Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 14 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

På institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering bedriver vi forskning och undervisning inom våra sex ämnesområden: Arbetsterapi, Fysioterapi, Geriatrik, Idrottsmedicin, Rehabiliteringsmedicin och Rättsmedicin.

Projektet

Vår forskargrupp vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering; Enheten för sjukgymnastik, studerar människans rörelseförmåga med speciell tonvikt på tillstånd efter sjukdom eller skada. I forskargruppen ingår personer från olika discipliner och det aktuella projektet kommer att ske med handledning från och i nära samarbete med forskare från enheten för statistik, Handelshögskolan. Projektet rör konsekvenser av korsbandsskada och syftar till att utifrån specifika forskningsfrågor följa upp hur rörelseförmågan och knäfunktionen drabbas och hur det påverkar individen, samt också att utveckla och utvärdera mätmetoder för detta baserat på t.ex. datoriserad rörelseanalys, kliniska tester och frågeformulär.

Dina arbetsuppgifter

Den aktuella anställningen rör huvudsakligen ett projekt som adresserar konsekvenser av och rörelsekontroll hos personer som drabbats av främre korsbandsskada i jämförelse med knäfriska kontrollpersoner inklusive elitidrottare. Fokus är på rörelseanalys med laboratoriebaserad metodologi som tredimensionell kinematik, kinetik och elektromyografiregistrering, samt avancerad statistisk analys av dessa data. Anställningen rör datainsamling, analys och tolkning samt skrivande av vetenskapliga publikationer. Arbetet sker i team.

Kvalifikationer

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. Postdoktor som ska undervisa eller handleda ska ha relevant högskolepedagogisk utbildning.
Sökande ska ha disputerat inom ett forskningsområde av hög relevans för analys av människans rörelseförmåga och förståelse för rörelsestörningar. Dokumenterad projekterfarenhet rörande biomekanik och mätning av rörelseförmåga hos friska personer och hos personer med funktionsnedsättningar krävs. Vidare ska sökande ha dokumenterad kunskap i rörelsevetenskapliga mät- och analysmetoder, statistisk dataanalys (kurs på universitetsnivå) samt kunskap om anatomi och fysiologi med relevans för rörelseapparaten. Erfarenhet av avancerade laboratoriebaserad rörelseanalysmetoder såsom ”3D motion capture”, kinetik, isokinetisk registrering, elektromyografi och användandet av analysprogram som Visual 3D, matlab eller liknande krävs.

Meriterande

Publikationer i tidskrifter med “peer-review” system, erfarenhet av att skriva forskningsansökningar och att planera vetenskapliga studier är meriterande. Vi förväntar oss att en lämplig sökande har god förmåga att bedriva vetenskapligt arbete samt förmåga att skriva vetenskapliga publikationer på engelska.

Sökande bör vara tillgänglig att påbörja anställningen den 1 september 2019.

Så här ansöker du

Du ansöker via vårt rekryteringssystem. Logga in och sök via knappen längst ner på sidan.

Din ansökan ska innehålla:

 • Curriculum Vitae (max 5 sidor)
 • En kort beskrivning av forskningsintressen, varför du är intresserad av tjänsten och  en beskrivning av hur du skulle kunna bidra till den här forskningen
 • Kopior av examensbevis och relevanta kurser
 • En summering av tidigare uppnådda forskningsprestationer och kvalifikationer av speciellt intresse för den aktuella tjänsten (maximalt 3 sidor)
 • Publikationslista
 • Kopior av relevant artiklar (maximalt 5 artiklar)
 • En lista med 3 referenspersoner inklusive position och kontaktuppgifter

Ytterligare information kan erhållas från professor Charlotte Häger, Tel. +46-(0)90-786 92 75 eller  e-mail charlotte.hager@umu.se, eller från universitetslektor Lina Schelin, +46-(0)90-786 5530, e-mail lina.schelin@umu.se.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-09-01 eller enl ö k
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-703-19
Kontakt
 • Charlotte Häger, 090-7869275
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-06-10
Sista ansökningsdag 2019-07-01

Tillbaka till lediga jobb