Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för språkstudier vid Umeå universitets humanistiska fakultet bedriver utbildning och forskning i språk, litteratur och språkdidaktik inom svenska, engelska, finska, franska, italienska, lingvistik, meänkieli, ryska, samiska, spanska och tyska.

Vi söker nu en vikarierande universitetslektor på heltid i svenska/nordiska språk med inriktning mot modern svenska och svenska inom lärarutbildning under perioden 2019-07-01--2019-12-31.

Beskrivning och arbetsuppgifter

I anställningen ingår undervisning och handledning på grundnivå och avancerad nivå på kurser i svenska/nordiska språk och svenska inom lärarutbildningen, särskilt grundlärarutbildningen. Undervisning och handledning på vfu-kurser kan ingå, liksom vfu-besök. Undervisning äger rum såväl på campus som på nätet.

I anställningen ingår 80 % undervisning/administration och 20 % kompetensutveckling (forskning).

Behörighet

Behörig att anställas är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i nordiska språk eller svenska språket eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Goda språkkunskaper i svenska (eller annat skandinaviskt språk) och engelska samt förmåga att undervisa på dessa språk utgör krav för anställningen.

Bedömningsgrunder

Bedömningsgrunder för urvalet är vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom området svenska/nordiska språk med inriktning mot modern svenska och svenska inom lärarutbildning, erfarenhet av administrativ verksamhet, utvecklingsarbete och ledningsuppdrag, god samarbetsförmåga inom utbildning och forskning samt samverkan med omgivande samhälle.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen är:

 • Bredd och djup i forskningen - kvalitet och omfattning
 • Originalitet i forskningen
 • Produktivitet
 • Bidrag till det internationella vetenskapssamhället
 • Uppdrag inom vetenskapssamhället
 • Förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
 • Samverkan med det omgivande samhället

Den pedagogiska skickligheten vid anställning av universitetslektor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan.

Kriterier vid bedömning är:

 • Förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
 • Förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
 • Erfarenheter av samverkan med det omgivande samhället i planering och genomförande av utbildning
 • Medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
 • Ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen.

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Till övriga bedömningsgrunder hög god samarbetsförmåga, samt övrig lämplighet som anses utgöra förutsättning för fullgott genomförande av arbetsuppgifterna.

Avvägning mellan bedömningsgrunder

Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten. Vid en sammanvägning mellan dessa två bedömningsgrunder ska den vetenskapliga skickligheten väga tyngst.

Särskild vikt ska tillmätas vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom området svenska/nordiska språk med inriktning mot modern svenska.

Stor vikt ska tillmätas vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom området svenska/nordiska språk med inriktning mot svenska inom lärarutbildning.

Vikt ska tillmätas erfarenhet av administrativ verksamhet, utvecklingsarbete och ledningsuppdrag, god samarbetsförmåga inom utbildning och forskning samt samverkan med omgivande samhälle.

Därutöver ska avseende fästas vid övriga bedömningsgrunder.

Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet https://www.umu.se/globalassets/fristaende-webbar/regelverk/personal-lika-villkor-och-arbetsmiljo/anstallningsordning-dnr-fs-1.1-1672--18-fran-2019-07-01.pdf .

Ansökan

Uppgift om vilka handlingar som ska bifogas ansökan återfinns i Humanistiska fakultetens anställningsanvisning https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/humfak/for-vara-anstallda/personalfragor/humansistiska-fakultetens-anvisningar-for-ansokningar_anstallning_befordran_docentprovning-galler-annonser-publ-from-18xxx-2.pdf

Ansökan ska göras i e-rekryteringssystemet Varbi och ska vara inkommen senast 2019-05-21.

Övrigt

Tillträdesdatum: 1 juli 2019 eller enligt överenskommelse.

Tjänstgöringsort är Umeå och hög närvaro vid institutionen är ett krav.

Mer information om Institutionen för språkstudier: https://www.umu.se/institutionen-for-sprakstudier/

Vi ser fram emot din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningen avslutas 2019-12-31
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-07-01 eller enl. överenskommelse
Löneform månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-647-19
Kontakt
 • Daniel Andersson, prefekt, 090 7865708, epost daniel.andersson@umu.se
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • ST, 090-786 54 31
 • SEKO, 090-786 52 96
Publicerat 2019-04-30
Sista ansökningsdag 2019-05-21

Tillbaka till lediga jobb