bidra till fortlöpande kvalitetshöjning i utbildningen genom att stimulera lärare att utveckla en hög pedagogisk kompetens samt uppmuntra institutioner att skapa goda förutsättningar för pedagogisk utveckling.

Pedagogisk meritering kan ske i två steg, först till meriterad lärare och därefter till excellent lärare. Ansökan om att utnämnas till excellent lärare får enbart lämnas in av lärare som tidigare utnämnts till meriterad lärare.

Ansökan kan göras två gånger per år. Deadline för nästa ansökningstillfälle är den 13 september, 2019.

Behöriga att söka är anställda lärare vid Umeå universitet som har minst fem års undervisningserfarenhet, motsvarande minst två års heltidsundervisning och högskolepedagogisk utbildning/kompetens utöver vad som krävs för anställning som lärare vid Umeå universitet. Denna behörighet ska styrkas i yttrande från prefekt.

Ansökan ska bestå av:

  • CV
  • prefekts yttrande om behörighet (enligt ovan)
  • till meriterad lärare: huvudtext på maximalt 8 sidor exklusive referenslista (4 kriterier) och maximalt 12 bilagor
  • till excellent lärare: huvudtext på maximalt 8 sidor exklusive referenslista (3 kriterier) och maximalt 12 bilagor

Ansökan sker via e-rekryteringssystemet.

Endast kompletta ansökningar kommer att skickas för sakkunnigprövning.

I Aurora under Pedagogisk meritering återfinns följande:

  • Modell för pedagogisk meritering vid Umeå universitet
  • Kriterier för meriterad och excellent lärare
  • Anvisningar för sökande
  • Anvisningar för sakkunniga
Referensnummer AN 2.2.2-907-19
Kontakt
  • Susanne Vikström, 090-786 94 71
  • Sara Sjöstedt de Luna, 090-786 54 06
Publicerat 2019-06-03
Sista ansökningsdag 2019-09-13

Tillbaka till lediga jobb