Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Statsvetenskapliga institutionen vill förstärka forskargruppen med en doktorand i statsvetenskap med inriktning mot studier av den representativa demokratin - i Sverige och Europa. Tillträde den 1 oktober, eller enligt överenskommelse.

Utlysningen sker inom ramen för en av institutionens fem forskningsprofiler. Profilens företrädare fokuserar i sina studier på den representativa demokratins centrala institutioner och aktörer i Sverige och Europa. En central frågeställning är: Hur möter den representativa demokratin på nationell och europeisk nivå vår tids stora utmaningar?

Möjliga avhandlingsprojekt handlar exempelvis om de allmänna valen och kampen om regeringsmakten på nationell nivå och/eller demokratin i Sverige och den Europeiska unionen (EU). Det kan röra parlamentarismen, inkl. regeringsbildningar, de allmänna valen och konstitutionella frågor på nationell och europeisk nivå.

Avhandlingen kan med fördel använda sig av moderna tekniker i digital textanalys. Doktoranden kommer att arbeta nära samman med forskare som bygger infrastruktursambeten för studier av demokrati. I övrigt ges doktoranden stort utrymme att utveckla sin egen forskningsfråga och forskningsdesign.

Anställningen
En anställning som doktorand inom forskarutbildningen omfattar fyra års helfinansierade studier på heltid men kan förlängas som mest med ytterligare ett år för undervisnings- eller andra institutionsuppgifter. Närmare uppgifter om institutionens forskarutbildning i statsvetenskap, inklusive dess allmänna studieplan, finns på: https://www.umu.se/statsvetenskapliga-institutionen/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/

Doktorandanställningen finansieras av den statsvetenskapliga institutionen. Tjänstgöringsort är Umeå och undervisningen sker på campusområdet. Det förväntas ett aktivt deltagande i institutionens aktiviteter och engagemang i verksamheten.

Behörighet
För att vara behörig att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att du har en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, samt minst 90 högskolepoäng i statsvetenskap. Har du i annan ordning inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper förklaras du också behörig att antas till forskarutbildningen.

Kompetenskrav
Din kompetens bedöms på basis av lämplighet för forskarutbildningen. I denna bedömning ingår tidigare studieresultat samt kvalitet och relevans för ämnet statsvetenskap på inskickade uppsatser och avhandlingsskiss.

Förmåga att tillgodogöra dig utbildningen grundas på din analytiska förmåga, kommunikativa förmåga (skriftligt och muntligt), kritiska förmåga, självständighet och förmåga att utföra prestationer inom givna tidsramar. Goda kunskaper i engelska är ett krav.

Goda förkunskaper i kvantitativ metod är en merit, särskilt i kombination med en uttrycklig vilja att ytterligare fördjupa sig i sådana metoder.

Ansökan
Du ansöker via vårt rekryteringssystem Varbi. Logga in och sök via knappen längst ner på sidan.

Till en fullständig ansökan ska bifogas:

 • personligt brev
 • preliminär avhandlingsskiss om 3-5 sidor med en diskussion om möjligt problem, syfte, teori och empiri
 • CV/meritförteckning
 • kopior av betyg och examensbevis
 • minst en (men högst tre) uppsatser/examensarbeten (C- och magister/masteruppsats), författade på engelska eller svenska.
 • kontaktuppgifter till en eller flera referenspersoner, alternativt högst två referensbrev
 • eventuella övriga meriter du vill åberopa

Som ett led i att verka för en jämn könsfördelning inom doktorandgruppen ser vi gärna manliga sökanden.

Lönesättning sker i enligt med fastställd lönetrappa för doktorandbefattningar.      Ingångslönen är för närvarande 27 200 i månaden. Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2 §) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Om Statsvetenskapliga institutionen
Statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet har ca 60 anställda. Institutionen bedriver grundutbildning och forskning i statsvetenskap och freds- och konfliktstudier. För mer information, se https://www.umu.se/statsvetenskapliga-institutionen/. Formalia för ansökan framgår av denna annons, men eventuella frågor kan också ställas via e-post forskarutbildningsansvarig torbjorn.bergman@umu.se eller prefekt magnus.blomgren@umu.se.

Välkommen med din ansökan med sista ansökningsdag 2019-08-09.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-10-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-607-19
Kontakt
 • Magnus Blomgren, magnus.blomgren@umu.se, 090-786 61 71
 • Torbjörn Bergman, torbjorn.bergman@umu.se, 090-786 76 17
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • ST, 090-786 54 31
 • SEKO, 090-786 52 96
Publicerat 2019-05-02
Sista ansökningsdag 2019-08-09

Tillbaka till lediga jobb