Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Vi söker en doktorand för modelleringsstudier av effekter av olika miljöfaktorer och artsammansättningen i nordliga sjöekosystem. Tillträde 1:a september 2019, eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är den 5:e juni 2019.

Projektbeskrivning
Nordliga sjöar är känsliga för (1) ökad tillrinning av löst organiskt material (’brunifiering’, som minskar den fotosyntetiska aktiviteten), och (2) invandring av fiskarter som gynnas av global uppvärmning. Data indikerar att brunifiering och invandrande arter kan orsaka regimskiften i nordliga sjöar, men de underliggande mekanismerna är dåligt utredda. Vi kommer att undersöka detta med jämförande ekosystemmodellering, där vi bryter ner det komplexa nätverket av ekosystemprocesser i mindre moduler som lättare kan analyseras. Ekosystemet sätts sedan ihop stegvis, och systemets dynamik i när- och frånvaro av olika moduler jämförs i varje steg. Vi kommer att testa metodens förmåga att beskriva empiriska sjödata och utvärdera dess potential som ett verktyg för att prediktera komplexa ekosystems dynamik.

Arbetsuppgifter och handledning
Doktoranden kommer att arbeta i en forskargrupp som integrerar flera processer (kol- och närsaltsdynamik, primärproduktion, födovävsinteraktioner) i partiella differentialekvationsmodeller som beskriver ekosystemdynamiken i sjöar som skiljer sig i storlek och morfometri och i tillrinning av närsalter och organiskt kol. Stor vikt läggs på rumsliga processer som kopplar samman öppet vatten och bottenhabitat och på storleksstrukturerade populationsinteraktioner.

Projektet finansieras av Vetenskapsrådet. Huvudhandledare kommer att vara professor Sebastian Diehl och biträdande handledare kommer att vara professor Åke Brännström.

Kompetens- och behörighetskrav
Vi söker en person med beräkningsvetenskaplig bakgrund i antingen projektspecifika ämnen (t.ex. ekologi och evolution, naturgeografi, miljövetenskap) eller andra kvantitativa ämnen (t.ex. datavetenskap, fysik, matematik). Erfarenhet av matematisk modellering och numerisk simulering är ett krav. Erfarenhet av reaktion-advektion-diffusionsmodeller är särskilt meriterande. Det är meriterande med goda kunskaper i programmering samt kunskaper i systemvetenskap, teoretisk ekologi eller akvatisk ekologi. Viktiga andra kriterier är goda kunskaper i användandet av mjukvaran Matlab, god förmåga att utrycka sig i skrift och tal på engelska, nyfikenhet och kreativitet, initiativförmåga, självständighet och samarbetsförmåga.

Antagning till forskarutbildning kräver grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp) varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller motsvarande kvalifikationer.
Antagning till forskarutbildning i ekologi kräver minst 120 hp inom ett för ekologi relevant ämne inkluderande minst en kurs på avancerad nivå samt ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp.
Antagning till forskarutbildning i beräkningsvetenskap kräver minst 90 hp beräkningsintensiva kurser inom relevanta ämnen (t.ex. matematik, statistik, datavetenskap, ekologi) varav minst 30 hp på avancerad nivå (sökande som har skaffat sig motsvarande färdigheter i ett annat utbildningssystem är också behöriga). Kraven ska vara uppfyllda vid tidpunkten för antagning till doktorandanställningen.

Villkor för anställningen
Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan undervisning och annat institutionsarbete (upp till max 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning deltid. Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning.

Urval och ansökan
Utvärderingen kommer att baseras på ansökningsbrevet, den sökandes utbildningsbakgrund, relevansen och kvalitén på tidigare forskningsrapporter (såsom projektarbeten, examensarbeten, publikationer), referenser, och intervjuer.

Du ansöker via vårt rekryteringssystem. Logga in och sök via knappen längst ner på sidan senast 2019-06-05.

Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska eller svenska:

1.    Kortfattad beskrivning (max 2 sidor) av varför du är intresserad av och lämpad för befattningen

2.    Curriculum vitae (CV)

3.    Kopia på examensbevis

4.    En lista på dina universitetskurser, med betyg

5.    Kopior på eventuella publikationer/examensarbete

6.    Kontaktuppgifter till 2-3 referenspersoner

Handlingar som skickas elektroniskt ska vara i formaten MS Word eller PDF. För ytterligare information, kontakta professor Sebastian Diehl (sebastian.diehl@umu.se).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-833-19
Publicerat 2019-05-15
Sista ansökningsdag 2019-06-05

Tillbaka till lediga jobb